Energie

Inhoudstabel

POD Maatschappelijke integratie

Het OCMW kan via twee fondsen bij de POD MI aankloppen voor een tussenkomst in de energiefactuur van hun cliënten.

Energiefonds

Het OCMW beschikt over een hulpfonds voor gas en elektriciteit (wet 4 september 2002). Met deze financiële middelen kunnen mensen geholpen worden die hun energiefactuur niet kunnen betalen. Voorafgaandelijk wordt een uitgebreid sociaal en inkomensonderzoek uitgevoerd door een maatschappelijk werker van de sociale dienst. Indien daaruit blijkt dat de vraag gerechtvaardigd is én indien het Vast Bureau de aanvraag goedkeurt, kan deze vorm van steun verleend worden.

Verwarmingstoelage

Om tegemoet te komen aan de prijsstijging van de petroleumproducten werden een aantal maatregelen genomen. Wie tusssen 1 januari 2016 en 31 december 2016 huisbrandolie, verwarmingspetroleum of bulkpropaangas bestelt, kan een verwarmingstoelage aanvragen voor maximum 1500 liter. Personen met een laag inkomen of personen met een verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering kunnen, binnen de 60 dagen na leveringsdatum, bij de sociale dienst van het OCMW Wichelen een aanvraag indienen. Een medewerker van de sociale dienst zal onderzoeken of u recht hebt op de toelage en zal berekenen hoeveel deze zal bedragen.

Voor inlichtingen, aanvragen en berekeningen kan u terecht bij:

  • Katrijn Rasschaert - administratief medewerker sociale dienst:

      052 43 24 53

terug naar inhoudstabel

Eandis

Sinds de vrijmaking van de energiemarkt heeft iedereen de mogelijkheid om vrij een commerciële energieleverancier te kiezen (Electrabel, Luminus, Essent, Nuon, ...). Wanneer klanten herhaaldelijk hun energiefactuur niet betalen, worden ze door hun commerciële energieleverancier gedropt. Het contract wordt beëindigd en Eandis - de sociale energieleverancier - levert voortaan gas en elektriciteit.

Bij Eandis kan men ook terecht voor het doorgeven van de meterstanden, het melden van gaslekken, enz.

Lokale Advies Commissie (LAC)

Tweemaandelijks wordt er een Lokale Advies Commissie georganiseerd in de vergaderzaal van de sociale dienst. Daar wordt er bemiddeld tussen Eandis en hun klanten die hun factuur niet betalen, hun afbetalingsplan niet opvolgen, hun budgetmeterkaart niet opladen of toegang weigeren te verlenen tot het plaatsen van een budgetmeter. Een afgevaardigde van Eandis, van Imewo en van het OCMW bemiddelen al dan niet in aanweizgheid van de uitgenodigde klant, om afsluiting van de energielevering te voorkomen.

Meer informatie is te verkrijgen bij:

Leen De Knijf - LAC Voorzitter: 052 43 24 52

Oplaadpunt

Personen die over een budgetmeter voor elektriciteit of aardgas beschikken moeten, minstens om de 2 maand, hun budgetmeterkaart opladen of laten uitlezen. Hiervoor kan u terecht in de klantenkantoren van Eandis of in de verschillende oplaadpunten. Aan de balie van het OCMW Wichelen is er eveneens een oplaadpunt waar u op volgende tijdstippen terecht kan:

- maandag tot vrijdagvoormiddag tussen 8.00 en 12.00

- dinsdagavond tussen 18.00 en 20.00

- woensdagnamiddag tussen 13.00 en 15.00

terug naar inhoudstabel