Conformiteitsattest

Wat is een conformiteitsattest?

Een conformiteitsattest is geen verhuurvergunning maar een officieel document waaruit blijkt dat de woning voldoet aan de opgelegde gewestelijke woonnormen. Het is dus niet verplicht bij het verhuren van een woning. 

Het attest is tien jaar geldig (tenzij de gemeenteraad een kortere termijn heeft vastgesteld), ook na overdracht van het zakelijk recht. Het hangt met andere woorden 'vast' aan het pand. Een conformiteitsattest vervalt indien na een nieuwe woonstcontrole blijkt dat technisch verslag van het onderzoek van de kwaliteit van de woning meer dan 15 punten bedraagt of indien er strukturele werken zijn uitgevoerd.

De aanvraag van een conformiteitsattest bedraagt € 62,50.

Het aanvraagsformulier, de procedure voor aanvraag van een conformiteitsattest en het besluit van de gemeenteraad kan u hier downloaden.