Subsidies voor bos en bebossing

Er bestaan verschillende subsidies voor:

 

- aankoop gronden voor bebossing

- bebossing en herbebossing

- ecologische bosfuncties

- openstelling bos

- etc.

 

Meer info op de website van het Agetschap voor Natuur en Bos.