Hoe worden voor- en bijzitters in stem- en telbureaus aangeduid?

Gepubliceerd op  zondag 10 mrt 2024 om 14:08 uur
Een woordje uitleg...

Kiezers moeten op een veilige en ordentelijke manier hun stem kunnen uitbrengen. En die stemmen moeten ook op een betrouwbare manier geteld worden. Daarom worden voor- en bijzitters voor de stem- en telbureaus aangewezen.

Voor onze gemeente is het de Vrederechter van het gerechtelijk kanton Wetteren die de voor- en bijzitters aanduidt. Om zijn keuze te maken, ontvangt hij vooraf van onze gemeente twee uitgebreide lijsten.

Een eerste bevat volgende categorieën van kiezers: rechters en gerechtelijke stagiairs, advocaten en stagiairs, notarissen, deurwaarders, personeelsleden van de federale, Vlaamse, provinciale en lokale overheden van de niveaus A, B en C of gelijkwaardig en onderwijzend personeel. Zij zijn allemaal gedomicilieerd in onze gemeente. Uit die (uitgebreide) lijst kiest hij de voorzitters, plaatsvervangende voorzitters, bijzitters en plaatsvervangende bijzitters voor de telbureaus ‘s namiddags en de voorzitters en plaatsvervangende voorzitters voor de stembureaus ’s ochtends.

Onze gemeente bezorgt hem ook een tweede lijst. Daarin staan de namen van 12 willekeurig gekozen personen per gemeentelijk stembureau ingeschreven, die tegelijkertijd niet opgenomen zijn in de eerste lijst. In onze gemeente zijn er 13 stembureaus, die tweede lijst bevat dus 156 namen. Daaruit kiest de Vrederechter dan de bijzitters en plaatsvervangende bijzitters voor de stembureaus ’s ochtends. Voor de verkiezingen van 9 juni 2024 is op kantonnaal niveau afgesproken om kiezers op die tweede lijst op te nemen die dit jaar 30 worden. Voor die verkiezingsdag kunnen zich ook vrijwilligers melden. Hun namen worden ook aan de Vrederechter bezorgd, zodat hij zijn keuzemogelijkheden kan vergroten met een zekere kans op succes.

De voorzitters van de stem- en telbureaus tenslotte kiezen hun secretaris zelf. Die wordt dus niet aangewezen door de Vrederechter. De voorzitter is de baas over alles wat in haar of zijn bureau gebeurt.

Naar top