Materiele hulpverlening

Inhoudstabel

Voedselpakketten via vzw onthaal

De VZW onthaal bestaat uit een stuurgroep en een groep vrijwilligers die begaan zijn met het lot van de kansarmen in Wichelen.

Door het bedelen van voedselpakketten, broodbonnen en energiebonnen trachten ze aan de nood van deze mensen te beantwoorden.

De aanvraag van een voedselpakket gebeurt via de sociale dienst van het OCMW Wichelen. Bepaalde categorieën (personen met een leefloon en steun equivalent leefloon, personen in schuldbemiddeling, personen in budgetbeheer, personen met een laag inkomen, personen met schulden, daklozen, personen die illegaal verblijven) komen in aanmerking voor een voedselpakket.

Voor de aanvraag van een voedselpakket kan u zich wenden tot de sociale dienst van het OCMW. De maatschappelijk werkers helpen u graag verder.

De VZW Onthaal beschikt ook over een tweedehandswinkel gelegen te Margote 100 in Wichelen. U kan er op dinsdagnamiddag tussen 14.00 uur en 16.30 uur en op vrijdag tussen 18.00 uur en 20.00 uur terecht.

Meer info kan u ook nog terugvinden op de site van VZW Onthaal http://www.werkgroeponthaal.be/.

terug naar inhoudstabel

Materiële hulpverlening via het OCMW

In dringende en uitzonderlijke situaties en wanneer het sociaal onderzoek dit uitwijst kan het OCMW beslissen om een persoon of gezin materieel te ondersteunen in de vorm van maaltijden. Dit is steeds beperkt in tijd.

U kan zich steeds wenden tot de sociale dienst van het OCMW. De maatschappelijk werkers helpen u graag verder.

 

terug naar inhoudstabel