Veerdienst in Schellebelle blijft verzekerd na 15 maart '24

Gepubliceerd op  woensdag 13 mrt 2024 om 20:45 uur
In afwachting van het aanduiden van een nieuwe uitbater zal de veerdienst de volgende weken tijdelijk verzorgd worden door de firma Jan Plezier.

De gratis veerdienst in Schellebelle in de Oost-Vlaamse gemeente Wichelen blijft ook na 15 maart 2024 gegarandeerd. Die dag loopt het contract af met veerman Geert de Both die het veer jarenlang heeft uitgebaat in opdracht van de Vlaamse overheid. In afwachting van het aanduiden van een nieuwe uitbater zal de veerdienst de volgende weken tijdelijk verzorgd worden door de firma Jan Plezier.

In deze tijdelijke oplossing zal het veer in Schellebelle de volgende weken uitvaren van 7u tot 18u in de week en 9u tot 18u in het weekend tot eind maart en vanaf 1 april van 7u tot 21u in de week en van 9u tot 21u in het weekend. Verschil met de vorige veerdienst is dat dit tijdelijke veer op vaste tijdstippen zal uitvaren, en niet via een zogeheten bel-dienst waarbij passagiers op elk moment van de dag de schipper kunnen oproepen voor een overzet. Vanaf 16 maart vaart het veer dus klokvast op het uur en op het half uur over. Er wordt eveneens een middagpauze voorzien. Hierdoor is er geen overzet om 12u30. Wel wordt vereist van de veeruitbater dat wanneer zich meer veergebruikers hebben aangeboden dan het maximum toegelaten aantal, onmiddellijk een nieuwe overzetbeurt dient plaats te vinden.

De firma Jan Plezier zal de veerdienst verzekeren tot er een nieuwe uitbater is gevonden die de verbinding de volgende jaren overneemt.  De zoektocht naar die nieuwe uitbater heeft vertraging opgelopen omdat er in een eerste fase geen kandidaten zijn gevonden die de veerdienst wilden overnemen via de zogenaamde bel-dienst. Na overleg met het gemeentebestuur van Wichelen heeft MDK daarom een tweede rondvraag georganiseerd waarbij ook de mogelijkheid bestaat voor een nieuwe uitbater om een offerte in te dienen om de veerdienst via een vaste uurregeling uit te baten. Nieuwe kandidaturen worden nu samen met het gemeentebestuur van Wichelen geĆ«valueerd.  Een kandidatuur waarbij op belsignaal wordt overgevaren, zal zwaarder doorwegen  bij de evaluatie van de offertes. Van zodra de nieuwe uitbater is gevonden, zal de dienstregeling in Schellebelle opnieuw worden bekeken.

Het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) is bevoegd voor het personenvervoer over water in Vlaanderen, en nam in november 2023 het beheer van de opdracht voor het veer in Schellebelle over van De Vlaamse Waterweg. MDK wil deze verbinding over het water zeker behouden gezien het belang van het veer op deze locatie om duurzame verplaatsingen te stimuleren.  Meteen na de overname is MDK op zoek gegaan naar een opvolger van veerman Geert de Both die er na jaren mee stopt. MDK en lokaal bestuur Wichelen zijn Geert de Both dankbaar voor zijn inzet en wensen hem veel succes met nieuwe uitdagingen.

Meer info

Naar top