Bekendmaking definitief onteigeningsbesluit

Gepubliceerd op  vrijdag 26 jan 2024 om 11:17 uur
Onteigeningen nodig voor de aanleg van bushavens langs de N416

Met het besluit van 11 januari 2024 heeft de Vlaamse minister bevoegd voor mobiliteit en openbare werken de onteigeningsplannen definitief vastgesteld voor de realisatie van de innemingen, nodig voor de aanleg van bushavens langs de gewestweg N416 op het grondgebied van Wichelen.

Voor deze onteigeningen zijn de bepalingen van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 van toepassing.

Tegen het genoemde definitieve onteigeningsbesluit van 11 januari 2024 kan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen beroep worden aangetekend. Een verzoekschrift moet binnen 45 dagen via een aangetekende brief aan de Raad voor Vergunningsbetwistingen worden toegestuurd.

Naar top