Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Referentie OMV_2020160518 - intern nummer : OMV/2021/0006

Einde beroepstermijn : 21/05/2021.

Kapelstraat 8, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 2 sectie C nr. 176G

Kjell De Coensel heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-        het afbreken en herbouwen van een woning.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 9 april 2021 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 19 april 2021 tot en met 21 mei 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2021/0006” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

intern dossiernr.: VKB/1971/0010/07

referentie omgevingsloket: OMV_2020162442

Pijpoelstraat 31, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie A nrs. 855C2, 855R2 en 855D2

Gino Van Acker heeft een aanvraag ingediend voor: het herverkavelen van loten 1 en 2.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op

9 april 2021 de volgende beslissing genomen: Weigering.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 19 april 2021 tot en met 21 mei 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “VKB/1971/0010/07 te vermelden.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures

Referentie OMV_2020147479 - intern nummer : OMV/2020/0166

Einde beroepstermijn : 14/05/2021.

Roelandtstraat 9, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie B nr. 163D.

Isabelle De Wilde heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het plaatsen van een veranda.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 2 april 2021 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 12 april 2021 tot en met 14 mei 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0166” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

 

Referentie OMV_2021008303 - intern nummer : OMV/2021/0007

Einde beroepstermijn : 14/05/2021.

Strijp 51A, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nrs. 478R en 478G.

Eddy Clinckspoor heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het beperkt vellen van bomen en/of reliëfwijzigingen.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 2 april 2021 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 12 april 2021 tot en met 14 mei 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2021/0007” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

Referentie OMV_2021016266 - intern nummer : OMV/2021/0013

Einde beroepstermijn : 14/05/2021.

Mosstraat 55, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nr. 1942.

Wim Joostens heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het bouwen van een garage of carport.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 2 april 2021 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 12 april 2021 tot en met 14 mei 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2021/0013” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

 

Referentie OMV_2021045135 - intern nummer : OMV/2021/0040

Einde beroepstermijn : 18 mei 2021

Dorpstraat 44, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 2 sectie B nr. 316R3

Fluvius System Operator CV heeft een aanvraag ingediend voor: de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De aanvraag betreft volgende indelingsrubrieken van Vlarem:

Rubriek

Omschrijving

Vergunde

toestand

Gevraagd voor

Detail

12.2.1°

transformator met een nominaal vermogen van max.630kVA in een nieuw in te richten HS-Lokaal (Nieuw)

 

630 kVA

 


Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 26 maart 2021 de volgende beslissing genomen: Aktename.

De meldingsakte ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 5 april 2021 tot en met 7 mei 2021.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be

U kan beroep instellen tegen deze aktename. Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 02/04/2021. Deze dag is niet inbegrepen. Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures

 

Referentie OMV_2021046755 - intern nummer : OMV/2021/0043

Einde beroepstermijn : 18 mei 2021

Pruytenshof 2, 10, 12 en 12A, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 2 sectie A nrs. 109V2, 187T2, 187V2, 187W2 en 187Y2.

BEVA - INVEST NV, HERO CONSTRUCT NV en Thomas De Decker hebben een aanvraag ingediend voor: de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De aanvraag betreft volgende indelingsrubrieken van Vlarem:

Rubriek

Omschrijving

Vergunde

toestand

Gevraagd voor

Detail

53.2.2°a)

Tijdelijke bemaling voor kelder met een debiet van 8m³/u (zandgrond) * 24u * 50dagen = 9600m³ (Nieuw)

 

9600 m³/jaar

 


Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 26 maart 2021 de volgende beslissing genomen: Aktename.

De meldingsakte ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 5 april 2021 tot en met 7 mei 2021.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be

U kan beroep instellen tegen deze aktename. Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 02/04/2021. Deze dag is niet inbegrepen. Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures

 

Referentie OMV_2020169446 - intern nummer : OMV/2020/0195

Einde beroepstermijn : 07/05/2021.

Perrestraat 5, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 2 sectie B nrs. 343L3 en 343S2

Joris Grootaert en Sheena Govaert hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het slopen van de bestaande woning en het bouwen van een nieuwe eengezinswoning.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 26 maart 2021 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 5 april 2021 tot en met 7 mei 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0195” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

Referentie OMV_2020161952 - intern nummer : OMV/2020/0192

 

Einde beroepstermijn : 30/04/2021.

Boterhoek 1I en 1J, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie C nrs. 270S en 270G2

Catharina Wauman en Rivelino Van Meirvenne hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het nieuw bouwen van 2 gekoppelde halfopen bebouwingen.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 19 maart 2021 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 29 maart 2021 tot en met 30 april 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0192” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

 

Referentie OMV_2020153170 - intern nummer : OMV/2020/0177

Einde beroepstermijn : 30/04/2021.

Wettersestraat 30A, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie A nr. 544V

Dominic Christiaens heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         de aanleg van een zwembad of zwemvijver.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 19 maart 2021 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 29 maart 2021 tot en met 30 april 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0177” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

 

Referentie OMV_2020138257 - intern nummer : OMV/2020/0178

Einde beroepstermijn : 27/04/2021.

Heiplasweg 84, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nrs. 1632C2 en 1632A2

AQUAFIN NV NV heeft een aanvraag ingediend voor: Bijstelling milieuvoorwaarden door exploitant

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft op 11 maart 2021 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 29 maart 2021 tot en met 27 april 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be 

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0178” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

Referentie OMV_2021003134 - intern nummer : OMV/2021/0005

Einde beroepstermijn : 23/04/2021.

Bogaert 4, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nrs. 650F en 650C

Fluvius System Operator CV heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

-         transformator klasse 3.

De aanvraag betreft volgende indelingsrubrieken van Vlarem:

Rubriek

Omschrijving

Vergunde

toestand

Gevraagd voor

Detail

12.2.1°

transformator met een nominaal vermogen van max.630kVA in een distributiecabine (Nieuw)

 

630 kVA

 

 

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 12 maart 2021 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 22 maart 2021 tot en met 23 april 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2021/0005” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

 Referentie OMV_2020148248 - intern nummer : OMV/2020/0167

Einde beroepstermijn : 23/04/2021.

Wanzelestraat 25, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie B nr. 778K

Jens De Sterck en Lisa Remy hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het verbouwen van een woning.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 12 maart 2021 de volgende beslissing genomen: Weigering.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 22 maart 2021 tot en met 23 april 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0167” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

 

Referentie OMV_2020173550 - intern nummer : OMV/2020/0198

Einde beroepstermijn : 23/04/2021.

Bruinbekestraat 15, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie B nr. 286R2

Leen Van Den Broeck en Michaël Levantaci hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         verbouwen eengezinswoning.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 12 maart 2021 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 22 maart 2021 tot en met 23 april 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0198” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail. 

Referentie OMV_2020165077 - intern nummer : OMV/2020/0199

Einde beroepstermijn : 23/04/2021.

H. Geeststraat 16, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 2 sectie E nr. 105R

Silke Van den Borre en Stef Rutsaert hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het verbouwen van een vrijstaande woning.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 12 maart 2021 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 22 maart 2021 tot en met 23 april 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0199” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

Referentie OMV_2021030585 - intern nummer : OMV/2021/0032

Einde beroepstermijn : 16/04/2021.

Elsbrug 60, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nr. 1870C

Roelof Van Steendam heeft een aanvraag ingediend voor: de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

De aanvraag betreft volgende indelingsrubrieken van Vlarem:

Rubriek

Omschrijving

Vergunde

toestand

Gevraagd voor

Detail

53.2.2°a)

Bonbemaling voor het plaatsen van een zwembad met een max. debiet van 3m³/u gedurende max. 60 dagen. (Nieuw)

 

4320 m³/jaar

 

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 5 maart 2021 de volgende beslissing genomen: Aktename.

De meldingsakte ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 15 maart 2021 tot en met 16 april 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2021/0032” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

 

Referentie OMV_2020167349 - intern nummer : OMV/2020/0196

Einde beroepstermijn : 16/04/2021.

Notelaarstraat 18, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 2 sectie B nr. 139A2

Tanja Troch heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het slopen van een stalling en het nieuw bouwen van een eengezinswoning met zwembad en poolhouse.l

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 5 maart 2021 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 15 maart 2021 tot en met 16 april 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0196” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

Referentie OMV_2020158114 - intern nummer : OMV/2020/0193

Einde beroepstermijn : 16/04/2021.

Margote 34, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie A nr. 708N2

MAM Technics BVBA heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het slopen en herbouwen van een loods.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 5 maart 2021 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 15 maart 2021 tot en met 16 april 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0193” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.