Overstromingen 14 en 15 november 2023 erkend als ramp

Gepubliceerd op  woensdag 24 apr 2024 om 12:59 uur
Vraag jouw tegemoetkoming aan voor 1 augustus 2024

 

In 5 gemeenten zijn de overstromingen die zich hebben voorgedaan op 14 november en 15 november 2023 erkend als ramp, daaronder ook Wichelen.

Inwoners en ondernemingen die door de overstroming schade hebben geleden in onze gemeente kunnen, vanaf 19 april 2024 (de publicatiedatum van het erkenningsbesluit in het Belgisch Staatsblad), een aanvraag tot tegemoetkoming indienen bij het Vlaams Rampenfonds. Deze aanvraag kan ingediend worden tot en met 31 juli 2024.

Een aanvraag tot tegemoetkoming kan (bij voorkeur) ingediend worden via het e-loket van het Vlaams Rampenfonds, hetzij via post of e-mail. Meer informatie over de aanvraag- en vergoedingsprocedure kan men terugvinden op de website van het Vlaams Rampenfonds: https://www.vlaanderen.be/schadevergoeding-vlaams-rampenfonds-aanvragen

Thema's

Naar top