Werking

Het lokaal bestuur en de diensten zijn gehuisvest in het Sociaal Huis, Oud Dorp 2 te Wichelen.

Om de 6 jaar kiezen we een nieuwe gemeenteraad/OCMW-raad. Deze ’stemmen van het volk‘ hoor je maandelijks, meestal op een woensdag, in de raadzaal van het Sociaal Huis als de raad plaatsvindt. Dan kunnen de raadsleden meepraten en mee beslissen over lopende dossiers. De agenda van de raadszittingen kan je vooraf online raadplegen. De gemeenteraad kan je live meevolgen in de raadzaal, via deze livestream of via Facebookpagina 'Wichelen'. 

Zo oefent de gemeenteraad/OCMW-raad een democratische controle uit op het gevoerde beleid en op het gebruik van de geldmiddelen. De 21 raadsleden van Wichelen kiezen uit hun eigen rangen 4 schepenen. De voorzitter van het bijzonder comité sociale dienst wordt toegevoegd als vijfde schepen.
 
Burgemeester en schepenen vormen samen het schepencollege/het vast bureau. Hun beslissingen kan je hier volgen in de notulen.

Het lokaal bestuur laat zich in het beleid bijstaan door enkele adviesraden. Deze raden hebben een adviesbevoegdheid rond bepaalde beleidsdomeinen.

Lokale besturen moeten inspraak organiseren van inwoners en doelgroepen. Het lokaal bestuur Wichelen voert daartoe een participatiebeleid op maat van de gemeente, geconcretiseerd in een participatiereglement.

Meer algemene informatie over de werking van lokale besturen vind je op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Huishoudelijk reglement gemeenteraad dd. 27/02/2019344,6 Kb(pdf)

Huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn dd. 27/02/2019351,4 Kb(pdf)

Deontologische code voor lokale mandatarissen dd. 24/05/2023 295,9 Kb(pdf)

Data zittingen Gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk Welzijn 2024

Woensdag 24 januari 2024

Woensdag 28 februari 2024

Woensdag 27 maart 2024

Woensdag 24 april 2024

Woensdag 29 mei 2024

Woensdag 19 juni 2024

Woensdag 4 september 2024

Woensdag 23 oktober 2024

Woensdag 27 november 2024

Woensdag 4 december 2024

Naar top