Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Referentie OMV_2019154811 - intern nummer : OMV/2020/0011

Einde beroepstermijn : 08/08/2020.

Brugstraat 55, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie A nr. 328A2

KONSTANTOPOULOS AUTO'S NV en Lazaros Konstantopoulos hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

-         uit te breiden verharding, ook extra inrit

-         sloping deel van bedrijfsgebouw

-         aanpassing muur met inrit

De aanvraag betreft volgende indelingsrubrieken van Vlarem:

Rubriek

Omschrijving

Gevraagd voor

Detail

6.5.1°

 (Ongewijzigd)

 

 

15.2.

 (Ongewijzigd)

 

 

2.2.2.c)3°

De exploitant vraagt om de opslag en de mechanische bewerking van schroot gevoelig te kunnen verhogen. Hij heeft nu een vergunning voor 25 ton. (Verandering)

275 TON

 

2.2.2.d)3°

De exploitant wil de opslagcapaciteit van te depollueren en gedepollueerde voertuigen uitbreiden met 184 ton. Er wordt gerekend met een gemiddeld gewicht van 1 ton/wrak. Daartoe wordt aan de achterzijde van de exploitatie een deel van het gebouw afgebroken en in een vloeistofdichte beton gelegd. De details van de geplande werken worden in het luik stedenbouw toegelicht. De te depollueren voertuigen zullen nooit gestapeld worden. De exploitant wenst de gedepollueerde voertuigen twee hoog te stapelen op dezelfde wijze waarvoor hij reeds een vergunning heeft verkregen op het voorste gedeelte van de exploitatie. (Verandering)

184 TON

 

3.4.2°

Door het feit dat de VMM nu rekent met een neerslag van 15,9 liter/m²/uur en het feit dat er achteraan het terrein een bijkomende verharding wordt aangelegd waarvan het hemelwater als bedrijfsafvalwater moet worden beschouwd moet het debiet geloosd mogelijk verontreinigd hemelwater gevoelig verhoogd worden. Evenwel wordt niet alle neerslag als mogelijk verontreinigd hemelwater geloosd. Een deel blijft achter in plassen en in en op het opgeslagen materiaal. Er wordt rekening gehouden met een afvloeiingscoëfficiënt van 0,85. In de bijlage  "Konstantopoulos Auto's nv - berekening lozing BA - 2019-10" wordt de berekening in detail gegeven. Voor het terrein vooraan wordt rekening gehouden met het gebruik van een hogedrukreiniger gedurende gemiddeld 20 minuten per dag, om een voertuig of om stukken te reinigen. die hoeveelheid is verwaarloosbaar t.o.v. van de hoeveelheid mogelijk verontreinigd hemelwater. (Verandering)

40,47 M3/UUR

 

6.4.1°

In de lopende vergunning werd onder de voormalige rubriek 17.3.6.1° b de opslag van 2.300 liter afvalolie en 1.100 liter remolie vergund. Daarnaast werd onder  de voormalige rubriek 17.3.7.1° ook de opslag van 3.000 liter oliën vergund. In totaal 6.400 liter vloeistoffen die nu onder de brandbare vloeistoffen moeten worden ingedeeld. (Verandering)

-800 L

 

15.1.2°

De exploitant is vergund voor het stallen van maximum 25 bedrijfsvoertuigen. Hij wenst het aantal wat te verhogen. (Verandering)

5 VOERTUIG

 

15.4.1°

Er worden beduidend minder voertuigen gewassen dan de vergunde hoeveelheid (5/dag). Het wassen gebeurt altijd op een betonnen vloer die afwatert via een koolwaterstoffenafscheider. (Verandering)

-4 voertuigen

 

16.3.2°a)

De exploitant is vergund voor het gebruik van een persluchtcompressor van 7,5 kW, een koelkast van 0,1 kW en een airco van 3 kW voor een totaal van 10,6 kW. Sinds de laatste vergunning is er een wijziging gebeurt. (Verandering)

5,2 KW

 

17.3.2.1.1.1°b)

De exploitant is vergund voor 9.500 liter voormalige P3-producten met name 2.500 liter (2.125 kg) diesel in een bovengrondse dubbelwandige houder,  2.500 liter (2.200 kg) stookolie  in een bovengrondse dubbelwandige houder, 2.300 liter afvalolie in een bovengrondse dubbelwandige houder, 1.100 liter afgewerkte remolie in een bovengrondse dubbelwandige houder en 1.100 liter (935 kg) diesel  in een bovengrondse dubbelwandige houder. Totaal 5,260 ton diesel en stookolie. (Verandering)

0,085 TON

 

17.3.2.2.1°

In tegenstelling tot de vergunde hoeveelheid (1.000 liter - 775 kg) bedraagt de inhoud van de tank in werkelijkheid 950 liter of 740 kg. (Verandering)

-35 KG

 

17.4.

De opslag van gevaarlijke producten in verpakkingen ≤ 30 liter/kg is sinds de datum van de laatste vergunning wat verminderd. (Verandering)

-240 L

 

38.3.2°

De opslag van airbags en gordels is verplaatst. De hoeveelheid is dezelfde gebleven. (Verandering)

0 kg

 


De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen heeft op 4 juni 2020 de volgende beslissing genomen: Gedeeltelijk voorwaardelijk vergund.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 10 juli 2020 tot en met 8 augustus 2020. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be .

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0011” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.


Referentie OMV_2020036066 - intern nummer : OMV/2020/0040

Einde beroepstermijn : 14/08/2020.

Hoogstraat 46, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie A nr. 330P

Stef Petit heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         bestaande woning te slopen en het bouwen van een meergezinswoning met

2 appartementen

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 3 juli 2020 de volgende beslissing genomen: Weigering.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 13 juli 2020 tot en met 14 augustus 2020. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0040” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.


Referentie OMV_2020038633 - intern nummer : OMV/2020/0041

Einde beroepstermijn : 14/08/2020.

Dorpstraat 44, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 2 sectie B nrs. 316R3 en 316S3

Dender, Durme en Schelde DIENSTV heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

-         het bouwen van een handelspand met 2 appartementen en een hoogspanningscabine

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 3 juli 2020 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 13 juli 2020 tot en met 14 augustus 2020. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0041” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.


Referentie OMV_2020049935 - intern nummer : OMV/2020/0043

Einde beroepstermijn : 07/08/2020.

Bellekouterlaan 24, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie A nrs. 701B en 701C

Benny Roels heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

 • het verbouwen van de woning 

  Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 26 juni 2020 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund. 

  De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 6 juli 2020 tot en met 7 augustus 2020. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

  U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

  U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0043” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

 

Referentie OMV_2019105677 - intern nummer : OMV/2020/0024

Einde beroepstermijn : 07/08/2020.

Bohemen 101B en 103, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie C nrs. 2K, 2L, 2H, 3R en 3S

ISODAL BVBA en Tyron Van Hee hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

 • Bijbouwen van een silo met inhoud 80 ton

 • Bijbouwen van een opslagbox voor granulaten

 • Bijbouwen van een trap naar een controleruimte

 • Plaatsen van een nieuwe reclamezuil

 • Plaatsing van een extra opslagbunker voor granulaten, overeenkomstig bestaand

  De aanvraag betreft volgende indelingsrubrieken van Vlarem:

Rubriek

Omschrijving

Gevraagd voor

Detail

6.4.1°

 (Ongewijzigd)

 

 

17.3.4.2°a)

 (Ongewijzigd)

 

 

17.3.6.2°a)

 (Ongewijzigd)

 

 

17.3.7.1°a)

 (Ongewijzigd)

 

 

17.4.

 (Ongewijzigd)

 

 

6.5.1°

verwijdering van 1 brandstofverdeelslang (Verandering)

-1 VERDEELSLANG

 

12.2.1°

Vervangen van de bestaande transformator (-400 kVA) door een nieuwe transformator met een nominaal vermogen van 1000 kVA (Verandering)

600 KVA

 

15.1.1°

Verminderen van het aantal gestalde voertuigen door automatisering productie (Verandering)

-4 VOERTUIG

 

16.3.2°a)

Vervangen van de bestaande compressor (-5,5 kW) en door een luchtcompressor met een vermogen van 18,5 kW en plaatsen van een warmtepomp (5,5 kW) (Verandering)

18,5 KW

 

17.3.2.1.1.1°b)

Omzetting volgens CLP +

Verwijderen van een gasolietank (Verandering)

-2,749 TON

 

29.5.2.1°a)

Vervangen van de bestaande knip- en buigmachine voor staaldraden (-30 kW) door een nieuwe machine met een vermogen van 35 kW (Verandering)

5 KW

 

30.2.1°b)

Uitbreiding van het vermogen van de toestellen voor het produceren van breedvloerplaten tgv vernieuwing productiehal (Verandering)

14,08 KW

 

30.3.b)

Uitbreiding van het vermogen van de betoncentrale met 45,2 kW (Verandering)

45,2 KW

 


Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 26 juni 2020 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 6 juli 2020 tot en met 7 augustus 2020. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be .

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0024” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

 

Referentie OMV_2020038668 - intern nummer : OMV/2020/0054

Einde beroepstermijn : 07/08/2020.

Watermolenweg 11, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nrs. 1827D en 1827C

Marlies Van Driessche en Ruben Van der Haegen hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

 • het verbouwen van een eengezinswoning 

  Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 26 juni 2020 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

  De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 6 juli 2020 tot en met 7 augustus 2020. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

  U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be .

  U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0054” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.


Referentie OMV_2020026591 - intern nummer : OMV/2020/0028

Einde beroepstermijn : 31/07/2020.

Wettersestraat 7A, 9260 Schellebelle met kadastrale ligging afdeling 3 sectie A nr. 216C

Laura Van Seghbroeck heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het slopen van de bestaande woning + het oprichten van een nieuwe woning.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 19 juni 2020 de volgende beslissing genomen: Weigering.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 29 juni 2020 tot en met 31 juli 2020. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be 

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0028” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.


Referentie OMV_2020035327 - intern nummer : OMV/2020/0036

Einde beroepstermijn : 31/07/2020.

H. Geeststraat 12, 9260 Serskamp met kadastrale ligging afdeling 2 sectie E nr. 66G

Stefanie Van Boven en Yannick Vandenhove hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het bouwen van een halfopen woning + het bouwen van een garage.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 19 juni 2020 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 29 juni 2020 tot en met 31 juli 2020. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be 

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0036” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.


Referentie OMV_2020070841 - intern nummer : OMV/2020/0073

Einde beroepstermijn : 11 augustus 2020

Nieuwstraat 43, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 2 sectie A nr. 78R3

Kris Bogaert heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het schilderen van gevels of aanbrengen van gevelbekleding.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 19 juni 2020 de volgende beslissing genomen: Aktename.

De meldingsakte ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 29 juni 2020 tot en met 31 juli 2020Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be

U kan beroep instellen tegen deze aktename. Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 26/06/2020. Deze dag is niet inbegrepen. Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures


Referentie OMV_2020036039 - intern nummer : OMV/2020/0034

Einde beroepstermijn : 24/07/2020.

Margote 3, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie A nrs. 582D en 582F

Kathy De Knijf en Wim Annaert hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het omvormen van een woning naar café.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 15 juni 2020 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 22 juni 2020 tot en met 24 juli 2020. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be en via onderstaande link.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0034” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

 

Referentie OMV_2019143416 - intern nummer : OMV/2019/0206

Einde beroepstermijn : 24/07/2020.

Brugstraat 28B, Moleken 33 en 33A, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie A nr. 844M

Dirk Van Wesepoel, Jurgen Van Wesepoel en PIGASUS BVBA hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het bouwen van een meergezinswoning en een bankkantoor.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 15 juni 2020 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 22 juni 2020 tot en met 24 juli 2020. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be en via onderstaande link.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2019/0206” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.


 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie OMV_2020033857 - intern nummer : OMV/2020/0066

Einde beroepstermijn : 26 juli 2020

Bergstraat Onbekend, Boeygem , Bruinbekestraat , H. Geeststraat , Krijgelstraat , Lange Haagstraat , Suikerstraat , Vijverweg , Wanzelestraat en Watermolenstraat , 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie B nrs. 921A, 923A en 923B

DCA INFRA NV en Kris Grietens hebben een aanvraag ingediend voor: de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag betreft volgende indelingsrubrieken van Vlarem:

Rubriek

Omschrijving

Gevraagd voor

Detail

2.2.2.h)

Opslag en mechanisch behandelen van betonpuin- en betonpuingranulaten. (Nieuw)

5000 ton

 

53.2.2°b)1°

Bemaling i.f.v. rioleringswerken (Nieuw)

325582 M3/JAAR

 

 De Vlaamse overheid heeft op 5 juni 2020 de volgende beslissing genomen: Aktename.

De meldingsakte ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 12 juni 2020 tot en met 11 juli 2020. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be

 U kan beroep instellen tegen deze aktename. Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 10/06/2020. Deze dag is niet inbegrepen. Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures

Referentie OMV_2020026329 - intern nummer : OMV/2020/0067

Einde beroepstermijn : 28 juli 2020

Pastorijdreef 17, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie A nr. 332L

Angelika Jurgens en Ludo De Vliegher hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

 • de uitbreiding van een raam in de keuken.

  Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 5 juni 2020 de volgende beslissing genomen: Aktename.

  De meldingsakte ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 15 juni 2020 tot en met 17 juli 2020.

  U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be

U kan beroep instellen tegen deze aktename. Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 12/06/2020. Deze dag is niet inbegrepen. Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures 

Referentie OMV_2020033857 - intern nummer : OMV/2020/0066

Einde beroepstermijn : 26 juli 2020

Bergstraat Onbekend, Boeygem , Bruinbekestraat , H. Geeststraat , Krijgelstraat , Lange Haagstraat , Suikerstraat , Vijverweg , Wanzelestraat  en Watermolenstraat , 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie B nrs. 921A, 923A en 923B

 

DCA INFRA NV en Kris Grietens hebben een aanvraag ingediend voor: de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag betreft volgende indelingsrubrieken van Vlarem:

 

Rubriek

Omschrijving

Gevraagd voor

Detail

2.2.2.h)

Opslag en mechanisch behandelen van betonpuin- en betonpuingranulaten. (Nieuw)

5000 ton

 

53.2.2°b)1°

Bemaling i.f.v. rioleringswerken (Nieuw)

325582 M3/JAAR

 

 

De Vlaamse overheid heeft op 15 mei 2020 de volgende beslissing genomen: Aktename.

De meldingsakte ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 12 juni 2020 tot en met 11 juli 2020Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be en via onderstaande link.

OMV-2020-0066.pdf 

U kan beroep instellen tegen deze aktename. Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 10/06/2020. Deze dag is niet inbegrepen. Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures

 

 

Referentie OMV_2020033827 - intern nummer : OMV/2020/0031

Einde beroepstermijn : 10/07/2020.

Drabstraat 11, 9260 Schellebelle met kadastrale ligging afdeling 3 sectie A nr. 253E

Charlotte De Kesel en Michael Artemis hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het bouwen van een gesloten bebouwing.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 29 mei 2020 de volgende beslissing genomen:

Voorwaardelijk vergund.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 8 juni 2020 tot en met 10 juli 2020. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be en via onderstaande link.

 OMV-2020-0031.website.pdf 

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0031” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.


 BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

intern dossiernr.: VK/2020/0002/01

referentie omgevingsloket: OMV_2020004649

Statiestraat 63, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nr. 275Y

Franky Leeman heeft een aanvraag ingediend voor: het verkavelen van een perceel grond in 2 loten, waarvan lot 1 uit de verkaveling wordt gesloten.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 29 mei 2020 de volgende beslissing genomen:

Voorwaardelijk vergund.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 8 juni 2020 tot en met 10 juli 2020. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “VK/2020/0002/01 te vermelden.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be en via onderstaande link.

VK-2020-0002-01.website.pdf 

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email: omgeving@wichelen.beGelieve altijd het intern dossiernummer “VK/2020/00002” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.