Woonzorghuis

Woonzorghuis Molenkouter 

Doelgroep:

Het woonzorghuis (WZH) staat open voor valide, mindervalide en hulpbehoevende personen vanaf 65j, ongeacht hun filosofische of godsdienstige overtuiging. 

Het WZH wenst in de eerste plaats de zwaar zorgbehoevende bejaarden op te nemen die woonachtig zijn in onze gemeente zoals bepaald in het opnamebeleid.

Het aanbod van diensten stemmen we zo goed mogelijk af met de wensen van de bewoner.  Een enthousiaste ploeg van vrijwilligers is eveneens actief.

De verblijfskosten worden door de bewoner betaald.

 

Opvangmogelijkheden:

 

Het woonzorghuis biedt huisvestingsmogelijkheden voor 110 valide en/of zorgbehoevende bejaarden en omvat onder meer de gepaste accommodatie voor de organisatie van 3 kortverblijven.  Er is eveneens de mogelijkheid voorzien om 6 echtparen of samenwonenden te huisvesten.

Dit alles met een bijzondere aandacht voor deze mensen die een verhoogd risico meedragen op verminderde welzijnskansen.

 

Kortverblijf

Komen voor opname in het kortverblijf in aanmerking, deze personen:

  • die doorgaans thuis verzorgd worden en die in moeilijkheden verkeren door het feit dat de verzorgende persoon (personen) tijdelijk niet beschikbaar is (zijn)
  • die een herstelperiode vragen na hospitalisatie
  • waarbij een tijdelijke ontlasting van de thuiszorgsituatie nodig is
  • die willen kennis maken met het leven in een woonzorgcentrum als voorbereiding op een eventuele definitieve opname

Ben je op zoek naar een opvangmogelijkheid (bij ons of on de omliggende centra met kortverblijf) dan kun je online een reservatie aanvragen.

Het kortverblijf kan variëren van minimum een week tot maximum zestig opeenvolgende dagen. De gebruikers kunnen maximaal negentig dagen per kalenderjaar opnemen.

De doelstelling is een terugkeer naar de thuissituatie. Het kortverblijf kan echter niet dienen als een wachtperiode voor een definitieve opname.

Een aantal ziekenfondsen geven een tegemoetkoming gedurende een beperkte periode. Een voorafgaande goedkeuring van het ziekenfonds is soms vereist.

 

Rust- en verzorgingstehuis (RVT)

Het woonzorgcentrum beschikt over 76 RVT kamers (kamers voor zwaar zorgbehoevenden).

 

Daarenboven is het WZC in 2015 uitgebreid met 34 kamers, deze nieuwe afdeling 'Suikerstraat' richt zich specifiek naar bewoners met dementie.

Opnamebeleid 2018 publieke versie.pdf

Onthaalbrochure.pdf