Beleids- en beheerscyclus

BBC: een grote uitdaging  

 

 

De lokale besturen (gemeente als Ocmw) staan voor een grote uitdaging. Vanaf 1 januari 2014 dienden alle besturen im­mers de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus (BBC) te hanteren in de werking van hun organisatie. De BBC betekent voor de meeste lokale besturen een totale cultuuromwenteling op vlak van de budgettering, van de werking en bijgevolg ook van de aansturing van de organisatie.

Er werd gekozen om van deze voorbereidingen een gezamenlijk project te maken waar gemeente en Ocmw van Wichelen samen zullen aan werken.

Het resultaat van de werking van zowel OCMW als gemeente, is immers in de eerste plaats een kwaliteitsvolle en professionele dienstverlening bieden aan onze inwoners. Deze gezamenlijke opdracht en verantwoordelijkheid moeten zodoende optimaal op elkaar worden afgestemd. We willen onze burgers gebundelde antwoorden geven, waardoor het noodzakelijk wordt dat beide “organisaties” zo veel als mogelijk met elkaar samenwerken of de juiste afstemming zoeken.

 

Opmaak meerjarenplan

De aanvraag en verantwoording van subsidies zal dus voortaan gebeuren aan de hand van het meerjarenplan dat gemeente en OCMW in 2013 hebben opgemaakt.

meerjarenplan