Bekendmaking openbaar onderzoek

(referentie OMV_2019101490)

Brugsken 2, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie A nrs. 1139C en 1141D

Erwin Van den Abeele heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

-        Regularisatie uitbreiding bijgebouw

-        Uitbreiding woning

-        Regularisatie vijver

De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 11 oktober 2019 tot en met 9 november 2019.

Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan je ook standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.  Dit kan per brief of via www.omgevingsloket.be.

 


(referentie OMV_2019105152)

Moleneed z/n, 9260 Serskamp met kadastrale ligging afdeling 2 sectie B nrs. 107/3 B, 107, 107/2 , 107/3 A en 108C

Glenn Praet heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

-        Aanleg + regularisatie klinker- en steenslagverharding

-        Aanleggen van buitenpiste

-        Aanleggen van een buffervoorziening

-        Aanleg mestvaalt

-        Oprichten van (loop)stal(len) met binnenpiste en bergruimte

-        Regularisatie stapmolen

-        Aanleggen van betonverharding

De aanvraag betreft volgende indelingsrubrieken van Vlarem:

-         6.5.1°, 9.4.3.c)1°, 15.1.1°, 17.3.2.1.1.1°b), 28.2.c)1°, 32.4. en 53.8.1°b)

De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 30 september 2019 tot en met 29 oktober 2019.

Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan je ook standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.  Dit kan per brief of via www.omgevingsloket.be.

 

(referentie OMV_2019102191)

Paepestraat 117, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nrs. 1786R en 1786S

Benjamin Hellebaut hebben een aanvraag ingediend voor: verkaveling

De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 23 september 2019 tot en met 22 oktober 2019.

Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan je ook standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.  Dit kan per brief of via www.omgevingsloket.be.

 

(referentie OMV_2019076001)

Schellebelle, Driesesloot – Kalkense Meersen

kadastraal gekend als afdeling 3 sectie A nrs. 1375, 1376, 1377A, 1378, 1395A, 1396A, 1398A, 1399A e.a.

Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap VLGEWGEM heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen en vegetatiewijzigingen

-        Het voorzien van een grondwal

-        Rooien van bomen

-        Aanpassing aan de oever

-        Reliëfwijzigingen ter hoogte van zones in historisch permanent grasland

De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 16 september 2019 tot en met 15 oktober 2019.

Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan je ook standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.  Dit kan per brief of via www.omgevingsloket.be.