Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Referentie OMV_2021106148 - intern nummer : OMV/2021/0109

Einde beroepstermijn : 07/11/2021.

Hekkergemstraat 97, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie A nr. 680P

Jean-Marie Malin en Katleen De Schrijver hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         afbraak en heropbouw van de aanbouw bij de woning.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 1 oktober 2021 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 9 oktober 2021 tot en met 7 november 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2021/0109” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

Referentie OMV_2021152248 - intern nummer : OMV/2021/0150

Einde beroepstermijn : 07/11/2021.

Bremenhulstraat zn, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 2 sectie A nr. 2N

Wichelen GEMEENTE heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het oprichten van een herdenkingsplaats voor covid-slachtoffers.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 1 oktober 2021 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 9 oktober 2021 tot en met 7 november 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2021/0150” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

 

Referentie OMV_2021095980 - intern nummer : OMV/2021/0095

Einde beroepstermijn : 07/11/2021.

Steenakker 18, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie A nrs. 787N, 787L, 787M, afdeling 2 sectie E nrs. 121B en 122B

Gunther De Bock heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

-         het slopen van een schuur, het bouwen van een rundveestal en mestvaalt en het aanleggen van verharding.

De aanvraag betreft volgende indelingsrubrieken van Vlarem:

Rubriek

Omschrijving

Vergunde

toestand

Gevraagd voor

9.4.3.c)1°

30 runderen:

-              8 runderen jonger dan 1 jaar

-              7 runderen tussen 1 – 2 jaar

-              15 zoogkoeien (Nieuw)

 

30 plaatsen

15.1.1°

5 voertuigen (Nieuw)

 

5 aantal voertuigen

28.2.c)1°

205 m³ dierlijke mest waarvan:

 

-              200 m³ vaste mest

-              5 m³ mestsappen (Nieuw)

 

205 m³

53.8.1°b)

Een grondwaterwinning met een opgepompt debiet van 301 m³/jaar en 2 m³/dag (Nieuw)

 

301 m³/jaar

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 1 oktober 2021 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 9 oktober 2021 tot en met 7 november 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email: omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2021/0095” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

Referentie OMV_2020136644 - intern nummer : OMV/2020/0160

Einde beroepstermijn : 03/11/2021.

Watermolenweg 24, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nrs. 1749T en 1749R

Karel Verlinde heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

-         Aanleggen van een wadi

-         Verbouwen van een woning met volume-uitbreiding

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 23 september 2021 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 5 oktober 2021 tot en met 3 november 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be en via onderstaande link.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0160” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

Referentie OMV_2021120151 - intern nummer : OMV/2021/0117

Einde beroepstermijn : 31/10/2021.

Bellekouterlaan 29, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie A nr. 630Z

Tom Bavay heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het verbouwen van een halfopen bebouwing.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 24 september 2021 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 2 oktober 2021 tot en met 31 oktober 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2021/0117” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

Referentie OMV_2021103034 - intern nummer : OMV/2021/0110

Einde beroepstermijn : 24/10/2021.

Bellekouterlaan 79, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie A nrs. 795D en 795E

Jens Van Caenegem heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het renoveren en uitbreiden van de woning.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 17 september 2021 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 25 september 2021 tot en met 24 oktober 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2021/0110” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

 

Referentie OMV_2021119273 - intern nummer : OMV/2021/0116

Einde beroepstermijn : 24/10/2021.

Dorp 11, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie A nr. 530L

Kristin Van de Velde en Paul De Bruycker hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het verbouwen van een annex bij een monument.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 17 september 2021 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 25 september 2021 tot en met 24 oktober 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2021/0116” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

 

Referentie OMV_2021113482 - intern nummer : OMV/2021/0108

Einde beroepstermijn : 24/10/2021.

Aard 1, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie A nr. 1235D

Marijke Robbens en Ronald Van Thielen hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het verbouwen van een bijgebouw en het dempen van een vijver.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 17 september 2021 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 25 september 2021 tot en met 24 oktober 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2021/0108” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

 

Referentie OMV_2021118813 - intern nummer : OMV/2021/0113

Einde beroepstermijn : 24/10/2021.

Brugstraat 21A, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie A nr. 590L

Ronny Heyman heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het plaatsen van een terrasoverkapping met metalen lamellen.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 17 september 2021 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 25 september 2021 tot en met 24 oktober 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2021/0113” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

Referentie OMV_2021025167 - intern nummer : OMV/2021/0030

Einde beroepstermijn : 14/10/2021.

Doornstraat 60, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 2 sectie B nr. 354B

Esmeralda Vandierendonck en Jan De Bruecker hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

-         het verbouwen van een woning

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 9 september 2021 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 15 september 2021 tot en met 14 oktober 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be en via onderstaande link.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2021/0030” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

Referentie OMV_2021132442 - intern nummer : OMV/2021/0124

Einde beroepstermijn : 10/10/2021.

Bruinbekestraat 6, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie B nr. 293G

Anneleen Van Malderen en Jan Aeschlimann hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         zorgwoning

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 3 september 2021 de volgende beslissing genomen: Aktename.

De meldingsakte ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 11 september 2021 tot en met 10 oktober 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2021/0124” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

 

Referentie OMV_2021080233 - intern nummer : OMV/2021/0073

Einde beroepstermijn : 10/10/2021.

Pater Bontinckstraat 9, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie A nr. 855W2

Stijn Govaert heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het bouwen van een poolhouse.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 3 september 2021 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 11 september 2021 tot en met 10 oktober 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2021/0073” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

 

Referentie OMV_2021110313 - intern nummer : OMV/2021/0103

Einde beroepstermijn : 10/10/2021.

Wanzelesteenweg 86, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 2 sectie D nr. 128W

Michaël Hutsebaut heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het bouwen van een tuinhuis.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 3 september 2021 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 11 september 2021 tot en met 10 oktober 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2021/0103” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

 

Referentie OMV_2021099148 - intern nummer : OMV/2021/0101

Einde beroepstermijn : 10/10/2021.

Anker 16, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 2 sectie B nrs. 46/3 K en 234N

PITON CONSTRUCT NV heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het slopen van een bestaande woning met stallingen en vervangen door de bouw van een meergezinswoning met 6 entiteiten.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 3 september 2021 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 11 september 2021 tot en met 10 oktober 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2021/0101” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

 

Referentie OMV_2021134148 - intern nummer : OMV/2021/0131

Einde beroepstermijn : 26 oktober 2021

Ertbrugstraat 22, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie A nrs. 558E en 560C

Bo De Mol en Yorick Letenneur hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         bouwen van een aanbouw aan bestaande woning

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 3 september 2021 de volgende beslissing genomen: Aktename.

De meldingsakte ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 11 september 2021 tot en met 10 oktober 2021.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kan beroep instellen tegen deze aktename. Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 10/09/2021. Deze dag is niet inbegrepen. Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures