Rioolaansluitingen

Richtlijnen voor de aansluiting van de riolering:
 • De aansluiting zal gebeuren volgens het algemeen reglement rioolaansluitingen van FARYS voor de gemeente Wichelen. Het aanvraagformulier kan u hier downloaden.
  Het afvalwater en regenwater moeten afzonderlijk geloosd worden in de openbare riolering (gescheiden stelsel)
  De rioleringsbuizen dienen tot aan de rooilijn gebracht te worden. De aansluiting zal gebeuren volgens het algemeen reglement rioolaansluitingen van FARYS- Aquario voor de gemeente Wichelen. Het reglement kan u hier downloaden.
 • Zelf aansluiten is ten strengste verboden.
 • Septische putten zijn nog steeds verplicht
De belasting voor aansluiting op de riolering bedraagt:
 • Voor een aansluiting in een verkaveling waar de rioolaansluiting werd voorzien door de verkavelaar : forfaitaire prijs van € 750 (incl. btw)
 • Voor een aansluiting van appartementen: de reële kostprijs met een minimum van € 1.600 + € 500 (incl. btw) per woongelegenheid.
 • Voor een aansluiting van bedrijfsgebouwen : de reële kostprijs met een minimum van € 1.600 (incl. btw)
 • Voor elke ander aansluiting: forfaitaire prijs van € 1.600 (incl. btw)