Deskundige wegen & mobiliteit B4-B5

Als deskundige wegen en mobiliteit werk je mee aan de voorbereiding en het realiseren van een duurzaam gemeentelijk openbaar domein en mobiliteitsbeleid met bijzondere aandacht voor verkeersveiligheid en leefbaarheid.  

Je werkt met een team aan het uitwerken, adviseren en opvolgen van werken in eigen beheer of met externe partners. Samen met het diensthoofd en de beleidsmedewerker mobiliteit werk je concrete projecten uit om de vele praktische uitdagingen binnen het mobiliteitsbeleid aan te pakken.

Profiel

 • je bent minstens in het bezit van een bachelor diploma of daarmee gelijkgesteld
 • Jkan vlot communiceren en samenwerken met verscheidene actoren, zoals het beleid, de interne diensten, maar ook de burgers. 
 • je kan de leiding nemen over een dienst en gepast delegeren
 • Je bent transparant, overtuigend en doelgericht
 • je bent bovenal leergierig om je verder te verdiepen in deze interessante materie en bereid om bijscholing te volgen
 • Je neemt verantwoordelijkheid en kan zelfstandig werken.
Het is een troef als je kan terugvallen op de nodige kennis inzake wegen en mobiliteit

Salaris

De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschaal B4-B5

Nuttige beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige worden voor een maximum van zes jaar in aanmerking genomen op voorwaarde dat ze relevant zijn voor de functie. Alle werkelijke diensten die bij een overheid werden gepresteerd in statutair of contractueel verband komen in aanmerking conform de betreffende artikel 59 van de RPR.

Extra legale voordelen

 • Maaltijdcheques aan 8 euro, waarbij je zelf 1,09 euro bijdraagt
 • Hospitalisatieverzekering
 • Fietsvergoeding aan 0,25 euro per km
 • Tweede pensioenpijler voor contractuelen (3%)
 • Tussenkomst in trein- en busabonnement voor woon-werkverkeer
 • De nodige opleidingsmogelijkheden
 • Vakantie: 35 dagen op jaarbasis op jaarbasis op voorwaarde dat men het volledige voorgaande kalenderjaar voltijdse prestaties heeft geleverd binnen ons bestuur, zo niet geldt een pro rata regeling.

Solliciteren

Meer info: Infobundel