Van tegel naar egel

Met deze campagne willen de Landelijke Gilden en de AVBS (Vereniging Vlaamse Tuinaannemers) burgers in heel Vlaanderen sensibiliseren over de uitdagingen rond verharding en hen engageren om in eigen tuin ontharding te realiseren. De Vlaamse tuinen nemen immers 10% van het totale areaal aan beschikbare oppervlakte in en kunnen dus een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid en kwaliteit van onze leefomgeving. Zo gaan we samen voor meer groen en minder grijs!

Meer details over het hoe, wat en waarom vind je hier terug: Van tegel naar egel | Ontharding.