Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Referentie OMV_2020166386 - intern nummer : OMV/2020/0190

Einde beroepstermijn : 09/04/2021.

Krabbegem 13, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nrs. 277H en 304C

Fluvius System Operator heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

-         het slopen en plaatsen van een niet betreedbare elektriciteitscabine

De aanvraag betreft volgende indelingsrubrieken van Vlarem:

Rubriek

Omschrijving

Vergunde

toestand

Gevraagd voor

Detail

12.2.1°

transformator met een nominaal vermogen van max.630kVA in een distributiecabine (Nieuw)

 

630 kVA

 


Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 26 februari 2021 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 8 maart 2021 tot en met 9 april 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0190” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

Referentie OMV_2020155063 - intern nummer : OMV/2020/0189

Einde beroepstermijn : 09/04/2021.

Doornstraat 41, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 2 sectie B nr. 165Z

Phebe Pint en Thibaut Decoster hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het nieuw bouwen van een halfopen ééngezinswoning

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 26 februari 2021 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 8 maart 2021 tot en met 9 april 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0189” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.Referentie OMV_2020155225 - intern nummer : OMV/2020/0187

Einde beroepstermijn : 09/04/2021.

Dorpstraat 8, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 2 sectie B nr. 580P8

Elke Lambertin en Koen Van Mulders hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         de verbouwing van een zolderverdieping

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 26 februari 2021 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 8 maart 2021 tot en met 9 april 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0187” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.Referentie OMV_2020166029 - intern nummer : OMV/2020/0188

Einde beroepstermijn : 09/04/2021.

Krijgelstraat 37, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie B nr. 918/2 C

Michaël De Pruyt heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het plaatsen van een veranda

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 26 februari 2021 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 8 maart 2021 tot en met 9 april 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0188” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.


Referentie OMV_2021001667 - intern nummer : OMV/2021/0003

Einde beroepstermijn : 02/04/2021.

 

Paepestraat 125, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nr. 1787K

 

GM DERDE BVBA heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het slopen van een woning en herbouwen van een nieuwbouw eengezinswoning

 

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 19 februari 2021 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

 

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 1 maart 2021 tot en met 2 april 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

 

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2021/0003” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.


Referentie OMV_2020151059 - intern nummer : OMV/2020/0172

Einde beroepstermijn : 26/03/2021.

Bohemen 65, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nr. 545D

Anne De Clercq en Peter Rasschaert hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het verbouwen van een woning.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 12 februari 2021 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 22 februari 2021 tot en met 26 maart 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0172” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.


Referentie OMV_2020148802 - intern nummer : OMV/2020/0181

Einde beroepstermijn : 26/03/2021.

Dreefstraat 39, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie A nrs. 524D6 en 524P4

Evelien De Backer en Siegfried Matthijs hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         verbouwen en uitbreiden van aangebouwde bijgebouwen bij een eengezinswoning.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 12 februari 2021 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 22 februari 2021 tot en met 26 maart 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0181” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.


Referentie OMV_2021000944 - intern nummer : OMV/2021/0002

Einde beroepstermijn : 26/03/2021.

Hulst 35B, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nr. 156K

Impresa BVBA heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het nieuw bouwen van een woning.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 12 februari 2021 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 22 februari 2021 tot en met 26 maart 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2021/0002” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.


Referentie OMV_2019040716 - intern nummer : OMV/2020/0176

Einde beroepstermijn : 26/03/2021.

Pruytenshof 26, 9260 Serskamp met kadastrale ligging afdeling 2 sectie A nr. 187F2

Jan D'haeyers heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         heraanleg van oprit en voortuin.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 12 februari 2021 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 22 februari 2021 tot en met 26 maart 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0176” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.


Referentie OMV_2021022501 - intern nummer : OMV/2021/0023

Einde beroepstermijn : 2 april 2021

Meerbos 20 en 22, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie A nrs. 1191E, 1197E en 1202C

Bart Van den Abeele heeft een aanvraag ingediend voor: de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag betreft volgende indelingsrubrieken van Vlarem:

Rubriek

Omschrijving

Vergunde

toestand

Gevraagd voor

Detail

53.2.2°a)

tijdelijk bemaling Meerbos 20, Wichelen (Nieuw)

 

384 m³/jaar

 

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 12 februari 2021 de volgende beslissing genomen: Aktename.

De meldingsakte ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 16 februari 2021 tot en met 17 maart 2021.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be

U kan beroep instellen tegen deze aktename. Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 15/02/2021. Deze dag is niet inbegrepen. Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures

 

Referentie OMV_2021018136 - intern nummer : OMV/2021/0018

Einde beroepstermijn : 2 april 2021

Pijlpoelstraat zn, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie A nrs. 798G en 802A

Gert De Leenheer heeft een aanvraag ingediend voor: de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag betreft volgende indelingsrubrieken van Vlarem:

Rubriek

Omschrijving

Vergunde

toestand

Gevraagd voor

Detail

53.2.2°a)

bemaling met terugpompen in dezelfde gracht (Nieuw)

 

5000 m³/jaar

 

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 12 februari 2021 de volgende beslissing genomen: Aktename.

De meldingsakte ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 16 februari 2021 tot en met 17 maart 2021.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be

U kan beroep instellen tegen deze aktename. Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 15/02/2021. Deze dag is niet inbegrepen. Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures

 

Referentie OMV_2020122125 - intern nummer : OMV/2020/0136

Einde beroepstermijn : 19/03/2021.

Strijp 34, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nr. 343/2 K

Willem Haegeman heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het plaatsen van een dakuitbouw, het aanleggen van een dakterras, het afbreken van een schouw.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 5 februari 2021 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 15 februari 2021 tot en met 19 maart 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0136” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.


Referentie OMV_2020122441 - intern nummer : OMV/2020/0151

Einde beroepstermijn : 14/03/2021.

Margote 116, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nrs. 348P2 en 348F2

HULPVERLENINGSZONE ZUID-OOST HVZ heeft een aanvraag ingediend voor: de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De aanvraag betreft volgende indelingsrubrieken van Vlarem:

Rubriek

Omschrijving

Vergunde

toestand

Gevraagd voor

Detail

15.1.1°

stalplaats voor 8 voertuigen en 4 aanhangwagens (Nieuw)

 

12 aantal voertuigen

 

15.2.

werkplaats voor beperkt onderhoud aan de eigen voertuigen, met 1 smeerput (Nieuw)

 

1 werkplaats

 

16.3.2°a)

compressoren, airco's en frigo (Nieuw)

 

26 kW

 

16.4.2°

installatie voor vullen van gasflessen met perslucht (Nieuw)

 

1 vulinstallatie

 

17.1.2.1.1°

opslag van perslucht en zuurstofgas in diverse gasflessen (Nieuw)

 

628 liter

 

17.4.

opslag van diverse producten (poetsproducten, afwasproduct, ontvetter, schuimmiddel, wespenpoeder, benzine diesel, …) (Nieuw)

 

5000 liter

 

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 5 februari 2021 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 13 februari 2021 tot en met 14 maart 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0151” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.


Referentie OMV_2020151466 - intern nummer : OMV/2020/0173

Einde beroepstermijn : 19/03/2021.

Moleken 42, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie A nr. 846R2

Lieve De Nul heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het bouwen van een garage of carport.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 5 februari 2021 de volgende beslissing genomen: Weigering.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 15 februari 2021 tot en met 19 maart 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0173” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.


Referentie OMV_2020155502 - intern nummer : OMV/2020/0180

Einde beroepstermijn : 19/03/2021.

Oud Dorp 57 en 59, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie A nrs. 433X en 433W

Jonas Bollaert heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het vervangen van de facadesteen en dakpannen.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 5 februari 2021 de volgende beslissing genomen: Weigering.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 15 februari 2021 tot en met 19 maart 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0180” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.


Referentie OMV_2020178900 - intern nummer : OMV/2020/0206

Einde beroepstermijn : 19/03/2021.

Wanzelesteenweg 47, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 2 sectie B nrs. 582/2 D en 583D

 

Gert Coppens en Shana Schuddinck hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het bouwen van een loods.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 5 februari 2021 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 15 februari 2021 tot en met 19 maart 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0206” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.Referentie OMV_2020169586 - intern nummer : OMV/2021/0008

Einde beroepstermijn : 23 maart 2021

Brugstraat 28B, Moleken 33 en 33A, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie A

nr. 844M

PIGASUS BVBA heeft een aanvraag ingediend voor: de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

De aanvraag betreft volgende indelingsrubrieken van Vlarem:

Rubriek

Omschrijving

Vergunde

toestand

Gevraagd voor

Detail

53.2.2°a)

we bekomen deze aan de hand van 90 dagen * 122 m³/dag (Nieuw)

 

10931 m³/jaar

 

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 29 januari 2021 de volgende beslissing genomen: Aktename.

 

De meldingsakte ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 8 februari 2021 tot en met 12 maart 2021.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kan beroep instellen tegen deze aktename. Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 05/02/2021. Deze dag is niet inbegrepen. Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

 Referentie OMV_2020149452 - intern nummer : OMV/2020/0169

Einde beroepstermijn : 12/03/2021.

Bruin Kruis 7, 9260 Serskamp met kadastrale ligging afdeling 2 sectie B nr. 579R

Hedwig Coppens heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het bouwen van een eengezinswoning met carport.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 29 januari 2021 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 8 februari 2021 tot en met 12 maart 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

 

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0169” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.Referentie OMV_2020131159 - intern nummer : OMV/2020/0168

Einde beroepstermijn : 12/03/2021.

Paepestraat 111, 113, 115, 117 en 119, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie B

nrs. 1786R en 1786S

Benedikte De Neve heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het slopen van een bestaande woning en het oprichten van vijf nieuwe woningen.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 29 januari 2021 de volgende beslissing genomen: Weigering.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 8 februari 2021 tot en met 12 maart 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0168” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.Referentie OMV_2020149756 - intern nummer : OMV/2020/0170

Einde beroepstermijn : 12/03/2021.

Ertbrugstraat 68, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie C nrs. 57P en 57R

Danny Baeke heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het plaatsen van een pergola.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 29 januari 2021 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 8 februari 2021 tot en met 12 maart 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0170” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.Referentie OMV_2020150406 - intern nummer : OMV/2020/0171

Einde beroepstermijn : 12/03/2021.

Stationsstraat 61, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie A nr. 572K4

Bram Teirlynck en Monia Hurts hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 29 januari 2021 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 8 februari 2021 tot en met 12 maart 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0171” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.


Referentie OMV_2020047801 - intern nummer : OMV/2020/0119

Einde beroepstermijn : 05/03/2021.

met kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nr. 83P

Olivier De Visscher heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het aanpassen van een terreinprofiel.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 22 januari 2021 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 1 februari 2021 tot en met 5 maart 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0119” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.


Referentie OMV_2020114429 - intern nummer : OMV/2020/0137

Einde beroepstermijn : 05/03/2021.

Moeststraat 19, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie B nrs. 344B, 347, 348, 349D en 349C

Robby Schockaert heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

-         hernieuwing en verandering van een veehouderij, met het uitbreiden van een loods.

De aanvraag betreft volgende indelingsrubrieken van Vlarem:

Rubriek

Omschrijving

Vergunde

toestand

Gevraagd voor

Detail

6.5.1°

Niet onder 17.2 en 17.4 vallende inrichtingen of opslagplaatsen voor gevaarlijksestoffen. Voor de toepassing van deze rubriek worden al "gevaarlijke stoffen" beschouwd, de stoffen bedoeld in bijlage 7 bij titel I van het Vlarem. \ Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, namelijk installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen, bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en): \ inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 of in rubriek 17.3.7 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Hernieuwing)

1 verdeelslang

 

 

17.3.2.1.1.1°b)

Niet onder 17.2 en 17.4 vallende inrichtingen of opslagplaatsen voor gevaarlijksestoffen. Voor de toepassing van deze rubriek worden al "gevaarlijke stoffen" beschouwd, de stoffen bedoeld in bijlage 7 bij titel I van het Vlarem. Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van 100 l toto en met 20.000 l voor andere dan in sub a) bedoelde inrichtingen (Hernieuwing)

2500 liter

 

 

28.2.c)1°

Opslagplaats van dierlijke mest, waaronder verstaan door vee uitgescheiden natuurlijke afvalstoffen of een mengsel van strooisel en door vee uitgescheiden natuurlijke afvalstoffen ongeacht of het vee wordt geweid of op intensieve veehouderij wordt gehouden, alsmede de natuurlijke afvalstoffen van visteeltbedrijven: in agrarische gebieden met een opslagcapaciteit van 10 m³ tot en met 5.000 m³ (Hernieuwing)

540 m³

 

 

9.4.3.c)1°

Uitbreiding met 23 runderen (Verandering)

175 runderen en paarden

23 plaatsen

 

15.1.1°

Verandering door verplaatsing (Verandering)

5 voertuigen

0 aantal voertuigen

 

19.6.2°c)

verandering door verplaatsing (Verandering)

810 m³

0 m³

 

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 22 januari 2021 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

 

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 1 februari 2021 tot en met 5 maart 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0137” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.Referentie OMV_2020134731 - intern nummer : OMV/2020/0150

Einde beroepstermijn : 05/03/2021.

Dorpstraat 69, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 2 sectie D nr. 47N

Sofie De Vleesschouwer heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het isoleren van gevels (8cm) en crepi aanbrengen.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 22 januari 2021 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 1 februari 2021 tot en met 5 maart 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0150” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.Referentie OMV_2020136198 - intern nummer : OMV/2020/0154

Einde beroepstermijn : 05/03/2021.

Bohemen 218, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie C nr. 253S

Robin Vermeir heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het nieuw bouwen van een veranda (regularisatie).

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 22 januari 2021 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 1 februari 2021 tot en met 5 maart 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0154” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.