BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING 

(referentie OMV_2022113896)

Suikerstraat 26A, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie B nr. 692F 

Erlinde De Spiegeleir en Wouter Reyntjens hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen:

  • verbouwen van de woning

  • plaatsen van carport + berging

  • rooien van 6 bomen 

    De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres:

    Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 30 september 2022 tot en met 29 oktober 2022

    Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.  Dit kan per brief of via www.omgevingsloket.be


BEKENDMAKING NIEUW OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN GEWIJZIGIGDE AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

intern dossiernr.: VK/2022/0002/01

referentie omgevingsloket: OMV_2022096524

ligging: Notelaarstraat , 9260 Serskamp met kadastrale ligging afdeling 2 sectie B nrs. 169B en 170C

Aanvrager(s):Gino Van Acker

heeft een aanvraag ingediend voor: De aanvraag omvat:

-        Aanvraag voor een nieuwe verkaveling

-        ontbossen van een gedeelte gelegen binnen woongebied   

De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 23 september 2022 tot en met 22 oktober 2022. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de aanvraag (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode van openbaar onderzoek standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen.  Dit kan digitaal via www.omgevngsloket.be of aangetekend of tegen afgiftebewijs te gemeente Wichelen, dienst Omgeving, Oud Dorp 2 9260 Wichelen.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “VK/2022/0002/01” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

(referentie OMV_2022102894)

Roelandstraat 6, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie B nr. 74A, 151F, 157/2 B, 158B, 158G, 158E, 161B en 162B

Marc Van Wesemael heeft een aanvraag ingediend voor:

het verkavelen van een grond in 3 loten 

De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 19 september 2022 tot en met 18 oktober 2022.

Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.  

Dit kan digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be) of analoog per brief (aangetekend) op het volgende adres: Dienst Omgeving, Sociaal Huis, Oud Dorp 2 9260 Wichelen of tegen ontvangstbewijs op de Dienst Omgeving.BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

(referentie OMV_2022102359)

Pijpoelstraat 7, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie A nr. 852E

Jan Lievens en Sabine Denorme hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 19 september 2022 tot en met 18 oktober 2022.

Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.  Dit kan per brief of via www.omgevingsloket.be.