Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Referentie OMV_2021043996 - intern nummer : OMV/2021/0044

Einde beroepstermijn : 25/08/2021.

Dendermondsesteenweg 110, 9260 Schellebelle met kadastrale ligging afdeling 3 sectie A

nrs. 1033/3 A en 1034D

Karel Bontinck heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

-         het nieuw bouwen van een loods met inpandige bedrijfswoning.

De aanvraag betreft volgende indelingsrubrieken van Vlarem:

Rubriek

Omschrijving

Vergunde

toestand

Gevraagd voor

6.4.1°

Opslag 200 l olie + 50 l oude olie (Nieuw)

 

250 liter

6.5.1°

1 verdeelslang (Nieuw)

 

1 verdeelslang

15.1.1°

15 voertuigen en/of aanhangwagens (Nieuw)

 

15 aantal voertuigen

17.3.2.1.1.1°b)

1.7 ton (2000 l) mazout (Nieuw)

 

1,7 ton

17.4.

100 l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (Nieuw)

 

100 liter


Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 19 juli 2021 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 27 juli 2021 tot en met 25 augustus 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2021/0044” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

 

Referentie OMV_2021082128 - intern nummer : OMV/2021/0077

Einde beroepstermijn : 25/08/2021.

Wanzelestraat 12, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie B nr. 880E

Sven Roggeman heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het renoveren en uitbreiden van een halfopen eengezinswoning.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 19 juli 2021 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 27 juli 2021 tot en met 25 augustus 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2021/0077” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

Referentie OMV_2021062080 - intern nummer : OMV/2021/0074

Einde beroepstermijn : 25/08/2021.

Nieuwstraat 50, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 2 sectie A nrs. 142G3 en 142H3

Jan Van Herreweghe heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het verbouwen van een vrijstaande loods.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 19 juli 2021 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 27 juli 2021 tot en met 25 augustus 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2021/0074” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

Referentie OMV_2021076283 - intern nummer : OMV/2021/0071

Einde beroepstermijn : 25/08/2021.

Pruytenshof 11 en 13, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 2 sectie A nrs. 109P2, 109R2 en 187D

Martine Meirlaen heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het bouwen van twee woningen.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 19 juli 2021 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 27 juli 2021 tot en met 25 augustus 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2021/0071” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

Referentie OMV_2021084231 - intern nummer : OMV/2021/0078

Einde beroepstermijn : 25/08/2021.

Steenakker 49, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nr. 2L

Willem Verbraekel heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

-         het vernieuwen van de voorgevel.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 19 juli 2021 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 27 juli 2021 tot en met 25 augustus 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2021/0078” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

Referentie OMV_2021096376 - intern nummer : OMV/2021/0091

Einde beroepstermijn : 25/08/2021.

Smetledestraat 15, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 2 sectie B nrs. 529G2 en 529L2

Geert Bettens heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het slopen van een stal en het plaatsen van een carport.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 19 juli 2021 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 27 juli 2021 tot en met 25 augustus 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2021/0091” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

Referentie OMV_2021086412 - intern nummer : OMV/2021/0080

Einde beroepstermijn : 25/08/2021.

Onnebossen 8, 9260 Serskamp met kadastrale ligging afdeling 2 sectie C nr. 11F2

A & D PROJECTS BV, Danny De Letter hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het bouwen van een woning met een halfopen carport.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 19 juli 2021 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 27 juli 2021 tot en met 25 augustus 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2021/0080” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

Referentie OMV_2021071889 - intern nummer : OMV/2021/0065

Einde beroepstermijn : 15/08/2021.

Paepestraat 144, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nr. 1780E

Koen Ganseman heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het isoleren van de gevel en het aanbrengen van crepi.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 9 juli 2021 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 17 juli 2021 tot en met 15 augustus 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2021/0065” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

 

Referentie OMV_2021069462 - intern nummer : OMV/2021/0064

Einde beroepstermijn : 15/08/2021.

Margote 25, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie A nr. 630E

Olivier Verkinderen heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het bouwen van een tuinhuis.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 9 juli 2021 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 17 juli 2021 tot en met 15 augustus 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2021/0064” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

 Referentie OMV_2021076557 - intern nummer : OMV/2021/0072

Einde beroepstermijn : 15/08/2021.

Hoogstraat 104, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie A nr. 354A2

Georgette Vervaet, Petra Christiaens en Walter Christiaens hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het bouwen van een veranda na de sloop van een bestaande veranda.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 9 juli 2021 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 17 juli 2021 tot en met 15 augustus 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2021/0072” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

 Referentie OMV_2021094350 - intern nummer : OMV/2021/0093

Einde beroepstermijn : 15/08/2021.

Margote 76, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nr. 385R

VAN WASSENHOVE ARCHITECTEN BVBA heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het slopen van een handelspand.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 9 juli 2021 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 17 juli 2021 tot en met 15 augustus 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2021/0093” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

Referentie OMV_2021073600 - intern nummer : OMV/2021/0067

Einde beroepstermijn : 08/08/2021.

Brugstraat , 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie A nr. 328V

Fluvius System Operator CV heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

-         het afbreken van de bestaande HS-cabine en het plaatsen van een geprefabriceerde betonnen HS-cabine voor openbaar nut.

De aanvraag betreft volgende indelingsrubrieken van Vlarem:

Rubriek

Omschrijving

Vergunde

toestand

Gevraagd voor

12.2.1°

Transformator voor een Distributiecabine (Nieuw)

 

630 kVA


Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 2 juli 2021 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 10 juli 2021 tot en met 8 augustus 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2021/0067” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

Referentie OMV_2021056422 - intern nummer : OMV/2021/0052

Einde beroepstermijn : 08/08/2021.

Bruinbekestraat 13, 9260 Schellebelle met kadastrale ligging afdeling 3 sectie B nr. 286F3

Leslie Vergucht heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het aanbrengen van gevelbekleding.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 2 juli 2021 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 10 juli 2021 tot en met 8 augustus 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2021/0052” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

 Referentie OMV_2021091075 - intern nummer : OMV/2021/0087

Einde beroepstermijn : 08/08/2021.

Brugstraat 52A, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie A nr. 871/2 R

Maarten Cromphout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het plaatsen van een terrasoverkapping.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 2 juli 2021 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 10 juli 2021 tot en met 8 augustus 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2021/0087” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

Referentie OMV_2021025458 - intern nummer : OMV/2021/0059

Einde beroepstermijn : 08/08/2021.

Boeygem 2A, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 2 sectie E nr. 146A

Geert Van Huffel heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het nieuw bouwen van een bedrijfswoning en het uitbreiden van een bestaande loods.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 2 juli 2021 de volgende beslissing genomen: Weigering.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 10 juli 2021 tot en met 8 augustus 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2021/0059” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

 

Referentie OMV_2021060930 - intern nummer : OMV/2021/0057

Einde beroepstermijn : 08/08/2021.

Wetterensteenweg 4, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 2 sectie B nr. 51S

Ben Tahar heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het verbouwen van een handelshuis naar drie appartementen met uitbreiding van het dak.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 2 juli 2021 de volgende beslissing genomen: Weigering.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 10 juli 2021 tot en met 8 augustus 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2021/0057” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

Referentie OMV_2021069169 - intern nummer : OMV/2021/0062

Einde beroepstermijn : 08/08/2021.

Brugstraat 20A, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie A nr. 807G

Christiaan Craeye heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het wijzigen van een garagepoort en raamopeningen.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 2 juli 2021 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 10 juli 2021 tot en met 8 augustus 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2021/0062” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail. 

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

intern dossiernr.: BVK/2020/0005/02

referentie omgevingsloket: OMV_2021051889

Suikerstraat 13A en 19, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie B nrs. 434G en 434H

Leon Schockaert-Schietecat hebben een aanvraag ingediend voor: het samenvoegen van

lot 1 en 2 voor het oprichten van een open bebouwing.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 2 juli 2021 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 10 juli 2021 tot en met 8 augustus 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “BVK/2020/0005/02 te vermelden.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Referentie OMV_2021059065 - intern nummer : OMV/2021/0054

Einde beroepstermijn : 01/08/2021.

Nieuwstraat 71, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 2 sectie A nr. 14B2

Elisabeth De Loof heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het nieuw plaatsen van een bijgebouw.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 25 juni 2021 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 3 juli 2021 tot en met 1 augustus 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2021/0054” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

Referentie OMV_2021016289 - intern nummer : OMV/2021/0015

Einde beroepstermijn : 01/08/2021.

Elsbrug 46, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nr. 1871F

Frank Mertens en Nathalie De Dycker hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het bouwen van een tuinberging en overdekt terras.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 25 juni 2021 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 3 juli 2021 tot en met 1 augustus 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2021/0015” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

Referentie OMV_2021037258 - intern nummer : OMV/2021/0053

Einde beroepstermijn : 01/08/2021.

Mosstraat 31, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nr. 1956Z

Kevin Van Hoeck en Wendy Christiaens hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         verbouwen eengezinswoning.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 25 juni 2021 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 3 juli 2021 tot en met 1 augustus 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2021/0053” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

Referentie OMV_2021062424 - intern nummer : OMV/2021/0060

Einde beroepstermijn : 01/08/2021.

Paepestraat 71, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nrs. 119A en 120B

Konstanstijn Trogh heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het bouwen van een loods bij een vergunde woning.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 25 juni 2021 de volgende beslissing genomen: Weigering.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 3 juli 2021 tot en met 1 augustus 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2021/0060” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

 

Referentie OMV_2021101596 - intern nummer : OMV/2021/0096

Einde beroepstermijn : 17 augustus 2021

Heide 39, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nr. 1527E

Luc Cassier heeft een aanvraag ingediend voor: de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

De aanvraag betreft volgende indelingsrubrieken van Vlarem:

Rubriek

Omschrijving

Vergunde

toestand

Gevraagd voor

17.1.2.2.1°

Ondergrondse propaantank waterinhoud

3000 liter voor de verwarming van de woning. (Nieuw)

 

3000 liter

 

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 25 juni 2021 de volgende beslissing genomen: Aktename.

De meldingsakte ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 3 juli 2021 tot en met 1 augustus 2021.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kan beroep instellen tegen deze aktename. Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 02/07/2021. Deze dag is niet inbegrepen. Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Referentie OMV_2021031657 - intern nummer : OMV/2021/0033

Einde beroepstermijn : 25/07/2021.

Hoekstraat 25, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie A nr. 821M

Pascal Van Nieuwenhuyse heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het isoleren en bepleisteren van voor-, zij- en achtergevel en het plaatsen van een raam in de zijgevel.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 18 juni 2021 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 26 juni 2021 tot en met 25 juli 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2021/0033” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.


Referentie OMV_2021052818 - intern nummer : OMV/2021/0048

Einde beroepstermijn : 25/07/2021.

Molenakker 11, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie B nr. 257R

 Fanny Puylaert heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het verbouwen van een eengezinswoning met dakopbouw.

 Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 18 juni 2021 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 26 juni 2021 tot en met 25 juli 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

 U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2021/0048” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.


Referentie OMV_2021052668 - intern nummer : OMV/2021/0061

Einde beroepstermijn : 25/07/2021.

Hoogstraat 2, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie A nrs. 287N en 287P

Koen De Bock heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

-         het verbouwen van het gebouw “Veer”: een café, feestzaal en appartement.

De aanvraag betreft volgende indelingsrubrieken van Vlarem:

Rubriek

Omschrijving

Vergunde

toestand

Gevraagd voor

16.3.2°a)

Warmtepomp 1: 3,88Kw

Koelinstallatie 2a: 0,30Kw

Koelinstallatie 2b:  0,30Kw

Koelinstallatie 3: 0,56Kw

Koelinstallatie 4: 0,20Kw

Koelinstallatie 5: 0,14Kw

Koelinstallatie 6: 0,21Kw (Nieuw)

 

5,59 kW

32.2.2°

polyvalente zaal (Nieuw)

 

240 personen


Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 18 juni 2021 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 26 juni 2021 tot en met 25 juli 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2021/0061” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.