Aanvraag tijdelijke inname openbaar domein en plaatsen van containers

Tijdelijk gebruik van het openbaar domein. 

Wie verbouwingen/werken uitvoert, moet soms een deel van het openbaar domein innemen om bijvoorbeeld een container, stelling, werfwagen of (mobiele) kraan te plaatsen.

Voor elke inname van het openbaar domein is een vergunning nodig.

U kan deze online aanvragen of u kan langskomen aan de balie van de technische dienst. Het digitale aanvraagformulier is geoptimaliseerd voor gebruik met webbrowser Google Chrome.

Voor gewestwegen dient de aanvraag ten minste 21 kalenderdagen vóór de datum van de start van de inname van het openbaar domein te worden ingediend.
Voor gemeentewegen volstaat 8 kalenderdagen.

Signalisatieplan:
Beslaat uw inname ook geheel of gedeeltelijk de rijbaan of de parkeerstrook en hindert u hierdoor het verkeer? Dan moet u ook een signalisatieplan opmaken en toevoegen. Een signalisatieplan bevat de volgende elementen:
• de exacte intekening van de werfzone
• de verkeersmaatregelen en/of omleidingen rondom de werfzone met opgave van de te plaatsen verkeersborden.

Signalisatieborden:
De gemeente Wichelen voorziet niet in de nodige signalisatieborden, borden verboden parkeren kunnen wel met een geldige vergunning afgehaald worden op de gemeentelijke loods, Bruinbekestraat 8A Schellebelle. De houder van de vergunning dient hier zelf voor in te staan. Andere borden kan u  huren bij reguliere verhuurcentra of signalisatiefirma's (zie Goudengids rubriek 'Weg- & werfsignalisatie' en 'Machines, toestellen & werktuigen - Verkoop & verhuur). 

Parkeerverbod:
Beslaat uw inname geheel of gedeeltelijk een parkeerstrook dan moet u parkeerverboden plaatsen. Hou hierbij rekening met het volgende: u plaatst de borden ten laatste 48 uur voor de aanvang van de inname.

Verlenging:
Indien u een verlenging van uw bestaande vergunning wil aanvragen kan u dit doen via mail naar ria.roelandt@wichelen.be

Bedrag:
De inname voor op het openbaar domein is onderworpen aan het "Belastingsreglement op de inname openbare weg voor het uitvoeren van werken".
De tarievern zijn afhankelijk van : 
   de locatie - de periode - de oppervlakte die u inneemt

1° voor de eerste 7 kalenderdagen : € 0,00 per m²

2° vanaf de 8ste kalenderdag ongeacht het aantal m² :
    € 4,00/m² per 14 kalenderdagen – binnen de bebouwde kom
    € 2,00/m² per 14 kalenderdagen – buiten de bebouwde kom

3° delen van een m² worden als een volledige m² beschouwd

4° er is een minimumbelasting verschuldigd van :
    € 50,00 voor een inname van meer dan 7 kalenderdagen binnen de
    bebouwde kom
    € 25,00 voor een inname van meer dan 7 kalenderdagen buiten de
    bebouwde kom

5° voor containers :
    € 0,00 voor de eerste 7 kalenderdagen
    € 25,00 vanaf de 8ste kalenderdag. Indien de inname langer duurt dan
    14 kalenderdagen gelden de tarieven onder 2° tot en met 4° 

Bij gebreke aan betaling wordt de belasting ambtshalve ingekohierd en is ze onmiddellijk eisbaar.

U kan het volledig reglement hier downloaden.