Ontspanning

 

Activiteiten

De sociale dienst organiseert ook jaarlijks een aantal activiteiten. De   afgelopen jaren stond er onder andere een uitstap naar Planckendael, Technopolis,... op het programma. Jaarlijks wordt er ook een creatief kerstfeest georganiseerd waarbij groot en klein flink verwend worden.

Voor deze activiteiten werkt het OCMW nauw samen met de organisatie Welzijnschakel Wichelen.

 

Vakantieparticipatie

Het  OCMW Wichelen is aangesloten bij het steunpunt vakantieparticipatie en kan via deze weg vakanties en daguitstappen aanvragen aan sociale tarieven.

Het steunpunt vakantieparticipatie is een dienst van toerisme Vlaanderen die, vanuit de filosofie dat iedereen recht heeft op ontspanning en vakantie, een vakantieaanbod uitwerkt voor mensen met een laag inkomen. Het steunpunt biedt daguitstappen en vakanties aan, het OCMW onderzoekt of iemand recht heeft. Het OCMW fungeert enkel als tussenpersoon. Na onderzoek of een persoon en of gezin gerechtigd is, kan het OCMW een aanvraag indienen.

Indien u een daguitstap wenst te maken of een vakantie wil boeken via steunpunt vakantieparticipatie komt u best eens langs bij de sociale dienst van het OCMW. Zij bekijken graag of u in aanmerking komt.

U kan het volledig aanbod bekijken op http://www.vakantieparticipatie.be/.

 

Socio-culturele subsidies

De Wet op de maatschappelijke integratie stelt dat er moet gestreefd worden naar een maximale integratie en participatie aan het maatschappelijk leven. Hiervoor beschikt het OCMW over een aantal instrumenten en subsidies die door de federale overheid ter beschikking worden gesteld.

Sinds 2003 beschikken wij als OCMW over middelen om de maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooing van onze cliënten te bevorderen. De filosofie er achter is om mensen met een laag inkomen of die het financieel moeilijk hebben te laten deelnemen aan cultuur, sport en jeugdwerk.

Het OCMW heeft als taak om de aanvragen te onderzoeken en te bepalen of iemand al dan niet gerechtigd is. Dit kan gaan over een volledige of gedeeltelijke ten laste name van onder andere toegangstickets cinema/theater, lidgeld jeugdbewegingen, lidgeld sportclubs,...

Daarnaast beschikt het OCMW ook over middelen om de digitale kloof te verkleinen. Inwoners die zich een PC wensen aan te schaffen, kunnen hiervoor ook een tussenkomst genieten. Het moet wel gaan om een gerecycleerde PC aangekocht via een hergebruikcentrum. De tussenkomst bedraagt maximum € 100,00.

Indien u wenst na te gaan of u in aanmerking komt voor deze subsidies, gaat u best langs op de sociale dienst van het OCMW. De maatschappelijk werkers helpen u graag verder.

 

Vrijetijdspas

 

Cultuur, sport en vrije tijd voor iedereen in onze gemeente.

Wat is het? 

De vrijetijdspas is een kaart die recht geeft op een korting bij een aantal socio-culturele activiteiten of organisaties. 

Voor wie?

De vrijetijdspas is toegankelijk voor alle inwoners van Wichelen met een laag inkomen of een laag besteedbaar inkomen (verhoogde tegemoetkoming mutualiteit, personen met financiële moeilijkheden of op aanvraag bij de sociale dienst…).

Hoe vraag je het aan?

Je kan hiervoor terecht in het sociaal huis aan het onthaal, de jeugd—en sportdienst, de cultuurdienst of de sociale dienst.

Je kan dit document ook downloaden. 

Wat breng je mee?

  • als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit, breng je een recent attest mee van jouw mutualiteit dat jij en jouw gezinsleden recht hebben.
  • Bij financiële moeilijkheden breng je een recent bewijs mee van jouw gezinsinkomen en van je maandelijkse betalingen.
  • ! Vergeet zeker uw identiteitskaart niet!

Waar krijg je korting?

Heel wat organisaties in Wichelen geven een korting: gemeentelijke jeugd—en sportkampen, speelplein, gemeentelijke cultuurdienst, tal van verenigingen:

 

 

Je herkent ze ook aan het logo van de vrijetijdspas. Zo weet je dat je met jouw pas een korting kan krijgen.

Het logo: