Verstopping van de riolering

Het onderhoud van een rioolaansluiting (het gedeelte tussen de woning en de hoofdriolering op de straat) is steeds ten laste van de aangelande eigenaar.
Voor het oplossen van verstoppingen of het uitvoeren van reinigingswerken aan dit rioleringsgedeelte komen de gemeentediensten niet tussenbeide, doch dient men een beroep te doen op een private aannemer.
De gemeentediensten staan uiteraard wel in voor het onderhoud van de hoofdriolering op de straat.

Problemen dienen gemeld op de technische dienst,
Oud Dorp 2, Wichelen, 052 43 24 23 - 052 43 24 21