Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Referentie OMV_2020135704 - intern nummer : OMV/2020/0205

Einde beroepstermijn : 8 juni 2021

Billegem 13, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 2 sectie E nr. 551C

Iman Parvaneh heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen: het verbouwen van een woning

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 30 april 2021 de volgende beslissing genomen: Weigering.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 10 mei 2021 tot en met8 juni 2021!. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be en via onderstaande link.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0205” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

Referentie OMV_2020155520 - intern nummer : OMV/2020/0203

Einde beroepstermijn : 08/06/2021.

Pater Bontinckstraat 9A, 9260 Schellebelle met kadastrale ligging afdeling 3 sectie A nr. 857F

Jonas Smetryns, Lotte Ydiers en Miranda De Boeck hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten: het nieuw bouwen van een woning

De aanvraag betreft volgende indelingsrubrieken van Vlarem:

 

Rubriek

Omschrijving

Vergunde

toestand

Gevraagd voor

Detail

53.2.2°a)

80m³/dag X 7 dagen X 4 weken X 4 maanden geeft 8960m³ /jaar. (Nieuw)

 

8960 m³/jaar

 


Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 30 april 2021 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 10 mei 2021 tot en met 8 juni 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be en via onderstaande link.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0203” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

Referentie OMV_2020173494 - intern nummer : OMV/2020/0200

Einde beroepstermijn : 08/06/2021.

Elsbrug 21, 21A en 21B, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nr. 1892C

BUILD PROJECT NV heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

het nieuw bouwen van drie woningen

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 30 april 2021 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 10 mei 2021 tot en met 8 juni 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be en via onderstaande link.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0200” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

Referentie OMV_2021060647 - intern nummer : OMV/2021/0055

Einde beroepstermijn : 15 juni 2021

Bohemen 96, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nr. 524C

Hans De Smet heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het uitbreiden van de keuken.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 23 april 2021 de volgende beslissing genomen: Aktename.

De meldingsakte ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 3 mei 2021 tot en met 4 juni 2021.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kan beroep instellen tegen deze aktename. Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 30/04/2021. Deze dag is niet inbegrepen. Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

 

Referentie OMV_2021019754 - intern nummer : OMV/2021/0021

Einde beroepstermijn : 04/06/2021.

Kerkstraat 18, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 2 sectie B nr. 316C4

Dimitri Raman heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het slopen en herbouwen van een halfopen ééngezinswoning.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 23 april 2021 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 3 mei 2021 tot en met 4 juni 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2021/0021” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

 

Referentie OMV_2021013257 - intern nummer : OMV/2021/0017

Einde beroepstermijn : 04/06/2021.

Brugstraat 48, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie A nrs. 868E en 868C

Pieter-Jan De Gucht heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het verbouwen van een woning.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 23 april 2021 de volgende beslissing genomen: Gedeeltelijk voorwaardelijk vergund.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 3 mei 2021 tot en met 4 juni 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2021/0017” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

 

Referentie OMV_2020159744 - intern nummer : OMV/2020/0182

Einde beroepstermijn : 04/06/2021.

Mosstraat 22, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nr. 883E

Katrien Claes heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         de aanleg van een zwembad of zwemvijver.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 23 april 2021 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 3 mei 2021 tot en met 4 juni 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0182” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

 

Referentie OMV_2020177109 - intern nummer : OMV/2020/0204

Einde beroepstermijn : 04/06/2021.

 

Vennenstraat 25A, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nr. 1543E

Maaike Biebaut heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         de regularisatie van een terras met een niet doorzichtig scherm.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 23 april 2021 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 3 mei 2021 tot en met 4 juni 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0204” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

 

Referentie OMV_2021016896 - intern nummer : OMV/2021/0014

Einde beroepstermijn : 28/05/2021.

Doornstraat 26, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 2 sectie B nr. 343Z3

Pascal François heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het bouwen van een bergruimte voor voertuigen en bouwmaterialen

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 16 april 2021 de volgende beslissing genomen: Weigering.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 26 april 2021 tot en met 28 mei 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2021/0014” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

 

 

Referentie OMV_2021019382 - intern nummer : OMV/2021/0019

Einde beroepstermijn : 28/05/2021.

Galgenberg 55, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 2 sectie B nr. 340B3

Kimberly Cours en Nico Peeters hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         verbouwen van een woning na afbraak van de achterbouw, luifel en volière.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 16 april 2021 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 26 april 2021 tot en met 28 mei 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2021/0019” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

 

 

 Referentie OMV_2020136644 - intern nummer : OMV/2020/0160

Einde beroepstermijn : 28/05/2021.

Watermolenweg 24, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nrs. 1749T en 1749R

Karel Verlinde heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         verbouwen van een woning met volume-uitbreiding.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 16 april 2021 de volgende beslissing genomen: Weigering.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 26 april 2021 tot en met 28 mei 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0160” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

 

 

Referentie OMV_2021009698 - intern nummer : OMV/2021/0009

Einde beroepstermijn : 28/05/2021.

Paepestraat 142, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nr. 1778G

Leen Moentjens en Magda Van Poecke hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het kappen van een boom.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 16 april 2021 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 26 april 2021 tot en met 28 mei 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2021/0009” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

Referentie OMV_2020160518 - intern nummer : OMV/2021/0006

Einde beroepstermijn : 21/05/2021.

Kapelstraat 8, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 2 sectie C nr. 176G

Kjell De Coensel heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-        het afbreken en herbouwen van een woning.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 9 april 2021 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 19 april 2021 tot en met 21 mei 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2021/0006” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

 

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

intern dossiernr.: VKB/1971/0010/07

referentie omgevingsloket: OMV_2020162442

Pijpoelstraat 31, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie A nrs. 855C2, 855R2 en 855D2

Gino Van Acker heeft een aanvraag ingediend voor: het herverkavelen van loten 1 en 2.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op

9 april 2021 de volgende beslissing genomen: Weigering.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 19 april 2021 tot en met 21 mei 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “VKB/1971/0010/07 te vermelden.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures

Referentie OMV_2020147479 - intern nummer : OMV/2020/0166

Einde beroepstermijn : 14/05/2021.

Roelandtstraat 9, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie B nr. 163D.

Isabelle De Wilde heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het plaatsen van een veranda.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 2 april 2021 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 12 april 2021 tot en met 14 mei 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0166” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

 

Referentie OMV_2021008303 - intern nummer : OMV/2021/0007

Einde beroepstermijn : 14/05/2021.

Strijp 51A, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nrs. 478R en 478G.

Eddy Clinckspoor heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het beperkt vellen van bomen en/of reliëfwijzigingen.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 2 april 2021 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 12 april 2021 tot en met 14 mei 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2021/0007” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

Referentie OMV_2021016266 - intern nummer : OMV/2021/0013

Einde beroepstermijn : 14/05/2021.

Mosstraat 55, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nr. 1942.

Wim Joostens heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het bouwen van een garage of carport.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 2 april 2021 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 12 april 2021 tot en met 14 mei 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2021/0013” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

 

Referentie OMV_2021045135 - intern nummer : OMV/2021/0040

Einde beroepstermijn : 18 mei 2021

Dorpstraat 44, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 2 sectie B nr. 316R3

Fluvius System Operator CV heeft een aanvraag ingediend voor: de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De aanvraag betreft volgende indelingsrubrieken van Vlarem:

Rubriek

Omschrijving

Vergunde

toestand

Gevraagd voor

Detail

12.2.1°

transformator met een nominaal vermogen van max.630kVA in een nieuw in te richten HS-Lokaal (Nieuw)

 

630 kVA

 


Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 26 maart 2021 de volgende beslissing genomen: Aktename.

De meldingsakte ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 5 april 2021 tot en met 7 mei 2021.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be

U kan beroep instellen tegen deze aktename. Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 02/04/2021. Deze dag is niet inbegrepen. Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures

 

Referentie OMV_2021046755 - intern nummer : OMV/2021/0043

Einde beroepstermijn : 18 mei 2021

Pruytenshof 2, 10, 12 en 12A, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 2 sectie A nrs. 109V2, 187T2, 187V2, 187W2 en 187Y2.

BEVA - INVEST NV, HERO CONSTRUCT NV en Thomas De Decker hebben een aanvraag ingediend voor: de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De aanvraag betreft volgende indelingsrubrieken van Vlarem:

Rubriek

Omschrijving

Vergunde

toestand

Gevraagd voor

Detail

53.2.2°a)

Tijdelijke bemaling voor kelder met een debiet van 8m³/u (zandgrond) * 24u * 50dagen = 9600m³ (Nieuw)

 

9600 m³/jaar

 


Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 26 maart 2021 de volgende beslissing genomen: Aktename.

De meldingsakte ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 5 april 2021 tot en met 7 mei 2021.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be

U kan beroep instellen tegen deze aktename. Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 02/04/2021. Deze dag is niet inbegrepen. Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures

 

Referentie OMV_2020169446 - intern nummer : OMV/2020/0195

Einde beroepstermijn : 07/05/2021.

Perrestraat 5, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 2 sectie B nrs. 343L3 en 343S2

Joris Grootaert en Sheena Govaert hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het slopen van de bestaande woning en het bouwen van een nieuwe eengezinswoning.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 26 maart 2021 de volgende beslissing genomen: Vergunning.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 5 april 2021 tot en met 7 mei 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0195” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

Referentie OMV_2020161952 - intern nummer : OMV/2020/0192

 

Einde beroepstermijn : 30/04/2021.

Boterhoek 1I en 1J, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie C nrs. 270S en 270G2

Catharina Wauman en Rivelino Van Meirvenne hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         het nieuw bouwen van 2 gekoppelde halfopen bebouwingen.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 19 maart 2021 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 29 maart 2021 tot en met 30 april 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0192” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

 

Referentie OMV_2020153170 - intern nummer : OMV/2020/0177

Einde beroepstermijn : 30/04/2021.

Wettersestraat 30A, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie A nr. 544V

Dominic Christiaens heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

-         de aanleg van een zwembad of zwemvijver.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wichelen heeft op 19 maart 2021 de volgende beslissing genomen: Voorwaardelijk vergund.

De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit van 29 maart 2021 tot en met 30 april 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de beslissing (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode een beroep instellen tegen deze beslissing.  Meer info kan u vinden op www.wichelen.be/stedenbouw/beroepsprocedures.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “OMV/2020/0177” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.