Subsidie zwerfvuilacties


Zwerfvuilacties

In de berm wordt wel eens afval teruggevonden. Omdat dit een storende aanblik is wordt dit afval door verenigingen en oudercomités 2x per jaar opgehaald. Zij ontvangen daarvoor een subsidie van 1.250 euro per zwerfvuilactie.

De kandidaatstelling gebeurt via het aanvraagformulier en vóór 1 februari vanaf de start van een nieuwe legislatuur, m.a.w. elke 6 jaar.

 

Meer info:

het subsidiereglement

het formulier kandidaatstelling 2019-2024.