BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

(referentie OMV_2020114525)

Moleken 18, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie A nrs. 597V en 597T

Filip Van den Bossche en VdB Energie BVBA hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten :

-          de hernieuwing van de vergunning van een tankstation en het oprichten van vier self-carwashen en drie stofzuigers

De aanvraag betreft volgende indelingsrubrieken van Vlarem:

Rubriek

Omschrijving

Vergunde

toestand

Gevraagd voor

Detail

15.4.2°b)

Selfcarwash voor het wassen van gemiddeld 60 voertuigen per dag met pieken tot 120 voertuigen per dag (Nieuw)

 

120 motorvoertuigen en hun aanhangwagens/dag

 

17.3.2.1.1.1°b)

ondergrondse opslag van 14 000 l diesel in dubbelwandige tank, voorheen vergund onder rubriek 17.3.6.b (Nieuw)

 

11,662 ton

 

17.3.2.2.2°a)

ondergrondse opslag van 14 000 + 6 000 l benzines in dubbelwandige gecompartimenteerde tank, voorheen vergund onder 17.3.4.2. (Nieuw)

 

15,5 ton

 

6.5.2°

Brandstofverdeelinstallatíes met 4 verdeelslangen (Ongewijzigd)

4 verdeelslangen

 

 

3.4.2°

aanpassing volume mogelijk verontreingd regewater op tankpiste volgens regenbui + vermeerdering met waswater self-carwash (Verandering)

0,4 m3/h

2,47 m³/uur

 

17.4.

veranderen opslag in kleinverpakking (auto-onderhoudsproducten naar carwashproducten (Verandering)

200 liter

1000 liter

 

De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 17 maart 2021 tot en met 15 april 2021U dient hiervoor een afspraak te maken.

Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.  Dit kan per brief of via www.omgevingsloket.be.


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

(referentie OMV_2021042952)

Gebuurweg 2A, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie A nr. 1041C

Giancarlo Mammana heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

-        Het bouwen van een eengezinswoning met garage en zwembad

De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 15 maart 2021 tot en met 13 april 2021U dient hiervoor een afspraak te maken.

Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.  Dit kan per brief of via www.omgevingsloket.be.


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

(referentie OMV_2021015749)

Wetterensteenweg 59, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 2 sectie A nr. 136P2

Flat Company BVBA, Garret Van den berghe, KENGAR BVBA en Kenneth Van den Berghe hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

-        het verbouwen van een vrijstaande woning

De aanvraag op afspraak ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 12 maart 2021 tot en met 10 april 2021U dient hiervoor een afspraak te maken.

Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.  Dit kan per brief of via www.omgevingsloket.be.


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

intern dossiernr.: VK/2021/0001/01

referentie omgevingsloket: OMV_2021016711

Nieuwstraat 59, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 2 sectie A nr. 36R

Marc Artois hebben een aanvraag ingediend voor: verkaveling

De aanvraag ligt op afspraak ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 8 maart 2021 tot en met 6 april 2021U dient hiervoor een afspraak te maken

U kunt de aanvraag (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be 

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode van openbaar onderzoek standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen.  Dit kan digitaal via www.omgevngsloket.be of aangetekend of tegen afgiftebewijs te gemeente Wichelen, dienst Omgeving, Oud Dorp 2 9260 Wichelen.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “VK/2021/0001/01” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

(referentie OMV_2018097138)

Dorp 31, 31A en 32, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie A nrs. 280H, 283/2 N en 283L

COINVEST BVBA heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

-        Bouwen van een meergezinswoning

-        afbraak fabrieksgebouwen Velba

De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 12 maart 2021 tot en met 10 april 2021. U dient hiervoor een afspraak te maken.

Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.  Dit kan per brief of via www.omgevingsloket.be.


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

(referentie OMV_2021010529)

Watermolenstraat 22, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie B nr. 189G

Rony Raes heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

-        het bouwen van een garage of carport

De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 1 maart 2021 tot en met 30 maart 2021.U dient hiervoor een afspraak te maken.

Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.  Dit kan per brief of via www.omgevingsloket.be.


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

(referentie OMV_2020159193)

Dorp 31, 31A en 32, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie A nrs. 280H, 283/2 N en 283L

COINVEST BVBA heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

-        Het slopen van een fabriek

-        het bouwen van een meergezinswoning met 28 appartementen

De aanvraag betreft volgende indelingsrubrieken van Vlarem:

Rubriek

Omschrijving

Vergunde

toestand

Gevraagd voor

Detail

16.3.2°a)

warmtepompen met een totaal vermogen van 102,7 kW:

(1)          warmtepomp van 16 kW

(3)          warmtepomp van 28 kW

(5)          warmtepomp van 30,7 kW

(7)          warmtepomp van 28 kW (Nieuw)

 

102,7 kW

 

55.1.1°

18 verticale boringen voor de warmte-pompen:

(2)          3 geothermische boringen op een diepte van 115 meter

(4)          4 geothermische boringen op een diepte van 138 meter

(6)          6 geothermische boringen op een diepte van 136 meter

(8)          5 geothermische boringen op een diepte van 127 meter (Nieuw)

 

18 boringen

 

De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 24 februari 2021 tot en met 25 maart 2021. Maak hiervoor een afspraak. 

Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.  Dit kan per brief of via www.omgevingsloket.be.


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

(referentie OMV_2020135704)

Billegem 13, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 2 sectie E nr. 551C

Iman Parvaneh heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

-        Verbouwen van de woning

De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 19 februari 2021 tot en met 20 maart 2021.Maak hiervoor een afspraak. 

Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.  Dit kan per brief of via www.omgevingsloket.be.


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

(referentie OMV_2020162521)

Heide 31A, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nrs. 969B2, 970B, 971B, 971C en 1015E

Koen Van Der Meersch heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen, de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten en vegetatiewijzigingen

-        Nieuwe machineloods

-        Nieuwe betonverharding2

-        Aanleggen nieuwe betonverharding

-        Te bouwen Jongvee

-        Nieuwe melkveestal

-        Te slopen vissershut

-        Te slopen berging/stal

De aanvraag betreft volgende indelingsrubrieken van Vlarem:

Rubriek

Omschrijving

Vergunde

toestand

Gevraagd voor

Detail

6.5.1°

1 verdeelslang op de mazouttank van 3000 liter (Hernieuwing)

1 verdeelslang

 

 

12.2.1°

transfocabine 1000 kVA (Hernieuwing)

1000 kVA

 

 

45.6.a)1°b)

verwerken en bereiden van zuivelproducten tot 10 kW (Hernieuwing)

10 kW

 

 

16.3.2°a)

koeling melktank 15 kW (Nieuw)

 

15 kW

 

19.6.2°b)

buitenopslag stro/hooi/voordroog 750 m³ (Nieuw)

 

750 m³

 

9.4.3.c)2°

uitbreiding met 266 stuks:

-uitbreiding 84 runderen <1 j

-uitbreiding 84 runderen 1..2 j

-uitbreiding 98 melkkoeien (Verandering)

75 runderen

266 plaatsen

 

15.1.1°

uitbreiding met 15 stuks landbouwvoertuigen en hernieuwing (Verandering)

5 voertuigen/aanhangen

15 aantal voertuigen

 

17.3.2.1.1.1°b)

uitbreiding mazout van 3000 naar 5000 liter (nieuwe  dubbelwandige aan te kopen tank)  omzettingscoefficient soortelijk gewicht 0,83 (Verandering)

3000 liter

1,66 ton

 

17.4.

uitbreiding opslaghoeveelheid met 200 liter/kg (Verandering)

100 liter/kg

200 liter

 

28.2.c)2°

uitbreiding met 480 m³ vaste mest en 3040 m³ gier (Verandering)

1842 m³

3520 m³

 

45.4.e)1°

uitbreiding opslag melk van 6 ton naar 20 buitentank 20 ton (Verandering)

6 ton

14 ton

 

45.14.3°

uitbreiding sleufsilo's met 1176 m³ en hernieuwen (Verandering)

1700 m³

1176 m³

 

53.8.1°b)

uitbreiding winning met 3269 m³/jaar obv uitbreiding dierenaantal (Verandering)

1600 m³/jaar

3269 m³/jaar

 

De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 19 februari 2021 tot en met 20 maart 2021. Maak hiervoor een afspraak.

Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.  Dit kan per brief of via www.omgevingsloket.be.