Kortverblijf

Wie komt in aanmerking voor een opname in het kortverblijf?

  • die doorgaans thuis verzorgd worden en die in moeilijkheden verkeren door het feit dat de verzorgende persoon (personen) tijdelijk niet beschikbaar is (zijn)
  • die een herstelperiode vragen na hospitalisatie
  • waarbij een tijdelijke ontlasting van de thuiszorgsituatie nodig is
  • die willen kennis maken met het leven in een woon- en zorgcentrum als voorbereiding op een eventuele definitieve opname

De doelstelling is een terugkeer naar de thuissituatie. Het kortverblijf kan echter niet dienen als een wachtperiode voor een definitieve opname.

 

Praktisch

Het kortverblijf kan variëren van minimum een week tot maximum zestig opeenvolgende dagen. De gebruikers kunnen maximaal negentig dagen per kalenderjaar opnemen.

Het WZC Molenkouter beschikt over 3 kamers kortverblijf waarvan 1 kamer voor bewoners met dementie (afdeling Suikerstraat).

De verblijfskosten worden door de bewoner betaald.

Ben je op zoek naar een opvangmogelijkheid (bij ons of on de omliggende centra met kortverblijf) dan kun je online een reservatie aanvragen.

Een aantal ziekenfondsen geven een tegemoetkoming gedurende een beperkte periode. Een voorafgaande goedkeuring van het ziekenfonds is soms vereist.