wateroverlast in de gemeente- stavaza 3/2/2021

Door de enorme waterval van de laatste dagen blijft de toestand van de waterlopen op ons grondgebied kritiek. Aan de monding van de Bosbeek ter hoogte van Bohemen blijven de pompen van de Civiele Bescherming actief om de situatie daar onder controle te houden. Deze namiddag waren er problemen door de hevige regenval in de Bruinbeke. De brandweer rukte uit om de inwoners te ondersteunen en via de brandweerzone kwam er een extra pompwagen om het water weg te pompen. Aangezien er ook hoge waterstanden werden gemeten op de Molenbeek werd een extra hoogdebiet-pomp van de Civiele Bescherming opgevorderd om ook het water aan de monding van de Molenbeek ter hoogte van Ten Brugsken over de dijk te pompen. Zo proberen we er alles aan te doen om zoveel mogelijk druk weg te nemen ter hoogte van de Molenbeek in de Bruinbeke. De noodtoestand blijft afgekondigd en we volgen vanuit de crisiscel de situatie op de voet.