Vochtige doekjes horen niet in het toilet!

Vochtige doekjes horen niet in het toilet!

De sterke vezelstructuur van de meeste soorten vochtige doekjes breekt niet af wanneer ze worden doorgespoeld. Ze kunnen dan ook grote schade veroorzaken aan de zuiveringsinfrastructuur.U kent ze wel: vochtig toiletpapier, doekjes om babybilletjes schoon te maken, vochtige make-up removerdoekjes, … De laatste 10 tot 15 jaar kennen ze een opmars in allerlei vormen en toepassingen. Vaak worden ze na gebruik gewoon mee doorgespoeld in het toilet, zelfs als ze niet in contact zijn geweest met urine of fecaliën. Helaas zijn de meeste van deze producten daar niet geschikt voor omdat ze nauwelijks afbreken, wat wel het geval is met normaal toiletpapier.

De doekjes kunnen niet alleen verstoppingen in uw toilet en afvoer en in de openbare riool veroorzaken, ze richten geregeld ook zware schade aan in de pompstations en zuiveringsinstallaties van Aquafin. De doekjes klitten samen en vormen proppen in de pompen, waardoor ze de normale werking blokkeren. De kosten voor de schoonmaak of het herstel van de pompen kunnen hoog oplopen. Maar minstens even erg is dat door het uitvallen van de pompen er lokaal wateroverlast kan optreden of dat er ongezuiverd afvalwater overstort naar de waterloop.

Op de waterzuiveringsinstallatie kunnen grote hoeveelheden vochtige doekjes de roosters verstoppen in de eerste stap van het waterzuiveringsproces of in de ontvangsteenheid voor septisch materiaal. De proppen moeten ook hier manueel verwijderd worden, een onaangename en vooral arbeidsintensieve en dus dure bezigheid.

Koninklijk Besluit

De ‘nonwovens’-markt, waartoe vochtige doekjes behoren, groeit nog gestaag. Op internationaal niveau wordt al jaren geprobeerd om richtlijnen vast te leggen rond de vermelding op de verpakkingen, zonder concreet resultaat echter tot nog toe. Aquafin werkt momenteel in België mee aan een ontwerp van een Koninklijk Besluit dat bepaalt aan welke testen het product moet voldoen om ‘doorspoelbaar’ te zijn. Elk product dat bedoeld is voor persoonlijke toilethygiëne en dat daarenboven de testen doorstaat, mag doorgespoeld worden. Alle andere vochtige doekjes zullen voortaan enkel op de markt toegelaten worden met een duidelijk logo dat aangeeft dat ze niet in het toilet mogen doorgespoeld worden. Of de verplichting er ooit komt, is nog erg onzeker. Ondertussen blijft het aangeraden om op zijn minst de verpakking goed te lezen of, voor alle zekerheid, alle types van vochtige doekjes na gebruik in de vuilnisbak te gooien. 

En doorspoelbare toiletrolletjes?

Tegenwoordig is er ook toiletpapier op de markt waarvan de lege rolletjes mogen doorgespoeld worden. Het klopt dat ze even goed afbreken als het toiletpapier zelf en ze kunnen dus geen verstoppingen veroorzaken. Net om hen die eigenschap toe te kennen, bevatten ze echter wel chemische stoffen die het zuiveringssysteem zwaarder belasten. Let ook op dat u of uw kinderen zich niet vergissen met niet-doorspoelbare rolletjes!