Actie 'Doorlopende straten'

‘Doorlopende straten’ zijn straten die voorzien zijn van een verkeersbord F45 (doodlopende straat) maar die in werkelijkheid doorlopen voor voetgangers en fietsers. Om die straten herkenbaar te maken, is het verkeersbord F45b opgenomen in de wegcode. Sinds de invoering in de wegcode ontstaat in Vlaanderen stilaan een netwerk van doorlopende straten. Via infopunt Publieke Ruimte heeft de gemeente Wichelen een GIS-kaart en een straatnamenlijst van alle aan te passen F45 verkeersborden op het grondgebied ontvangen inclusief een stickerpakket om de borden op een legale manier om te vormen. Ondertussen werden alle borden die werden opgelijst op het grondgebied van de gemeente Wichelen aangepast met de sticker.