Bekendmaking openbaar onderzoek

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

(referentie OMV_2020043913)

Meerbos Onbekend en Meerbos(SCH) 26, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie A nr. 1186A

AQUAFIN NV NV heeft een aanvraag ingediend voor een bijstelling van milieuvoorwaarden door exploitant

De aanvraag ligt op afspraak ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 10 juli 2020 tot en met 9 augustus 2020.

Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.  Dit kan per brief of via www.omgevingsloket.be.

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

(referentie OMV_2020074205)
Ledebaan 69, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nr. 1624P

Hilde Van Den Hauwe heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen: het nieuw bouwen van een veranda/pergola combo

De aanvraag ligt op afspraak ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 10 juli 2020 tot en met 8 augustus 2020.

Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via www.omgevingsloketvlaanderen.be.

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

(referentie OMV_2020070283)
Paepestraat 82, 84 en 86, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nr. 68D

Geert De Clercq heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen
 functiewijziging nr 82
 nieuwe garages, fietsenstalling en autostaanplaatsen
 functiewijziging nr 84
 functiewijziging nr 86
 slopen van bestaande tuinberging

De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 6 juli 2020 tot en met 4 augustus 2020.

Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via www.omgevingsloket.be.

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

(referentie OMV_2020058144)

Bruin Kruis 9, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 2 sectie B nr. 580F8

Pierre Moerenhout heeft een aanvraag ingediend voor de stedenbouwkundige handelingen

het bouwen van een poolhouse

De aanvraag ligt op afspraak ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 3 juli 2020 tot en met 1 augustus 2020.

Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via www.omgevingsloket.be.

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

(referentie OMV_2019127789)

Boterhoek 22A, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nr. 640/2

DARTA NV heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

de regularisatie van een beroepsmatige duiventil met geïntegreerd bedrijfsgebouw en woning

De aanvraag ligt op afspraak ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 2 juli 2020 tot en met 31 juli 2020.

Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via www.omgevingsloketvlaanderen.be.

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

(referentie OMV_2020011401)
Bohemen 125, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie C nrs. 11F en 12E

LIMECO BELGIUM BVBA heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten
 Ondergrondse LPG-houder
 Plaatsen bovengrondse tank
 Regularisatie betonverharding
 Slopen tentconstructie

De aanvraag betreft volgende indelingsrubrieken van Vlarem:
Rubriek Omschrijving Gevraagd voor Detail
6.4.1° (Hernieuwing)
16.4.1° (Hernieuwing)
17.3.2.2.2°a) (Hernieuwing)
17.4. (Hernieuwing)
15.1.1° Stallen van max. 4 motorvoertuigen of aanhangwagens. (Nieuw) 4 VOERTUIG
3.4.2° Nieuwe aanpak lozing potentieel verontreinigd hemelwater (Verandering) 11,65 M3/UUR
6.5.2° Toevoegen van 2 verdeelslangen (Verandering) 2 verdeelslangen
17.1.2.1.2° Toevoegen van 3.500 l propaan en een vermindering van 500 l butaan (Verandering) 3000 L
17.1.2.2.3° Vervanging van de LPG-houder van 10.000 l door een ondergrondse LPG-houder met een waterinhoud van 24.950 l (Verandering) 14950 L
17.3.2.1.1.2° Toevoegen van 33,32 ton (40.000 l) gasolie in een bovengrondse dubbelwandige houder (Verandering) 33,32 TON
17.3.2.1.2.1° Regularisatie van 2.500 l naar 2.000 l (Verandering) -0,4 TON

De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 29 juni 2020 tot en met 28 juli 2020.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode van openbaar onderzoek standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen. Dit kan digitaal via www.omgevngsloket.be of aangetekend of tegen afgiftebewijs te gemeente Wichelen, dienst Omgeving, Oud Dorp 2 9260 Wichelen. 
Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. 


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

intern dossiernr.: VK/2020/0004/01
referentie omgevingsloket: OMV_2020035313

Dendermondsesteenweg 25, met kadastrale ligging afdeling 3 sectie A nrs. 1063M en 1063H

Guy Vermeire en Yvan Verstraeten hebben een aanvraag ingediend voor: verkaveling
 te slopen gebouw

De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 26 juni 2020 tot en met 25 juli 2020. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt de aanvraag (en eventueel bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport) ook digitaal raadplegen op www.omgevingsloket.be en via onderstaande link.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode van openbaar onderzoek standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen. Dit kan digitaal via www.omgevngsloket.be of aangetekend of tegen afgiftebewijs te gemeente Wichelen, dienst Omgeving, Oud Dorp 2 9260 Wichelen.
Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be. Gelieve altijd het intern dossiernummer “VK/2020/0004/01” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.