Bekendmaking openbaar onderzoek

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

intern dossiernr.: VK/2020/0005/01

referentie omgevingsloket: OMV_2020101391

 

Suikerstraat 13A en 19, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie B nrs. 417F, 422E, 434G en 434H

 

Leon Schockaert-Schietecat hebben een aanvraag ingediend voor: verkaveling

De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 18 september 2020 tot en met 17 oktober 2020. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

 

U kunt de aanvraag (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be en via onderstaande link.

 

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode van openbaar onderzoek standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen.  Dit kan digitaal via www.omgevngsloket.be of aangetekend of tegen afgiftebewijs te gemeente Wichelen, dienst Omgeving, Oud Dorp 2 9260 Wichelen.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “VK/2020/0005/01” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 referentie OMV_2020100943)

Billegem 26A, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 2 sectie E nrs. 476L en 479D

Steyn Content heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

 • het plaatsen van zonnepanelen in de tuin

  De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 11 september 2020 tot en met 10 oktober 2020.

  Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.  Dit kan per brief of via www.omgevingsloket.be.

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

(referentie OMV_2020012896)

Bruinbekestraat 79, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie B nrs. 86B, 87B, 88 en 99A

BAUWENS REMI EN KOEN VVZRL heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

-        het aanleggen van een waterbekken

-        het aanleggen van verharding

-        het slopen van een serre

De aanvraag betreft volgende indelingsrubrieken van Vlarem:

Rubriek

Omschrijving

Vergunde

toestand

Gevraagd voor

Detail

6.5.1°

1 verdeelslang horend bij de dieseltank van 2.000 liter (Hernieuwing)

1 verdeelslang

 

 

15.1.1°

loods voor het stallen van maximaal 15 stuks landbouwvoertuigen en/of aanhangwagens (Hernieuwing)

15 stuks

 

 

17.3.2.1.1.1°b)

opslag van 2.000 liter diesel in een bovengrondse dubbelwandige tank (Hernieuwing)

2000 liter

 

 

17.4.

fytolokaal voor de opslag van max 500 liter/kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (Hernieuwing)

500 liter/kg

 

 

53.8.2°

aanleg van een bijkomende diepere grondwaterwinning tot +/- 35m waaruit jaarlijks 4.900 m³/jaar kan onttrokken worden en reduceren van het debiet uit de 3 filterputten van 12m diep tot 1.000 m³/jaar (Verandering)

3938 m³/jaar

1962 m³/jaar

 

 

De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 7 september 2020 tot en met 6 oktober 2020.(gelieve hiervoor een afspraak te maken)

Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.  Dit kan per brief of via www.omgevingsloket.be.

 

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

intern dossiernr.: VKB/2006/0012/08

referentie omgevingsloket: OMV_2020107654

 Molenakker 16, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie B nr. 258R

Johan Raedemaeker hebben een aanvraag ingediend voor de wijziging van de verkavelingsvoorschriften voor het plaatsen van een veranda en een carport

De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 28 augustus 2020 tot en met 26 september 2020. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de aanvraag (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be en via onderstaande link.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode van openbaar onderzoek standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen.  Dit kan digitaal via www.omgevngsloket.be of aangetekend of tegen afgiftebewijs te gemeente Wichelen, dienst Omgeving, Oud Dorp 2 9260 Wichelen.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “VKB/2006/0012/08” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

(referentie OMV_2020100088)

Ledebaan, met kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nr. 1840B

Marc Rottiers en Rita Goeman hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

 • het nieuw bouwen van een halfopen eengezinswoning

 • beperkte afwijking van de verkavelingsvoorschriften :

 1. Kroonlijsthoogte 6,25 m
 2. dakvorm : plat dakt
 • De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 28 augustus 2020 tot en met 26 september 2020.

  Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.  Dit kan per brief of via www.omgevingsloket.be


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

(referentie OMV_2020102298)

Steenkouter 34, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 2 sectie B nr. 549F

Marleen Van der Haegen heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen: het plaatsen van een veranda 

De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 21 augustus 2020 tot en met 19 september 2020

Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.  Dit kan per brief of via www.omgevingsloket.be.