Mobiliteitsraad

De Mobiliteitsraad brengt zowel op eigen initiatief als op vraag van de gemeentelijke overheid advies uit betreffende de te volgen politiek inzake gemeentelijke aangelegenheden of problemen in verband met mobiliteit en verkeer. De raad kan tevens initiatieven nemen ter verbetering van de verkeersleefbaarheid. De (her)inrichting van wegen, straten en pleinen kan er besproken worden. 

 

Bestuur Mobiliteitsraad

Voorzitter: Jimmy Meulenman

Onder voorzitter: Caroline Verstraeten

Leden Mobiliteitsraad:

Danny Praet

Michel Schmidt

Linda De Gussem

Lisette Van Acker

Sarah Stroobant

Paul Lepercq

Gert De Wilde

Willy De Clercq

Daniël De Pauw