Beleidsmedewerker A1a-A3a (ondersteuning Algemeen Directeur)

Als beleidsmedewerker ben je de rechterhand van de algemeen directeur. Je ondersteunt de algemeen directeur waar nodig en op vraag. Je bereidt dossiers voor, agendeert punten op de college- en raadszittingen en coördineert nieuwe organisatiebrede projecten.

Je biedt ondersteuning bij de beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie voor het managementteam en het bestuur. Deze ondersteuning heeft onder meer betrekking op de opmaak, uitvoering en evaluatie van  het meerjarenplan. Je zorgt voor een gefundeerd en degelijk systeem van beleidsrapportering en -opvolging.

Je brengt kerntaken en kernprocessen in kaart voor de hele organisatie.

Verder sta je in voor de opmaak, uitvoering en opvolging van het systeem voor organisatiebeheersing en de kwaliteitscoördinatie van de dienstverlening.

Je zorgt voor een degelijk (juridisch) advies aan de algemeen directeur, het bestuur en de diensten waar nodig en gevraagd.

En je kan de algemeen directeur vervangen bij afwezigheid.

Profiel

 • je bent minstens in het bezit van een master diploma of daarmee gelijkgesteld
 • Je bent positief kritisch ingesteld
 • je bent een teamspeler
 • Je kan medewerker coachen
 • je werkt gestructureerd
 • Je neemt verantwoordelijkheid en kan zelfstandig werken. 

Salaris

De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschaal A1a-A3a (correctie dd. 23 september '22)

Nuttige beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige worden voor een maximum van zes jaar in aanmerking genomen op voorwaarde dat ze relevant zijn voor de functie. Alle werkelijke diensten die bij een overheid werden gepresteerd in statutair of contractueel verband komen in aanmerking conform de betreffende artikel 59 van de RPR.

Extra legale voordelen

 • Maaltijdcheques aan 8 euro, waarbij je zelf 1,09 euro bijdraagt
 • Hospitalisatieverzekering
 • Fietsvergoeding aan 0,25 euro per km
 • Tweede pensioenpijler voor contractuelen (3%)
 • Tussenkomst in trein- en busabonnement voor woon-werkverkeer
 • De nodige opleidingsmogelijkheden
 • Vakantie: 35 dagen op jaarbasis op jaarbasis op voorwaarde dat men het volledige voorgaande kalenderjaar voltijdse prestaties heeft geleverd binnen ons bestuur, zo niet geldt een pro rata regeling.

Solliciteren

 • De selectie bestaat uit een schriftelijk en mondeling deel.  Deze selectie verloopt zowel via aanwervingsprocedure als interne mobiliteit
 • Solliciteren kan online https://www.jobsolutions.be/register/12928-27
 • Heb je problemen met solliciteren of vragen? Neem dan contact op met de personeelsdienst via personeelsdienst@wichelen.be of via het algemeen nummer 052 43 24 00.
Meer info: Infobundel