Groene vingers? Een beetje vrije tijd?

Help ons het groen te onderhouden in onze gemeente!

Dagdagelijks staat de groendienst in voor het onderhoud van onze gemeente: zwerfvuil wordt opgeruimd, gras gemaaid, goten geveegd en struiken gesnoeid.

toch kan de groendienst niet overal tegelijkertijd zijn. Daarom zouden wij een beroep willen doen op de burger die instaat voor het onderhoud van een stukje openbaar groen in zijn eigen buurt. Zij ontvangen daar dan een vergoedigng voor in de vorm van een waardebon, in te ruilen bij de plaatselijke handelaars van de gemeente Wichelen.

Over welk openbaar groen gaat het?

Met openbaar groen bedoelen we de perkjes of pleintjes die op de hoek of in de straten aangelegd zijn over de hele gemeente.

Wie komt in aanmerking?

 * Iedere bewoner in Wichelen kan zich kandidaat stellen.
    Per gezin/adres kan slechts 1 persoon aanvaard worden.
 * Het openbaar domein dient in de onmiddelijke omgeving van de woning
    van de inschrijver te liggen. Bovendien mag het openbaar groen niet
    geprivatiseerd worden/zijn.

Hoe inschrijven?

 * online via deze link
 * Via mail naar ann.demeyer@wichelen.be

Waardebon.

Het te ontvangen bedrag is afhankelijk van de oppervlakte van het te onderhouden openbaar groen : 1,5 euro/m² voor het onderhouden van een perkje of pleintje
Het bedrag van de waardebon wordt naar boven afgerond tot een veelvoud van 5 euro. De bons worden voor een periode van 2 maanden uitgereikt. 

De periodes zijn:
 * maart - april
 * mei - juni
 * juli - augustus
 * september - oktober

De bons kunnen worden opgehaald op de technische dienst vanaf 15 mei, 15 augustus, 15 september en 15 november van het betrokkenn jaar. Wanneer na controle blijkt dat het groenonderhoud niet verloopt volgens het reglement en de afspraken, heeft het gemeentebestuur het recht de kandidaat de vergoeding voor het groenonderhoud te weigeren en/of de overeenkomst te beëindigen.

Voor meer informatie hieromtrent kan u steeds terecht op de technisch dienst bij  Ann De Meyer op het nummer 052/43.24.22