Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

 

Referentie OMV_2022056648 - intern nummer : OMV/2022/0079

Einde beroepstermijn : 31/07/2022.

Bosweg 6A, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 2 sectie B nr. 192F2

Carmen De Graeve en Joeri Bontinck hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

verbouwen van de woning

 • Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 1 juli 2022 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

   De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 2 juli 2022 tot en met 31 juli 2022. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

  U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

   U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2022/0079” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

 

Referentie OMV_2022061473 - intern nummer : OMV/2022/0076

Einde beroepstermijn : 31/07/2022.

Nieuwstraat(SER) 50, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 2 sectie A nrs. 142G3 en 142E3

Jan Van Herreweghe en Nele Van Herreweghe hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

 het verbouwen van een ééngezinswoning tot 2 eengezinswoningen

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 24 juni 2022 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 2 juli 2022 tot en met 31 juli 2022. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2022/0076” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

 

Referentie OMV_2022062559 - intern nummer : OMV/2022/0063

Einde beroepstermijn : 31/07/2022.

 Ruiterken zn, 9260 Schellebelle met kadastrale ligging afdeling 3 sectie A nrs. 134D2 en 134V

 Fluvius System Operator heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

 • het slopen van een metalen cabine en het plaatsen van een betreedbare elektriciteitscabine nr. 7610

  De aanvraag betreft volgende indelingsrubrieken van Vlarem:

Rubriek

Omschrijving

Vergunde

toestand

Gevraagd voor

12.2.1°

Transformator met een nominaal vermogen van max.630kVA in een distributiecabine (Nieuw)

 

630 kVA

 Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 24 juni 2022 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

 De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 2 juli 2022 tot en met 31 juli 2022. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

 U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2022/0063” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

 

 Referentie OMV_2022082979 - intern nummer : OMV/2022/0085

Einde beroepstermijn : 16 augustus 2022

Gebuurweg 34, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie A nr. 759E

Bram Heyrman heeft een aanvraag ingediend voor: de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

 De aanvraag betreft volgende indelingsrubrieken van Vlarem:

 

Rubriek

Omschrijving

Vergunde

toestand

Gevraagd voor

53.2.2°a)

bemaling voor plaatsen van regenwaterput 20.000 liter (Nieuw)

 

3360 m³/jaar

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 24 juni 2022 de volgende beslissing genomen: Aktename.


De meldingsakte ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 2 juli 2022 tot en met 31 juli 2022.

U kunt de aktename (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kan beroep instellen tegen deze aktename. Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 01/07/2022. Deze dag is niet inbegrepen. Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

 

Referentie OMV_2022047944 - intern nummer : OMV/2022/0057

Einde beroepstermijn : 31/07/2022.

Pruytenshof 11 en 13, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 2 sectie A nrs. 109P2 en 187D

Martine Meirlaen heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

 reliëfwijziging

 Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 24 juni 2022 de volgende beslissing genomen: Weigering.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 2 juli 2022 tot en met 31 juli 2022. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

 U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2022/0057” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

  

 

Referentie OMV_2022048845 - intern nummer : OMV/2022/0050

Einde beroepstermijn : 31/07/2022.

 Wettersestraat 14, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie A nrs. 529B5 en 529C5

 Frederique Vandenberghe heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

 • vernieuwen garagepoort

  Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 24 juni 2022 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

   De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 2 juli 2022 tot en met 31 juli 2022. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

  U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

   U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2022/0050” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

 

  

Referentie OMV_2022072431 - intern nummer : OMV/2022/0073

Einde beroepstermijn : 24/07/2022.

 Pastorijstraat 2, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 2 sectie D nrs. 50K, 50P en 54B 

Wichelen GEMEENTE heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

het slopen van bijgebouwen. 

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 17 juni 2022 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

 De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 25 juni 2022 tot en met 24 juli 2022. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2022/0073” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

 

 

Referentie OMV_2022057665 - intern nummer : OMV/2022/0059

Einde beroepstermijn : 24/07/2022. 

Eetgoedstraat 6, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie B nr. 624H 

Ellen Huycke en Frederic Tollens hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

 • het bouwen van een woning. 

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 17 juni 2022 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund. 

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 25 juni 2022 tot en met 24 juli 2022. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be. 

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2022/0059” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

  

Referentie OMV_2022002928 - intern nummer : OMV/2022/0056

Einde beroepstermijn : 24/07/2022. 

DENBEEKMEERSCH zn, 9260 Schellebelle met kadastrale ligging afdeling 3 sectie A nr. 1519A 

Natuurpunt Beheer, vereniging voor natuurbeheer en landschapszorg in Vlaanderen VZW heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

 • het plaatsen van een uitkijkplatform in hout. 

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 17 juni 2022 de volgende beslissing genomen: Vergunning. 

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 25 juni 2022 tot en met 24 juli 2022. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be. 

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2022/0056” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

 

Referentie OMV_2022056344 - intern nummer : OMV/2022/0055

Einde beroepstermijn : 17/07/2022

Wolfgat 15, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 2 sectie B nr. 517C

Nathalie De Schepper en Sven Van Extergem hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-          het renoveren van de woning.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 10 juni 2022 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 18 juni 2022 tot en met 17 juli 2022. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2022/0055” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

 

Referentie OMV_2022041747 - intern nummer : OMV/2022/0045

Einde beroepstermijn : 17/07/2022.

Aard 13, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie A nr. 1316/2 P

Jolijn De Both en Marijn Broekaert hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-          het uitbreiden van de woning.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 10 juni 2022 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 18 juni 2022 tot en met 17 juli 2022. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2022/0045” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.


Referentie OMV_2021198501 - intern nummer : OMV/2022/0001

Einde beroepstermijn : 10/07/2022.

Wolfgat 3D, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 2 sectie B nr. 520G

Bart Wyns heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het bouwen van een tuinhuis

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 3 juni 2022 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 11 juni 2022 tot en met 10 juli 2022. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.

Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2022/0001” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.


Referentie OMV_2022045112 - intern nummer : OMV/2022/0047

Einde beroepstermijn : 10/07/2022.

Wanzelesteenweg 102, 9260 Serskamp met kadastrale ligging afdeling 2 sectie C nr. 49D

Dieter Dacus heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-          het bouwen van een woning

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 3 juni 2022 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 11 juni 2022 tot en met 10 juli 2022. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2022/0047” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

 

Referentie OMV_2022022343 - intern nummer : OMV/2022/0049

Einde beroepstermijn : 10/07/2022.

Roelandtstraat 6, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie B nrs. 158B, 161B en 162B

Marc Van Wezemael heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-          het slopen van een woning en 3 stallen

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 3 juni 2022 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 11 juni 2022 tot en met 10 juli 2022. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2022/0049” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

 

Referentie OMV_2022060459 - intern nummer : OMV/2022/0061

Einde beroepstermijn : 26/06/2022.

Serskampse Dreef 2A en 2B, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 2 sectie D nr. 47M

VERGEYLEN PETER BVBA heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

-         te slopen

-         nieuw te bouwen woning links

-         nieuw te bouwen woning rechts

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 20 mei 2022 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 28 mei 2022 tot en met 26 juni 2022. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be 

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2022/0061” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.


Referentie OMV_2022045133 - intern nummer : OMV/2022/0046

Einde beroepstermijn : 26/06/2022.

Hoekstraat 62, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie A nr. 953R

Michaël Schatteman heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 20 mei 2022 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 28 mei 2022 tot en met 26 juni 2022. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be 

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2022/0046” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.


Referentie OMV_2022059919 - intern nummer : OMV/2022/0066

Einde beroepstermijn : 26/06/2022.

Kloosterland 15, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie A nr. 674Z

Femke Bernaert en Roel Verrydt hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

-         Structurele werkzaamheden in woning

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 20 mei 2022 de volgende beslissing genomen: Aktename.

De meldingsakte ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 28 mei 2022 tot en met 26 juni 2022. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be 

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2022/0066” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.


Referentie OMV_2022025728 - intern nummer : OMV/2022/0021

Einde beroepstermijn : 26/06/2022.

Hulst 27A, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nr. 167D

Caroline De Mulder en Dieter Presiaux hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 20 mei 2022 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 28 mei 2022 tot en met 26 juni 2022. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be 

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2022/0021” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

 

Referentie OMV_2022009798 - intern nummer : OMV/2022/0010

Einde beroepstermijn : 26/06/2022.

Doornweg 150, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nr. 316B

Esther Dierickx heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 20 mei 2022 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 28 mei 2022 tot en met 26 juni 2022. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be 

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2022/0010” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.


Referentie OMV_2022039662 - intern nummer : OMV/2022/0039

Einde beroepstermijn : 19/06/2022.

Doornstraat 46, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 2 sectie B nr. 347T

Bart Baetens heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-          het plaatsen van steenstrips op de voorgevel.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 13 mei 2022 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 21 mei 2022 tot en met 19 juni 2022. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2022/0039” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

 

Referentie OMV_2022032406 - intern nummer : OMV/2022/0032

Einde beroepstermijn : 19/06/2022.

Huilaart 36, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 2 sectie B nr. 571H4

Jeroen Merckaert heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-          het bouwen van een tuinhuis.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 13 mei 2022 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 21 mei 2022 tot en met 19 juni 2022. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2022/0032” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

 

Referentie OMV_2022039105 - intern nummer : OMV/2022/0041

Einde beroepstermijn : 19/06/2022.

Eetgoedstraat 8, 9260 Schellebelle met kadastrale ligging afdeling 3 sectie B nrs. 624H en 624L

Luc De Clercq en Rosita De Wolf hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-          het bouwen van een woning.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 13 mei 2022 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 21 mei 2022 tot en met 19 juni 2022. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2022/0041” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

 

Referentie OMV_2022039069 - intern nummer : OMV/2022/0040

Einde beroepstermijn : 19/06/2022.

Eetgoedstraat 8b, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie B nr. 624L

Nathalie De Sadeleer en Yannis De Clercq hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-          het bouwen van een woning.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 13 mei 2022 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 21 mei 2022 tot en met 19 juni 2022. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2022/0040” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

 

Referentie OMV_2022027562 - intern nummer : OMV/2022/0029

Einde beroepstermijn : 19/06/2022.

Dendermondsesteenweg 9, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie A nr. 1082N

Joris De Craecker heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het slopen van een deel van de garage en het bouwen van garages met verharding.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 13 mei 2022 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 21 mei 2022 tot en met 19 juni 2022. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2022/0029” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.


 

Referentie OMV_2022058962 - intern nummer : OMV/2022/0060

Einde beroepstermijn : 28 juni 2022

Statiestraat 41, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nr. 283L

Isabelle Suy heeft een aanvraag ingediend voor: de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

De aanvraag betreft volgende indelingsrubrieken van Vlarem:

Rubriek

Omschrijving

Vergunde

toestand

Gevraagd voor

53.2.2°a)

De bemaling zal gedurende maximaal 10 dagen draaien.

Gedurende de eerste 5 dagen is het maximale debiet 135m³/dag en wordt er over de periode maximaal 700m³ opgepompt.

Tijdens de resterende duur van de bemaling verlaagt het maximale dagdebiet tot

max 80m³. (Nieuw)

 

1100 m³/jaar

135 m³/dag

 

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 6 mei 2022 de volgende beslissing genomen: Aktename.

De meldingsakte ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 14 mei 2022 tot en met 12 juni 2022.

U kunt de aktename (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kan beroep instellen tegen deze aktename. Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 13/05/2022. Deze dag is niet inbegrepen. Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.