Verplichte melding grondwaterwinning

Heeft u grondwater of een boorput?

Dan gebruikt u een eigen waterwinning en vragen wij u dit te melden aan uw drinkwatermaatschappij FARYS en aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). De aanmelding is een wettelijke verplichting.       U kan dit doen via www.farys.be/aanmelding-eigen-waterwinning

Waarom uw eigen waterwinning melden?

  • Als u eigen water gebruikt, loost u in dezelfde riolen als andere watergebruikers. Daarom moet u ook bijdragen in de kosten om deze infrastructuur te gebruiken en te onderhouden. Voor de afvoer van uw eigen water via de gemeentelijke riolen en grachten betaalt u aan FARYS een gemeentelijke vergoeding.

  • Omdat daarna uw afvalwater wordt gezuiverd in een rioolwaterzuiveringsstation - dit gebeurt op bovengemeentelijk niveau - moet u een heffing voor waterverontreiniging betalen aan de VMM.

Op basis van uw melding kan uw bijdrage correct berekend worden.

Nieuwe tariefstructuur in Vlaanderen: wat betekent dit voor eigen waterwinners?

Op 1 januari 2016 voerde de Vlaamse regering een uniforme tariefstructuur in voor alle Vlaamse watermaatschappijen en werd de gemeentelijke vergoeding voor eigen waterwinners aangepast.

Wat is nieuw?

  • We kijken naar het aantal gedomicilieerden op 1 november van het vorige jaar en passen dit  aantal toe vanaf 1 januari. 

  • Klanten die enkel eigen water gebruiken, betalen een vastrecht. Op basis van het aantal gedomicilieerden krijgen ze een korting op het vastrecht. Deze korting kan nooit groter zijn dan het vastrecht zelf.

  • Klanten die gebruik maken van zowel eigen water als drinkwater, betalen het vastrecht reeds via de drinkwaterfactuur.

  • Woningen zonder gedomicilieerden met gebruik van eigen water, worden voortaan ook gefactureerd.

  • Klanten die sociaal gerechtigd zijn, zijn niet langer volledig vrijgesteld voor de gemeentelijke vergoeding. Zij krijgen wel een korting van 80% op het eindbedrag van de factuur.

Vragen over uw factuur?

Bij uw factuur zit een bijlage met meer informatie. Ook de website is aangepast met de nieuwste informatie (www.farys.be/eigen-water).

U kan ons bovendien elke werkdag bellen tussen 8.00 en 20.00 uur op het nummer  078 35 35 99. Op zaterdag kan dit van 9.00 uur tot 13 uur.