Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Referentie OMV_2021149977 - intern nummer : OMV/2021/0154

Einde beroepstermijn : 20/02/2022.

Serskampse Dreef 2 en 2A, 9260 Serskamp met kadastrale ligging afdeling 2 sectie D nr. 47M

VERGEYLEN PETER BVBA heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het bouwen van 2 woningen en het slopen van de bestaande bebouwing.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 14 januari 2022 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 22 januari 2022 tot en met 20 februari 2022. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2021/0154” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

intern dossiernr.: VKB/1979/0031/03

referentie omgevingsloket: OMV_2021148486

Hogelandweg 6, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie A nrs. 1098E, 1099E en 1101G

André De Wilde, Johan De Wilde, Karel De Wilde, Karline De Wilde, Mariette Roelandt en Patrick Staes hebben een aanvraag ingediend voor: het bijstellen van een bestaande verkaveling.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op

14 januari 2022 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 22 januari 2022 tot en met 20 februari 2022. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “VKB/1979/0031/03 te vermelden.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Referentie OMV_2021104969 - intern nummer : OMV/2021/0148

Einde beroepstermijn : 20/02/2022.

Paddenhoek , 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie A nr. 357F

Agentschap voor Natuur en Bos heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

-         plaatsen van 2 speeltoestellen

De Vlaamse overheid heeft op 11 januari 2022 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 22 januari 2022 tot en met 20 februari 2022. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2021/0148” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

 

Referentie OMV_2021168458 - intern nummer : OMV/2021/0169

Einde beroepstermijn : 13/02/2022.

Stationsstraat 95, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie C nr. 77P2

Peter Bontinck heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het slopen en het nieuw bouwen van een achterbouw aan de eengezinswoning.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 7 januari 2022 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 15 januari 2022 tot en met 13 februari 2022. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2021/0169” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

 

Referentie OMV_2021168065 - intern nummer : OMV/2021/0166

Einde beroepstermijn : 13/02/2022.

Bohemen 22, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nr. 467W

Jean Hiel heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het bepleisteren van de gevels.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 7 januari 2022 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 15 januari 2022 tot en met 13 februari 2022. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2021/0166” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

 Referentie OMV_2021161233 - intern nummer : OMV/2021/0163

Einde beroepstermijn : 13/02/2022.

Bogaert 1, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nrs. 1268T en 1268X

Annelies De Meersman en Peter De Winne hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het bouwen van een halfopen eengezinswoning.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 7 januari 2022 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 15 januari 2022 tot en met 13 februari 2022. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2021/0163” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

Referentie OMV_2021115394 - intern nummer : OMV/2021/0107

Einde beroepstermijn : 29/01/2022.

Hoogstraat 62, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie A nr. 339H

Eric Rottiers en Hafida Hamdaoui hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-          het ophogen van de tuin en het vernieuwen van de afsluiting.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 23 december 2021 de volgende beslissing genomen: Gedeeltelijk vergund.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 31 december 2021 tot en met 29 januari 2022. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2021/0107” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.


Referentie OMV_2021187208 - intern nummer : OMV/2021/0185

Einde beroepstermijn : 8 februari 2022

Bohemenhoek 11, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie C nr. 265C

Alwego NV en Koen De Gussemé hebben een aanvraag ingediend voor: de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

De aanvraag betreft volgende indelingsrubrieken van Vlarem:

Rubriek

Omschrijving

Vergunde

toestand

Gevraagd voor

53.2.2°a)

De bemaling zal maximaal 10 dagen draaien met een opgepompt volume van ca 100m³ / dag (Nieuw)

 

1000 m³/jaar

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 17 december 2021 de volgende beslissing genomen: Aktename.

De meldingsakte ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 24 december 2021 tot en met 22 januari 2022.

U kunt de aktename (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kan beroep instellen tegen deze aktename. Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 24/12/2021. Deze dag is niet inbegrepen. Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

 

Referentie OMV_2021151890 - intern nummer : OMV/2021/0145

Einde beroepstermijn : 23/01/2022.

Hekkergemstraat 95, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie A nr. 679S

Karsten Vincent heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-          het plaatsen van een omheining.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 17 december 2021 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 25 december 2021 tot en met 23 januari 2022. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2021/0145” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

 

Referentie OMV_2021172798 - intern nummer : OMV/2021/0170

Einde beroepstermijn : 23/01/2022.

Moleneed 20, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 2 sectie B nr. 190/2 H

Serge Verhelst heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-          het aanbouwen van een veranda.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 17 december 2021 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 25 december 2021 tot en met 23 januari 2022. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2021/0170” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

 Referentie OMV_2021162037 - intern nummer : OMV/2021/0161

Einde beroepstermijn : 23/01/2022.

Dorpstraat 43, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 2 sectie D nr. 61Y

Naomi De Cock heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-          het bouwen van een carport.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 17 december 2021 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 25 december 2021 tot en met 23 januari 2022. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2021/0161” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

Referentie OMV_2021162512 - intern nummer : OMV/2021/0162

Einde beroepstermijn : 23/01/2022.

Krijgelstraat 47, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie B nr. 913V

Nancy Scherlynck heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het plaatsen van een publiciteitsbord.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 17 december 2021 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 25 december 2021 tot en met 23 januari 2022. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2021/0162” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.