Schuldhulpverlening

Schuldbemiddeling 

De dienst schuldbemiddeling helpt personen met schuldoverlast. De hulp is erop gericht om het financieel evenwicht in het gezinsbudget te herstellen en de schulden af te betalen. Er wordt altijd rekening mee gehouden dat de schuldenafbouw op een menswaardige wijze gebeurt.

   

Budgetbegeleiding 

Budgetbegeleiding  heeft als doel personen te begeleiden naar een verantwoorde en doordachte manier van besteding van het inkomen. Maandelijks wordt het gezinsbudget uitgebreid besproken: de inkomsten en uitgaven, betalingen van vaste kosten en afbetalingen van schulden.

 

Budgetbeheer

Budgetbeheer  beoogt dezelfde doelstelling als budgetbegeleiding, maar het inkomen wordt in deze vorm beheerd door de maatschappelijk werker. Er wordt van de cliënt verwacht dat hij betrokken blijft bij zijn persoonlijke, financiële situatie.

 

Indien je graag meer informatie wenst over deze dienst dan kan je contact opnemen met een medewerker.