BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

(referentie OMV_2022123146)

Heide 31A, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nrs. 969B2, 970B, 971B, 971C en 1015E

Koen Van Der Meersch heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

Het uitbreiden van een melkveebedrijf met een nieuwe machineloods, aanleggen erfverharding, bouwen van een nieuwe woning met bijhorende verhardingen en het verplaatsen van een voetweg.

De aanvraag betreft volgende indelingsrubrieken van Vlarem:

Rubriek

Omschrijving

Vergunde

toestand

Gevraagd voor

3.4.1°a)

lozen BA van de wasplaats (via KWS) (Nieuw)

 

0,2 m³/uur

15.4.2°a)

maximaal 2 voertuigen /dag (Nieuw)

 

2 motorvoertuigen en hun aanhangwagens/dag

16.3.2°a)

koeling melktank 15 kW (Nieuw)

 

15 kW

19.6.2°b)

buitenopslag stro/hooi/voordroog 750 m³ (Nieuw)

 

750 m³

9.4.3.c)1°

inheemse grote zoogdieren in agrarisch gebied van 20 tot en met 200 gespeende dieren : 75 stuks (Ongewijzigd)

75 runderen

 

12.2.1°

transfocabine 1000 kVA (Ongewijzigd)

1000 kVA

 

45.6.a)1°b)

verwerken en bereiden van zuivelproducten tot 10 kW (Ongewijzigd)

10 kW

 

53.8.1°b)

grondwaterwinning met opgepompt debiet van 500 tot en met 30.000 m³/jaar (Ongewijzigd)

1600 m³/jaar

 

6.5.1°

enkel interne kleine verplaatsing in nieuwe machineloods (Verandering)

1 verdeelslang

0 verdeelslang

15.1.1°

uitbreiding met 15 stuks landbouwvoertuigen in nieuwe machineloods (Verandering)

5 voertuigen/aanhangen

15 aantal voertuigen

17.3.2.1.1.1°b)

uitbreiding mazout van 3000 naar 5000 liter (nieuwe  dubbelwandige aan te kopen tank)  omzettingscoefficient soortelijk gewicht 0,83 (Verandering)

3000 liter

1,66 ton

17.4.

uitbreiding opslaghoeveelheid met 200 liter/kg (Verandering)

100 liter/kg

200 liter

28.2.c)1°

uitbreiding met 480 m³ vaste mest en 10m³ gier (sappen vaste mest) (Verandering)

1842 m³

490 m³

45.4.e)1°

uitbreiding en interne verplaatsing opslag melk van 6 ton naar buitentank 20 ton (Verandering)

6 ton

14 ton

45.14.3°

uitbreiding sleufsilo's met 1176 m³ (Verandering)

1700 m³

1176 m³

De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 10 november 2022 tot en met 9 december 2022.

Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.  Dit kan per brief of via www.omgevingsloket.be.


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

referentie omgevingsloket: OMV_2022132466 -

intern dossiernr.: VK/2022/0005/01

Dendermondsesteenweg 74 en Hogelandweg , 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 3 sectie A nrs. 1044N3 en 1044P3

Hugo Rasschaert heeft een aanvraag ingediend voor: De aanvraag omvat:

-        Aanvraag voor een nieuwe verkaveling

De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 24 oktober 2022 tot en met 22 november 2022. Maak hiervoor een afspraak via omgeving@wichelen.be.

U kunt, als betrokken publiek, gedurende deze periode van openbaar onderzoek standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen.  Dit kan digitaal via www.omgevngsloket.be of aangetekend of tegen afgiftebewijs te Wichelen, dienst Omgeving, Oud Dorp 2 9260 Wichelen.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden via email : omgeving@wichelen.be.

Gelieve altijd het intern dossiernummer “VK/2022/0005/01” te vermelden in het onderwerp van uw e-mail.


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

(referentie OMV_2022129027)

Biesakker 23D, 9260 Wichelen met kadastrale ligging afdeling 2 sectie A nr. 61D

Kristof Nobels heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

-        Het plaatsen van een carport

De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen en dit tijdens de termijn van het openbaar onderzoek dat loopt van 24 oktober 2022 tot en met 22 november 2022.

Tijdens de periode van openbaar onderzoek kan u uw standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.  Dit kan per brief of via www.omgevingsloket.be.