Vergunning vogelschrikkanonnen

Vogelschrikkanon

              

Het gebruik van vogelschrikkanonnen of toestellen die het geluid van  krijsende vogels laten horen om vogels te verjagen ter bescherming van  de akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt, kan enkel uitzonderlijk mits schriftelijke  toestemming van de burgemeester.

De landbouwer dient in regel gebruik te maken van (een combinatie van) alternatieve vogelschrikmiddelen zoals imitatieroofvogels, oprichtbare verschrikkers, spannen van linten, ....

Voorbeelden van alternatieven en kostprijzen kunt u hier terugvinden.

 

Een luchtdrukkanon kan enkel in volgende gevallen worden toegestaan:

  • mag alleen opgesteld worden op een afstand van meer dan 300  meter van een woningen en 200 meter van een openbare weg;
  • mag niet gebruikt worden tussen 21.00 u. en 08.00 u.
  • mag niet meer dan zes knallen per uur produceren.
  • er wordt voldaan aan de algemene geluidsnormen voorzien in bijlage 2.2.1 van Vlarem II

  

Aanvraagformulier voor het gebruik van een luchtdrukkannon in landbouwgewassen.