Wat te doen na een stroomonderbreking?

Wat te doen na een stroomonderbreking?

Wanneer de elektriciteit opnieuw wordt ingeschakeld, houd rekening met volgende adviezen.

  • Zet al uw elektrische apparaten niet tegelijkertijd opnieuw aan om het risico op een nieuwe onderbreking te verkleinen. Geef het elektriciteitssysteem de tijd om zich te stabiliseren en vermijd zo een overbelasting van het netwerk.

  • AIs de deur van uw diepvriezer gesloten bleef, kan het voedsel gedurende 24u tot zelfs 36u bevroren blijven tijdens een panne, afhankelijk van de temperatuur. In dat geval is het veilig om het voedsel nog te consumeren.

  • Als u tijdens de stroomonderbreking zaken uit uw urgentiekit (zie tips in “Wat te doen vóór een stroompanne”) gebruikte, denk er dan aan de kit opnieuw aan te vullen voor een volgende noodsituatie.

  • Ga na of alles in orde is met uw kennissen, familie en kwetsbare buren.

Opgelet

Als u een noodgenerator gebruikt, mag u deze niet verder gebruiken wanneer de stroom wordt hersteld. Schakel deze terug uit om een kortsluiting te vermijden.