Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

 

 

Referentie OMV_2020076355 - intern nummer : OMV/2020/0082

Einde beroepstermijn : 27/10/2020.

Statiestraat 41, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nr. 283L

Isabelle Suy heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

-         het uitbreiden van een eengezinswoning met een dakuitbouw op het eerste verdiep

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 18 september 2020 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 28 september 2020 tot en met 27 oktober 2020. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be.

Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0082” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.


BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

intern dossiernr.: VK/2020/0003/01

referentie omgevingsloket: OMV_2020035307

Dendermondsesteenweg 25, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie A

nrs. 1063G en 1063M

 Guy Vermeire en Yvan Verstraeten hebben een aanvraag ingediend voor: verkaveling

 • het verkavelen van één lot voor half-open bebouwing.

 Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op

11 september 2020 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 21 september 2020 tot en met

23 oktober 2020. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “VK/2020/0003/01 te vermelden.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be e

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

intern dossiernr.: VK/2020/0004/01

referentie omgevingsloket: OMV_2020035313

Dendermondsesteenweg 25, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie A

 

nrs. 1063M en 1063H

 

 

 

Guy Vermeire en Yvan Verstraeten hebben een aanvraag ingediend voor: verkaveling

 

 • het verkavelen van 1 lot voor open bebouwing in tweede bouwzone.

   

  Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op

  11 september 2020 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

   

  De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 21 september 2020 tot en met

  23 oktober 2020. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “VK/2020/0004/01 te vermelden.

   

  U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be en via onderstaande link.

   

  U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures


 

 


Referentie OMV_2020081204 - intern nummer : OMV/2020/0088

 

Einde beroepstermijn : 23/10/2020.

 

 

 

Ertbrugstraat 4A, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie A nr. 555W

 

 

 

Elien De Geyter en Jo Van Gasse hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

 

 • het bouwen van een eengezinswoning.

   

  Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 11 september 2020 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

   

  De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 21 september 2020 tot en met 23 oktober 2020. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

  U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be en via onderstaande link.

   

  U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

 

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0088” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.


 

 


Referentie OMV_2020083051 - intern nummer : OMV/2020/0089

Einde beroepstermijn : 23/10/2020.

 

Margote 49, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie A nr. 678H

 

Leen Moentjens heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

 • het aanbrengen van gevelbekleding en isolatie.

   

  Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 11 september 2020 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

   

  De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 21 september 2020 tot en met 23 oktober 2020. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

  U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be en via onderstaande link.

   

  U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0089” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

 

 

 

Referentie OMV_2020094511 - intern nummer : OMV/2020/0103

 

Einde beroepstermijn : 16/10/2020

 

Wanzelestraat 16, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie B nr. 875K

Antoon Van Hoecke heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

 • het bouwen van een carport.

  Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 4 september 2020 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

  De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 14 september 2020 tot en met 16 oktober 2020. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

  U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be en via onderstaande link.

  U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0103” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.


 


Referentie OMV_2020105770 - intern nummer : OMV/2020/0125

 

Einde beroepstermijn : 27 oktober 2020

Wettersestraat 82, 9260 Schellebelle met kadastrale ligging afdeling 3 sectie C nr. 11B2

Autobedrijf Baeyens heeft een aanvraag ingediend voor: de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De aanvraag betreft volgende indelingsrubrieken van Vlarem:

 

Rubriek

Omschrijving

Vergunde

toestand

Gevraagd voor

Detail

3.4.1°a)

Lozen van maximaal 200 m³/jaar bedrijfsafvalwater via KWS-afscheider in de openbare riolering afkomstig van het occasioneel wassen van auto’s met de hogedrukreiniger (Nieuw)

 

0,1 m³/uur

 

4.3.b)1°ii)

1 spuitcabines voorzien van een filterinstallatie voor de adsorptie van afvalgassen en waarmee lakken worden gespoten met een maximaal gehalte aan vluchtige organische stoffen, zoals conform de EG-richtlijn 2004/42/EG. (Nieuw)

 

7,5 kW

 

6.4.1°

Opslag van 1000 liter motorolie en afgewerkte olie in vaten van 200 liter opgeslagen op lekbakken (Nieuw)

 

1000 liter

 

15.2.

Werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen met 3 hefbruggen. (Nieuw)

 

3 hefbruggen

 

15.4.2°a)

Wasplaats voor het afspuiten van auto’s dmv een hogedrukreiniger met een frequentie van maximum 5 voertuigen/week (Nieuw)

 

1 motorvoertuigen en hun aanhangwagens/dag

 

15.6.1°

Het stallen van maximaal 3 geaccidenteerde voertuigen op een vloeistofdichte vloer. (Nieuw)

 

5 ton

 

16.3.2°a)

Eén compressor 7,5 kW (Nieuw)

 

7,5 kW

 

17.3.2.1.1.1°b)

Opslag van 4999 liter of 4164 kg stookolie in een ondergrondse tank voorzien van overvulbeveiliging. (Nieuw)

 

4,164 ton

 

17.4.

Opslag van maximaal 500 liter diverse gevaarlijke stoffen (verven, thinner, detergenten, smeermiddelen,…) in handelsverpakkingen kleiner dan 30 liter. (Nieuw)

 

500 liter

 

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 4 september 2020 de volgende beslissing genomen: Aktename.

De meldingsakte ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 14 september 2020 tot en met 16 oktober 2020.

 

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be

 

 

 

U kan beroep instellen tegen deze aktename. Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 11/09/2020. Deze dag is niet inbegrepen. Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures


 

 


Referentie OMV_2020004642 - intern nummer : OMV/2020/0077

 

Einde beroepstermijn : 16/10/2020.


Statiestraat 63, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nr. 275Y


Arne Leeman en Axana Vander Straeten hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

 • het bouwen van een eengezinswoning na gedeeltelijke afraak.

  Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 4 september 2020 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

   

  De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 14 september 2020 tot en met 16 oktober 2020. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

  U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be en via onderstaande link.

   

  U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

 

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0077” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

 

 


Referentie OMV_2020011401 - intern nummer : OMV/2020/0039

Einde beroepstermijn : 12 oktober 2020

Bohemen 125, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie C nrs. 11F en 12E

LIMECO BELGIUM BVBA heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

 • Ondergrondse LPG-houder

 • Plaatsen bovengrondse tank

 • Regularisatie betonverharding

 • Slopen tentconstructie

   

  De aanvraag betreft volgende indelingsrubrieken van Vlarem:

Rubriek

Omschrijving

Vergunde

toestand

Gevraagd voor

Detail

6.4.1°

De opslag van 1.600 l olie in vaten (Hernieuwing)

1600 liter

 

 

16.4.1°

Een LPG-station (Hernieuwing)

1 LPG-station

 

 

17.3.2.2.2°a)

De opslag van 40.000 l benzine in twee compartimenten van elk 20.000 l van een ondergrondse, dubbelwandige houder van 60.000 l (Hernieuwing)

40000 liter

 

 

17.4.

De opslag van 250 l antivries en 850 l motorolie in kleine verpakkingen in de shop (Hernieuwing)

1100 liter

 

 

15.1.1°

Stallen van max. 4 motorvoertuigen of aanhangwagens. (Nieuw)

 

4 VOERTUIG

 

3.4.2°

Nieuwe aanpak lozing potentieel verontreinigd hemelwater (Verandering)

1,5 m³/u

11,65 M3/UUR

 

6.5.2°

Toevoegen van 2 verdeelslangen (Verandering)

12 verdeelslangen

2 verdeelslangen

 

17.1.2.1.2°

Toevoegen van 3.500 l propaan en een vermindering van 500 l butaan (Verandering)

1000 liter

3000 L

 

17.1.2.2.3°

Vervanging van de LPG-houder van 10.000 l door een ondergrondse LPG-houder met een waterinhoud van 24.950 l (Verandering)

10000 liter

14950 L

 

17.3.2.1.1.2°

Toevoegen van 33,32 ton (40.000 l) gasolie in een bovengrondse dubbelwandige houder (Verandering)

75500 liter

33,32 TON

 

17.3.2.1.2.1°

Regularisatie van 2.500 l naar 2.000 l (Verandering)

2500 liter

-0,4 TON

 

 

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft op 27 augustus 2020 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

 

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 7 september 2020 tot en met 6 oktober 2020. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be en via onderstaande link.

 

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0039” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.Referentie OMV_2020058144 - intern nummer : OMV/2020/0057

Einde beroepstermijn : 02/10/2020.

Bruin Kruis 9, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 2 sectie B nr. 580F8

Pierre Moerenhout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het bouwen van een poolhouse.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 21 augustus 2020 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 31 augustus 2020 tot en met 2 oktober 2020. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be 

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0057” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.


Referentie OMV_2020104118 - intern nummer : OMV/2020/0120

Einde beroepstermijn : 13 oktober 2020

Bohemen 121, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie C nr. 9B2

Yvette Saerens heeft een aanvraag ingediend voor: de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De aanvraag betreft volgende indelingsrubrieken van Vlarem:

Rubriek

Omschrijving

Vergunde

toestand

Gevraagd voor

Detail

17.1.2.2.1°

Bovengrondse propaantank waterinhoud 1000 liter voor de verwarming van de woning. (Nieuw)

 

1000 liter

 


Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 21 augustus 2020 de volgende beslissing genomen: Aktename.

De meldingsakte ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 31 augustus 2020 tot en met 2 oktober 2020.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be

U kan beroep instellen tegen deze aktename. Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 28/08/2020. Deze dag is niet inbegrepen. Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures


Referentie OMV_2020031646 - intern nummer : OMV/2020/0052

Einde beroepstermijn : 02/10/2020.

Bohemenhoek 1, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie C nr. 260E

Christophe Cornelis heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         de afbraak van een stalling.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 21 augustus 2020 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 31 augustus 2020 tot en met 2 oktober 2020. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be en via onderstaande link.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0052” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.


Referentie OMV_2020058144 - intern nummer : OMV/2020/0057

Einde beroepstermijn : 02/10/2020.

Bruin Kruis 9, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 2 sectie B nr. 580F8

Pierre Moerenhout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het bouwen van een poolhouse.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 21 augustus 2020 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 31 augustus 2020 tot en met 2 oktober 2020. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be 

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0057” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.


Referentie OMV_2020103356 - intern nummer : OMV/2020/0122

Einde beroepstermijn : 13 oktober 2020

Drabstraat 36B en 38, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie A nr. 134D2

Dominique Mertens, Lieselot Heyman en Nout Claes hebben een aanvraag ingediend voor: de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De aanvraag betreft volgende indelingsrubrieken van Vlarem: 

Rubriek

Omschrijving

Vergunde

toestand

Gevraagd voor

Detail

53.2.2°a)

Bronbemaling (Nieuw)

 

11800 m³/jaar

 


Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 21 augustus 2020 de volgende beslissing genomen: Aktename.

De meldingsakte ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 31 augustus 2020 tot en met 2 oktober 2020.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be

U kan beroep instellen tegen deze aktename. Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 28/08/2020. Deze dag is niet inbegrepen. Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures


Referentie OMV_2020103243 - intern nummer : OMV/2020/0121

Einde beroepstermijn : 13 oktober 2020

Drabstraat 36 en 36A, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie A nr. 134P2

Arne Dewulf, Johan De Graeve en Pascale Mertens hebben een aanvraag ingediend voor: de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

 

De aanvraag betreft volgende indelingsrubrieken van Vlarem:

Rubriek

Omschrijving

Vergunde

toestand

Gevraagd voor

Detail

53.2.2°a)

bronbemaling (Nieuw)

 

12000 m³/jaar

 

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 21 augustus 2020 de volgende beslissing genomen: Aktename.

De meldingsakte ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 31 augustus 2020 tot en met 2 oktober 2020.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be

U kan beroep instellen tegen deze aktename. Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 28/08/2020. Deze dag is niet inbegrepen. Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures

 


Referentie OMV_2020101369 - intern nummer : OMV/2020/0117

Einde beroepstermijn : 13 oktober 2020

Bruinbekestraat 4A, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie B nrs. 293H en 293G

 

Elke Vlaeminck heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

 

-         het plaatsen van een veranda.

 Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 21 augustus 2020 de volgende beslissing genomen: Aktename.

De meldingsakte ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 31 augustus 2020 tot en met 2 oktober 2020.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be

U kan beroep instellen tegen deze aktename. Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 28/08/2020. Deze dag is niet inbegrepen. Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures

 

 

Referentie OMV_2020084327 - intern nummer : OMV/2020/0091

Einde beroepstermijn : 25/09/2020.

Krijgelstraat 51, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie B nr. 914N

Paul Stoica heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

 • het nieuw bouwen van een veranda

  Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 14 augustus 2020 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

  De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 24 augustus 2020 tot en met 25 september 2020. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

  U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be en via onderstaande link.

   

  U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

 

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0091” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

 

 

 


Referentie OMV_2020072104 - intern nummer : OMV/2020/0081

Einde beroepstermijn : 25/09/2020.

Steenakker 15, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nr. 8D2Bram De Winter en Tjalda Van Gansbeke hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

 • het verbouwen van een halfopen eengezinswoning

  Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 14 augustus 2020 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

  De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 24 augustus 2020 tot en met 25 september 2020. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

  U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be en via onderstaande link.

   

  U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0081” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

 

 

Referentie OMV_2020093055 - intern nummer : OMV/2020/0101

Einde beroepstermijn : 25/09/2020.Bohemen 103A, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie C nrs. 4H, 4G en 4F

Guy De Geyter heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

 • Plaatsen van een terrasoverkapping

  Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 14 augustus 2020 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

  De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 24 augustus 2020 tot en met 25 september 2020. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

  U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be en via onderstaande link.

  U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0101” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

 

Referentie OMV_2020076877 - intern nummer : OMV/2020/0083

Einde beroepstermijn : 25/09/2020.

Krakeelstraat 38A, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 2 sectie D nr. 150/52 H

 Jan Roelandt heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

 Het plaatsen van een buis in een geul

 • Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 14 augustus 2020 de volgende beslissing genomen: Weigering

  De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 24 augustus 2020 tot en met 25 september 2020. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

  U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

  U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0083” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

 

 

Referentie OMV_2020033596 - intern nummer : OMV/2020/0090

Einde beroepstermijn : 18/09/2020.

Bruinbekestraat 54, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie B nr. 115T

Jurgen Rogge heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

 • het realiseren van een dakuitbouw in een halfopen bebouwing 

  Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 7 augustus 2020 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

  De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 17 augustus 2020 tot en met 18 september 2020. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

  U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be . 

  U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0090” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

 

Referentie OMV_2020085354 - intern nummer : OMV/2020/0094

Einde beroepstermijn : 18/09/2020.

Nieuwstraat 67, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 2 sectie A nr. 19V

Cynthia Haentjens heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

 • het aanbrengen van gevelbekleding en plaatsen van zonnewering over een bestaand terras 

  Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 7 augustus 2020 de volgende beslissing genomen: Vergunning. 

  De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 17 augustus 2020 tot en met 18 september 2020. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

  U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

  U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0094” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

  

Referentie OMV_2020071007 - intern nummer : OMV/2020/0080

Einde beroepstermijn : 18/09/2020.

Rimeir 9, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nr. 1399M

 Alex Van Hecke en Sandra Coolens hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

 • het nieuw bouwen van een bijgebouw 

  Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 7 augustus 2020 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund. 

  De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 17 augustus 2020 tot en met 18 september 2020. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

  U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be en via onderstaande link. 

  U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0080” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.


 Referentie OMV_2020078620 - intern nummer : OMV/2020/0084

Einde beroepstermijn : 18/09/2020.

Rimeir 59, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nrs. 1361D en 1361C

Evelien De Ras en Stijn Stevens hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

 • het bouwen van een open eengezinswoning met fietsenberging 

  Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 7 augustus 2020 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund. 

  De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 17 augustus 2020 tot en met 18 september 2020. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

  U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be . 

  U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0084” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.