Assistentiewoningen

Assistentiewoningen Schuttershof

Een assistentiewoning is in de eerste plaats een appartement waar bejaarden nog zelfstandig kunnen wonen.  Op gebied van dienstverlening kan beroep gedaan worden op een reeks van gemeenschappelijke voorzieningen. De verblijfskosten zijn erg democratisch gehouden.

Doelgroep:

Schuttershof is bij uitstek aangewezen voor:

65-plussers die om één of andere reden niet langer in hun woonst kunnen of wensen te blijven.

 Dit kan zijn om:

  • een gevoel van eenzaamheid: u vreest sociaal geïsoleerd te worden door alleen te blijven wonen …
  • gezondheid: u sukkelt sporadisch met de gezondheid en heeft op zulke ogenblikken toch graag iemand in de buurt …
  • een onaangepaste woning: uw woning is te groot geworden, de kosten voor het onderhoud lopen hoog op, die grote tuin is er teveel aan geworden …
  • de veiligheid: men is meer dan vroeger behoedzaam en voorzichtig geworden …
  • het opzoeken van comfort: dankzij de dienstverlening is alles gemakkelijk te verkrijgen, voor problemen is er iemand die kan aangesproken worden.
  • een voorzorgsmaatregel: u voelt zich nu nog wel goed maar er komt een dag dat alles wat moeilijker zal gaan …

Kortom, Schuttershof is bedoeld voor mensen van 65 jaar of ouder, voor wie de thuissituatie te belastend is geworden, maar die hun zelfstandigheid en privacy niet wensen of hoeven op te geven.

De voorwaarden voor een opname vindt u terug in het opnamebeleid.

Eventuele eigendommen zijn geen enkele belemmering om in een assistentiewoning te wonen.