Omgevingsvergunning

Vergunning nodig?


Aanvraag:

Digitaal in te dienen via www.omgevingsloket.be

of digitaliseren van een analoge aanvraag aan de balie (50 €).

 

Voor het bouwen, verbouwen of slopen van gebouwen hebt u in principe een omgevingsvergunning nodig. Sommige werken of handelingen heeft de Vlaamse regering vrijgesteld van de plicht tot het aanvragen van een omgevingsvergunning (klikken voor meer informatie).

Het geheel of gedeeltelijk wijzigen van de functie van een gebouw is ook principieel vergunningsplichtig, behalve indien dit werd vrijgesteld van vergunning.

Ook voor het vellen van bomen die niet in bosverband op meer dan 15 meter van een vergunde woning staan, alsook voor het rooien van een beboste oppervlakte zal een omgevingsvergunning moeten worden aangevraagd. 

Meldingsplichtige en vrijgestelde handelingen mogen echter alleen uitgevoerd worden als ze niet strijdig zijn met stedenbouwkundige voorschriften.
Dat kunnen voorschriften zijn van een ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP), een bijzonder plan van aanleg (BPA) of een verkavelingsvergunning (verkaveling).

Vraag daarom eerst na aan het loket Omgeving of het bouwperceel in een gebied ligt waar een RUP, een BPA of een verkaveling geldt.

Dossiersamenstelling

Als de geplande werken niet zijn vrijgesteld of meldingsplichtig werden gemaakt, zal u alsnog een omgevingsvergunning moeten aanvragen. De aanvraag tot omgevingsvergunning kan een aantal vormen aannemen, afhankelijk van de verplichte medewerking van een architect of de aard van de werken.

Bij elke aanvraag waarbij zowel stedenbouwkundige handelingen en ingedeelde inrichtingen of activiteiten plaatsvinden of aanvragen met enkel ingedeelde inrichtingen of activiteiten plaatsvinden is het nuttig om hiervoor een milieucoördinator/milieuadviseur/milieuconsultant in te schakelen, naast de architect. Omdat dit domein de bevoegdheid is van een milieuprofessional met kennis over de VLAREM, de rubrieken, de procedures, … is hij de meest aangewezen deskundige waarop de architect maar ook de exploitant en de bouwheer kan rekenen.

 Je vindt de gegevens van milieuprofessionals terug op de website van VMx: http://www.vmx.be/zoek-een-professional.    

Beroep

Tegen een afgeleverde omgevingsvergunning of een (stilzwijgende) weigering is een beroep mogelijk.

Dossierkost

Het volledig overzicht van de verschillende dossierkosten vindt u hier.