Missing Link

Onze maatschappij wordt alsmaar drukker en complexer. De verwachtingen liggen steeds hoger, relaties komen meer onder druk te staan, door de drukte verliezen we vaak het contact met buren en omgeving,... 

Probleemsituaties kunnen aanleiding geven tot psychische belasting waardoor het "zich goed voelen" verstoord wordt.

Is dit voor jou herkenbaar? Dan kan je in het Sociaal Huis terecht voor een laagdrempelige en kortdurende psychologische ondersteuning.

Lokaal bestuur Wichelen werkt hiervoor samen met de dienst Geestelijke Gezondheidszorg "De Drie Stromen".

Wens je graag een afspraak te maken voor een verkennend gesprek? Dan kan je op doorverwijzing van jouw huisarts, jouw maatschappelijk werker van het OCMW of op eigen initiatief terecht bij onze eerstelijnspsychologe Karolien Van den Broeck.

Karolien Van den Broeck | www.dedriestromen.be

Naar top