Bekendmaking openbaar onderzoek

(referentie OMV_2019160778)

Dendermondsesteenweg 7, 9260 Schellebelle met kadastrale ligging afdeling 3 sectie A nrs. 1083H en 1083C2

WONINGBUREAU  PAUL HUYZENTRUYT NV heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

-        bouwen woning op lot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 & 8

De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 18 februari 2020 tot en met 18 maart 2020.

Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan je ook standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.  Dit kan per brief of via www.omgevingsloket.be.

 

(referentie OMV_2020003418)

Elsbrug 21, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nr. 1892C

VDW INVEST BVBA heeft een aanvraag ingediend voor:

  • het verkavelen van een perceel grond in 3 loten na de sloop van de huidige bebouwing, waarvan lot 1 en 2 dienen voor halfopen bebouwing en lot 3 dient voor een open bebouwing

    De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 17 februari 2020 tot en met 17 maart 2020.

    Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan je ook standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.  Dit kan per brief of via www.omgevingsloket.be.

 

(referentie OMV_2020003459)

Watermolenstraat 22D, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie B nr. 189N

Johan Walgraeve heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

-        het aanbouwen van een veranda, na sloop van de huidige veranda

De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 10 februari 2020 tot en met 10 maart 2020.

Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan je ook standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.  Dit kan per brief of via www.omgevingsloket.be.

 

 

(referentie OMV_2019154811)

Brugstraat 55, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie A nr. 328A2

KONSTANTOPOULOS AUTO'S NV en Lazaros Konstantopoulos hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

-        uit te breiden verharding, ook extra inrit

-        sloping deel van bedrijfsgebouw

-        aanpassing muur met inrit

De aanvraag betreft volgende indelingsrubrieken van Vlarem:

-        2.2.2.c)3°, 2.2.2.d)3°, 3.4.2°, 6.4.1°, 6.5.1°, 15.1.2°, 15.2., 15.4.1°, 16.3.2°a), 17.3.2.1.1.1°b), 17.3.2.2.1°, 17.4. en 38.3.2°

De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 3 februari 2020 tot en met 3 maart 2020.

Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan je ook standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.  Dit kan per brief of via www.omgevingsloket.be.

 

(referentie OMV_2019159191)

Hulst 29A, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nrs. 162B, 163D en 166C

Jan De Bruyne heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

-        het bouwen van een poolhouse

-        het bouwen van een gesloten bebouwing

De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 20 januari 2020 tot en met 18 februari 2020.

Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan je ook standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.  Dit kan per brief of via www.omgevingsloket.be.

 

(referentie OMV_2019159997)

Dorpstraat 75, 9260 Serskamp met kadastrale ligging afdeling 2 sectie D nr. 42/2 F

VERGEYLEN PETER BVBA heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

-        het bouwen van een meergezinswoning

De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 20 januari 2020 tot en met 18 februari 2020.

Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan je ook standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.  Dit kan per brief of via www.omgevingsloket.be.

 

 

(referentie OMV_2019134741)

Hulst 29B, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nrs. 162B en 163D

Glenn en Laura De Groof - Bauters hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

-        bouwen garage

-        bouwen woning

De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 20 januari 2020 tot en met 18 februari 2020.

Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan je ook standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.  Dit kan per brief of via www.omgevingsloket.be.