Aanbod WZC

Aanbod Woon-&zorgcentrum Molenkouter (WZC)

  • Alle kamers zijn bemeubeld.  Er is nog ruimte om een eigen kastje mee te brengen en de kamer een eigen accent te geven.
  • De bewoner is vrij in de keuze van huisarts en ziekenhuis.
  • Ook in andere ondersteundende diensten zoals kapper, pedicure .. is de bewoner volledig vrij.  Deze diensten worden ook aangeboden door het WZC.  Indien de bewoner dit wenst kan hij ook op deze diensten beroep doen.
  • Eigen kinesitherapeutisch personeel staan in voor de kinisetherapie van de RVT-gerechtigden (zwaar zorgbehoevende bewoners).  De overige bewoners zijn vrij in de keuze van een externe kinesitherapeut.
  • Het WZC staat open en heeft respect voor elke geloofsovertuiging. De bewoners kunnen steeds beroep doen op de priester(s) van de parochie.  Indien gewenst leggen wij de nodige contacten met de bedienaars van de eredienst van de overtuiging van de bewoner.
  • Het WZC voorziet keuzemenu's voor ontbijt en avondmaal.
  • Alle bewoners worden uitgenodigd om de deel te nemen aan de animatie-activiteiten.
  • De meest geschikte bezoekuren zijn: 10u tot 11u30 en vanaf 14u tot 20u30. Familie en vrienden zijn steeds welkom.