Schade aan openbaar domein - rijweg en aanhorigheden

Schade aan openbaar domein - rijweg en aanhorigheden.

Wanneer je bouwt of uw woning verbouwt dien je volgende richtlijnen na te leven ter voorkoming van schade aan openbaar domein – rijweg en aanhorigheden:


- De eigenaar van het bouwperceel kiest de plaats om het perceel toegankelijk te maken maar dient ervoor te zorgen dat het fietspad en/of het voetpad steeds kunnen gebruikt worden. Opgebroken gedeelten moeten verhard worden met steenslag.


- Het stockeren van materialen op fiets- en voetpaden is verboden (uitzonderingsmaatregelen zijn te bespreken met de politiecommissaris.

 

Richtlijnen ter voorkoming van schade aan openbaar domein – rijweg en aanhorigheden.

Ter hoogte van uw bouwperceel is mogelijks een voetpad en/of fietspad aanwezig. Teneinde er geen schade aan toe te brengen volgen hier enkele richtlijnen:

 • De eigenaar kiest de plaats om het perceel toegankelijk te maken.
 • Het fietspad en/of voetpad moet steeds kunnen gebruikt worden, hierdoor zal de eigenaar er voor zorgen dat opgebroken gedeelten worden verhard met steenslag.
 • Het stockeren van materialen op fiets- en voetpad is verboden.
  (uitzonderingsmaatregelen zijn te bespreken met de politiecommissaris)
 • Bij aanplakking van de beslissing zal een foto van het voetpad genomen worden.
 • U dient in te staan voor de coördinatie met de verschillende nutsmaatschappijen voor het herstel van het voetpad in de oorspronkelijke staat.
 • Bij het binnenbrengen van het formulier “einde der werken” zal opnieuw een foto van het voetpad genomen worden. Indien het voetpad beschadigd is, zal een rekening opgestuurd worden.

 Enkele praktische tips :

 • Het voetpad in dallen zal ter hoogte van de oprit gratis vervangen worden door betonklinkers met een max. lengte van 4 meter.
  Er wordt één oprit toegestaan. Verbredingen en/of bijkomende opritten kunnen door zorgen van de gemeente uitgevoerd worden tegen betaling. Een prijsbestek kan dan opgemaakt worden door de technische dienst.
 • Putdeksels en merktekens van nutsvoorzieningen zoals water, ga, elektriciteit en TV, distributie dienen steeds zichtbaar te blijven tijdens de duur der werken.