Voetpaden

Voetpaden

Problemen aan het voetpad (losliggende tegels, verzakkingen e.d.) dienen gemeld aan de technische dienst, Oud Dorp 2, Wichelen, 052/43.24.21 of 052/43.24.20.


Werken aan het voetpad (verlagen van boordstenen, e.d.) dienen eveneens aangevraagd aan bovenvermelde dienst.


Bij sneeuwval of gladheid dient de bewoner of eigenaar van aanpalende gebouwen of percelen sneeuw en ijs weg te ruimen van het voetpad.


Voor het uitvoeren van werken op het voetpad en/of gebruik van het voetpad voor het uitvoeren van private werken (plaatsen stellingen, stapelmateriaal) moet vooraf een vergunning aangevraagd worden bij de Lokale Politie, Dorp 1 te Schellebelle of bij de technische dienst, Oud Dorp 2 te Wichelen. U kan hier het aanvraagformulier downloaden.


Voor het plaatsen van een terras vóór een horecazaak en voor het uitstallen van koopwaar op het voetpad vóór winkelpanden is een voorafgaande toelating nodig. Schriftelijk aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen, Oud Dorp 2, 9260 Wichelen.