BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

(referentie OMV_2021095980)

Steenakker 18, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie A nrs. 787N, 787L, 787M, afdeling 2 sectie E nrs. 121B en 122B

Gunther De Bock heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

-        aanleg verharding

-        bouwen van mestvaalt

-        slopen stal/schuur

-        bouwen rundveestal met afdak

De aanvraag betreft volgende indelingsrubrieken van Vlarem:

Rubriek

Omschrijving

Vergunde

toestand

Gevraagd voor

9.4.3.c)1°

30 runderen:

-              8 runderen jonger dan 1 jaar

-              7 runderen tussen 1 – 2 jaar

-              15 zoogkoeien (Nieuw)

 

30 plaatsen

15.1.1°

5 voertuigen (Nieuw)

 

5 aantal voertuigen

28.2.c)1°

205 m³ dierlijke mest waarvan:

 

-              200 m³ vaste mest

-              5 m³ mestsappen (Nieuw)

 

205 m³

53.8.1°b)

Een grondwaterwinning met een opgepompt debiet van 301 m³/jaar en 2 m³/dag (Nieuw)

 

301 m³/jaar

De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 2 juli 2021 tot en met 31 juli 2021.

 

Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.  Dit kan per brief of via www.omgevingsloket.be.

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

intern dossiernr.: VK/2021/0003/01

referentie omgevingsloket: OMV_2021088439

Roelandtstraat 6, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie B nrs. 158B, 161B en 162B

Marc Van Wezemael hebben een aanvraag ingediend voor: verkaveling

De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 25 juni 2021 tot en met 24 juli 2021. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de aanvraag (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be en via onderstaande link.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode van openbaar onderzoek standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen.  Dit kan digitaal via www.omgevngsloket.be of aangetekend of tegen afgiftebewijs te gemeente Wichelen, dienst Omgeving, Oud Dorp 2 9260 Wichelen.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “VK/2021/0003/01” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

(referentie OMV_2021080233)

Pater Bontinckstraat 9, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie A nr. 855W2

Stijn Govaert heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

-        het bouwen van een poolhouse

De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 24 juni 2021 tot en met 23 juli 2021.

Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.  Dit kan per brief of via www.omgevingsloket.be.

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

(referentie OMV_2021078313)

Kerrebroek 8, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nr. 1960F

Katrijn Van de Sijpe en Kristof Van Nieuwenhuyse hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

-        plaatsen van carport met fietsenberging in hout

-        plaatsen van tuinberging in gevelsteen

-        afbraak van bestaande berging in hout

De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 15 juni 2021 tot en met 14 juli 2021.

Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.  Dit kan per brief of via www.omgevingsloket.be.

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

(referentie OMV_2021060341)

Wanzelesteenweg 83, 9260 Serskamp met kadastrale ligging afdeling 2 sectie C nr. 165T

OUAALI BOUW BVBA en Rachid Ouaali hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

-        het nieuw bouwen van een halfopen eengezinswoning

De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 3 juni 2021 tot en met 2 juli 2021.

Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.  Dit kan per brief of via www.omgevingsloket.be.