Vossenschade - oorzaak en oplossingen - meldpunt

De vos is weer in het land. Daarmee gepaard zijn er steeds meer klachten betreffende schade aan pluimvee. Misschien sloop de vos bij u ook al eens het kippenhok binnen? Om de schadeproblematiek binnen onze gemeente op te volgen en tevens beter inzicht te krijgen op Vlaams niveau organiseert onze gemeente in samenwerking met de Hubertus Vereniging Vlaanderen een meldpunt waarop u elk schadegeval kan noteren.

Dit meldpunt kan u bereiken door op deze link te klikken. Het aantal en de aard van de meldingen orden door de vzw in kaart gebracht.

 

Maar is de vos eigenlijk het probleem?

Vossen zijn na een lange periode van bijna afwezigheid in Vlaanderen helemaal terug van weggeweest. Door de relatief grote oppervlakte van hun territoria en dankzij hun van nature groot aanpassingsvermogen, laten vossen zich regelmatig opmerken in de buurt van de mens. Vossen behoren tot onze inheemse fauna en vormen een belangrijke schakel in het ecosysteem. Het zijn echte voedselopportunisten en eten wat het gemakkelijkst te vinden of te vangen is. Deze slachtpartijen leiden er toe dat de vos op weinig sympathie kan rekenen. Een veelgehoorde reactie is dat de vos extra bejaagd moet worden. Een intensieve bejaging of bestrijding biedt echter geen oplossing. Wanneer sterfte binnen de vossenpopulatie toeneemt (door bijvoorbeeld afschot), neemt ook de voortplanting toe. Meer jongen worden geboren die op hun beurt meer kans hebben om te overleven. Wanneer een vos sterft, komt er een territorium vrij voor een meestal jongere vos. Jonge dieren zijn minder dominant waardoor meer vossen op eenzelfde oppervlakte kunnen leven.

 

De vos is dus van nature aanwezig in Vlaanderen. Zijn terugkeer dient eerder gevierd dan gevreesd te worden .

Daarom is het aangewezen, eerder dan te bejagen, dat de pluimveehouder zijn kippen goed beschermt in een kippenren waaraan een aantal eenvoudige aanpassingen zijn gebeurd.

 

U leest daar alles over in de publicatie van Natuurpunt "Slimmer dan de vos"