Openbaar onderzoek onteigeningen N416 Wichelen

Gepubliceerd op  vrijdag 1 sep 2023 om 11:46 uur
van 18 september tot 18 oktober 2023

Krachtens het besluit van 3 mei 2022 heeft de Vlaamse minister, bevoegd voor mobiliteit en openbare werken, de onteigeningsplannen voor de realisatie van bushaltes langsheen de gewestweg N416 voorlopig vastgesteld.

Overeenkomstig artikel 17 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 worden deze onteigeningsplannen aan een openbaar onderzoek onderworpen dat loopt van 18 september 2023 tot en met 18 oktober 2023.

De documenten van het voorlopig onteigeningsbesluit liggen ter inzage op de dienst Openbare Werken in het Sociaal Huis, Oud Dorp 2, 9260 Wichelen.

De documenten zijn eveneens digitaal te raadplegen

Naar top