Geen GFT- inzameling van 8 februari tem 11 februari 2021

Van maandag 8 februari tem 11 februari 2021 haalt Verko geen GFT op. Het bevroren groente-, fruit- en tuinafval geraakt niet uit de container. De ophaalploegen doen wel inspanningen om het huisvuil, PMD en papier en karton in te zamelen.

De temperaturen komen niet boven het vriespunt uit. Dit betekent dat het bevroren groente-, fruit- en tuinafval nog steeds stevig vastzit in de containers. Vandaar dat Verko deze week niet meer langskomt om de bakken te ledigen. Inwoners kunnen hun GFT binnen 2 weken opnieuw aanbieden bij de volgende GFT-ronde.

Voor het huisvuil, het PMD in de blauwe zakken en papier en karton doet Verko wel inspanningen om het in te zamelen. Enkel in kleine straten waar het moeilijk manoeuvreren is voor de vuilniswagens en langs gladde wegen zal het afval blijven staan. Verko verzoekt de inwoners vriendelijk om niet-opgehaald huisvuil en PMD op de stoep te verwijderen en aan te bieden bij de volgende ophaalronde binnen 2 weken. Niet-opgehaald papier en karton wordt pas volgende maand opgehaald. De data voor de ophaalrondes zijn raadpleegbaar via de ophaalkalender op www.dds-verko.be/afvalkalenders of de gratis app Recycle!.