Definitieve vaststelling RUP "site Bellekouter"

Bij besluit van 24 oktober 2018 heeft de gemeenteraad het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “ site Bellekouter”, dat bestaat uit een plan bestaande feitelijke en juridische toestand en een grafisch plan, definitief vastgesteld. Het RUP bevat eveneens een toelichtingsnota en stedenbouwkundige voorschriften.

De beslissing werd door de deputatie van Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Regering niet geschorst binnen de daartoe voorziene termijn. Het RUP treedt in werking 14 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

gemeenteraadsbesluit.pdf