Uw mening telt!

Het Burgemeestersconvenant voor klimaat en  energie, is het “grootste klimaat- & energie-initiatief ter  wereld”, waarmee duizenden lokale en regionale overheden  (meer dan 190 miljoen inwoners) zich vrijwillig engageren om de  klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese Unie op hun grondgebied te verwezenlijken.

 

Als nieuwe ondertekenaar engageert de gemeente Wichelen zich om tegen 2030 de totale jaarlijkse CO2-uitstoot terug te dringen met 40%.

Wij hebben daarbij ook uw hulp nodig!


Heb jij een idee hoe we de CO2-uitstoot met 40% kunnen verminderen? Noteer hier jouw voorstellen en laat ze beoordelen door iedereen. Je kan ook voorstellen indienen per klimaattafel.

De thema's van de klimaattafels zijn:

- 'Hernieuwbare energie'

- 'Duurzame gebouwen'

- 'Duurzame mobiliteit'.


Past jouw voorstel niet binnen deze thema's, geen probleem die kan je ook delen!

 

Alvast bedankt voor jouw inbreng!