Ouderenadviesraad

Wat doen we?

De gemeentelijke Ouderenadviesraad, erkend als adviesraad, wil luisteren naar de ouderen en ouderenverenigingen om hun werkelijke problemen en wensen te leren kennen.

Deze adviesraad heeft volgende doelen voor ogen:

  1. Ze behandelt alle kwesties op lokaal vlak die zowel rechtstreeks als onrechtstreeks de ouderen aanbelangen.
  2. Ze is bevoegd om op eigen initiatief voorstellen te doen en op verzoek van het OCMW, het schepencollege, het vast bureau, de gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk welzijnadvies te verstrekken.
  3. Ze bevordert de samenwerking binnen de beleidsdomeinen ouderenwerking en de ouderenzorg.
  4. Ze organiseert zelf tal van activiteiten.

De noden en wensen worden uitvoerig besproken in het dagelijkse bestuur en de algemene vergaderingen van de Ouderenadviesraad en indien nodig onder de vorm van advies aan de beleidsverantwoordelijken.

Iedere stem telt!

Wil jij graag ook een stem en wil je zetelen in de Ouderenadviesraad als individueel lid? Of wil jouw (ouderen)vereniging graag deelnemen? Neem contact op met de dienst ouderen- en thuiszorg of met één van de leden.

We zijn steeds op zoek naar enthousiaste 55+'ers in onze gemeente die hun stem of steentje willen bijdragen voor een leeftijdsvriendelijke gemeente!

Naar top