Straatverlichtingen

Openbare verlichting

Defecten aan de openbare verlichting kunnen worden gemeld op de website www.straatlampen.be of op het gratis nummer 0800-6.35.35 (24u op 24 en 7 dagen op 7).

Steeds de volledige adresgegevens van de lamp en zo mogelijk ook het identificatienummer van de paal vermelden.