Rioleringswerken en fietspadenproject Bogaert - Week 26

Nieuwe grachten

Lokaal bestuur Wichelen, FARYS | TMVW en Aquafin bereiden momenteel de uitvoering voor van het project ‘Rioleringswerken Bogaert met de aanleg van fietspaden’ te Wichelen voor.

Voor deze werken werden subsidies verkregen voor fietsinfrastructuur via het Fietsfonds(Provincie Oost-Vlaanderen/Vlaams Gewest) alsook voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel via Minafonds van de Vlaamse Milieumaatschappij. 

Ondertussen werden de werken gegund aan de aannemer Audebo nv, Bedrijvenlaan 4 9080 Lochristi, contactpersonen:

De werken zullen starten de tweede week van juni 2019.

We hopen alvast te mogen rekenen op uw begrip bij de uitvoering van dit project van openbaar nut en proberen de hinder tot een minimum te beperken.

Contactpersoon lokaal bestuur Wichelen:
Patrick Lauwereys 052/43.24.21 - 0473/89 13 00  openbare.werken@wichelen.be

Stand van zaken week 26 :

- Het tracé van de nieuwe grachten is uitgezet en voor het grootste deel uitgegraven.

- Oeverversteviging wordt aangebracht met houten schotten aan de bodem en beton elementen op de taluds.

- Er zal in de komende dagen een camera-inspectie uitgevoerd worden in de bestaande riolering.

- Farys is gestart met het aanpassen van het waterleidingnet.

- Door het drukke, doorgaand verkeer zal er een verkeersomleiding ingelegd worden via Rimeir. De aannemer zal hiervoor nog een bewonersbrief posten.