Opnamebeleid

Opnamebeleid versie 2018

 

Vaste opname woonzorgcentrum Molenkouter

Zorgbehoevende ouderen, gedomicilieerd te Groot Wichelen op datum van inschrijving, kunnen vanaf 65 jaar opgenomen worden in het woonzorgcentrum Molenkouter. In uitzonderlijke situaties kan er een afwijking op de leeftijdsvoorwaarde aangevraagd worden.

Bij opname wordt er voorrang verleend aan de zwaar zorgbehoevende ouderen en dit chronologisch volgens datum van inschrijving. De mate van zorgbehoevendheid wordt bepaald aan de hand van de Katz-schaal.

Op het voorrangsprincipe voor de zwaar zorgbehoevenden wordt een uitzondering gemaakt in de volgende gevallen:

  • Een bewoner uit de assistentiewoningen evolueert naar een zwaar zorgprofiel.

  • Gezinshereniging (elke vorm van geregistreerde partners, samenwonende broers of zussen, gedurende min. 5 jaar).

  • Vrijgekomen plaats op de afdeling bewoners met dementie. Op deze afdeling wordt een voorrang verleend aan ouderen met een dementieproblematiek.

    • Wanneer het totaal aantal zwaar zorgbehoevenden meer dan 80% van de totale populatie van het woonzorgcentrum uitmaakt.  Op dat ogenblik gebeurt de opname volgens chronologie op basis van de inschrijvingsdatum.

Bij uitputting van de wachtlijst voor de inwoners van Groot Wichelen, komen ook volgende personen in aanmerking voor een opname:

  • Uitgeweken groot-Wichelaars die min. 20 jaar van hun leven in Groot-Wichelen gewoond hebben.

  • Personen die buiten Groot-Wichelen wonen, maar van wie één van de kinderen, kleinkinderen, broers/zussen of de wettelijk aangeduide vertegenwoordiger in Groot-Wichelen woonachtig zijn.

  • Ouders van personeelsleden van het OCMW en de gemeente die met een contract voor onbepaalde duur tewerkgesteld of vast benoemd zijn.

In laatste instantie komen de ouderen zonder verband met Groot Wichelen in aanmerking.

Hierbij wordt er ook voorrang verleend aan de zwaar zorgbehoevende ouderen en dit chronologisch volgens datum van inschrijving.

Iemand kan eenmaal zijn beurt laten voorbijgaan zonder gevolg. Een tweede weigering (tenminste 6 maand na de eerste weigering) betekent dat betrokkene onderaan de wachtlijst wordt geplaatst.

 

 

Opname in kortverblijf woonzorgcentrum Molenkouter

In het woonzorgcentrum zijn er 3 kamers kortverblijf.  Een opname in kortverblijf is mogelijk voor zorgbehoevende ouderen, ongeacht het zorgprofiel, vanaf 65 jaar. In uitzonderlijke situaties kan er een afwijking op de leeftijdsvoorwaarde aangevraagd worden.

Een kortverblijf kan aangevraagd worden voor een periode van maximum 60 opeenvolgende dagen, met een totaal van 90 dagen per kalenderjaar.

Indien er voor een gevraagde periode geen kortverblijf ter beschikking is wordt men op de reservelijst genoteerd.  Deze reservelijst werkt chronologisch volgens de aanvraagdatum.

Assistentiewoningen Schuttershof

Zorgbehoevende ouderen, gedomicilieerd te Groot Wichelen, kunnen vanaf 65 jaar opgenomen worden in het assistentiewoninggebouw Schuttershof. In uitzonderlijke situaties kan er een afwijking op de leeftijdsvoorwaarde aangevraagd worden.

Om in een assistentiewoning te kunnen verblijven dient de oudere nog voldoende zelfredzaam te zijn. Er worden enkel personen opgenomen met een laag zorgprofiel, namelijk een O of A profiel. Bij een echtpaar mag één van beiden wel een hoog zorgprofiel hebben. Indien de persoon met een laag zorgprofiel evolueert naar een zwaarder zorgprofiel (B - C profiel) dienen beiden opgenomen te worden in het woonzorgcentrum.

De wachtlijst werkt volgens chronologie.

Iemand kan eenmaal zijn beurt laten voorbijgaan zonder gevolg. Een tweede weigering (tenminste 6 maand na de eerste weigering) betekent dat betrokkene onderaan de wachtlijst wordt geplaatst.