Melding van handelingen in of aan gebouwen volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Vanaf 1 december 2010 moet u voor een aantal kleine bouwwerken niet langer een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning indienen; een melding zal, onder bepaalde voorwaarden, volstaan om u administratief in regel te stellen.

Enkele voorbeelden hiervan zijn: het aanbouwen van bijgebouwen aan de woning zoals een veranda, een carport tegen de zijgevel, werken met betrekking op de stabiliteit van de constructie uitgevoerd binnenin de woning, aan zij- en achtergevel of aan het dak

Om een volledig overzicht te krijgen van de werken die meldingsplichtig gemaakt werden en de voorwaarden waaraan de meldingsplicht afhankelijk werd gemaakt, kan u terecht op de webpagina "werken aan en rond de woning: vrijstellingen en meldingen" of aan het loket van de dienst Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw. 

Voor meldingen van constructieve werken blijft de medewerking van een architect verplicht! De regeling is in principe nog steeds dezelfde als bij de stedenbouwkundige vergunningen. De volledige lijst van werken waarvoor je geen architect nodig hebt, vind je hier. Uiteraard kan de dienst Ruimtelijke Ordening je vertellen of je voor je melding een architect zal moeten contacteren.

Dossiersamenstelling

Voor het indienen van een melding zijn specifieke formulieren vereist. Hieronder vindt u het meldingsformulier alsook een aanstiplijst met verplicht toe te voegen stukken. Als de medewerking van een architect vereist is zal een uitgebreide dossiersamenstelling nodig zijn, zoniet volstaat de eenvoudige dossiersamenstelling.