Trajectbegeleiding

Trajectbegeleiding vanuit het OCMW is meestal een onderdeel van een integrale hulpverlening en situeert zich tevens binnen de context van de armoedebestrijding. De trajectbegeleiding is onderdeel van een ruimer hulpverleningsplan tussen de cliënt en zijn/haar maatschappelijk werker van de sociale dienst.

Binnen dit hulpverleningsplan wordt de werkzoekende/cliënt doorverwezen naar de trajectbegeleider voor zijn traject naar werk.

De trajectbegeleidingsmethode bestaat er in de werkzoekende/cliënt via een intensief, planmatig en fasegewijs traject naar een plaats op de arbeidsmarkt te begeleiden.

Het traject wordt op maat van de werkzoekende/cliënt uitgestippeld, rekening houdend met zijn individuele beperkingen en mogelijkheden.

De dienst trajectbegeleiding van het OCMW richt zich hierbij in het bijzonder naar specifieke doelgroepen zoals:

  • leefloongerechtigden;
  • allochtonen;
  • laaggeschoolden;
  • werkzoekenden met een arbeidshandicap.