Overwelven van straatgrachten en andere grachten

Overwelven van straatgrachten en andere grachten

Straatgrachten dienen om de afwatering van de straat te verzekeren en dit mag men niet verhinderen.

De eigenaars van gronden palend aan de openbare weg kunnen evenwel bij het gemeentebestuur een aanvraag doen tot overwelving van een deel van een straatgracht.

De werken worden uitgevoerd door het gemeentebestuur. Ook het dichtleggen van grachten dient te worden goedgekeurd door het gemeentebestuur.